Ettehän vain jalkauta muutosta – tehkää se yhdessä

Itte tein ja säästin. Ja ihan hyvä strategia tuli.

No hienoa jos se toimii! Organisaation uudistamisessa voi silti olla fiksua ottaa mukaan muutakin osaamista kuin mitä omasta salkusta löytyy. Työelämän murroksessa yksikään organisaatio ei voi lepäillä laakereillaan, vaan on tärkeää löytää keinoja, jotka tukevat jatkuvaa uudistumista. Siksi voisi olla asiallista miettiä, miten vaikkapa uuteen strategiaan saa mukaan muitakin kuin itsensä ja noin puolet johtoryhmästä.

Lähtökohtien rehellinen tarkastelu

Ensin voi ottaa työstöön esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Ymmärrämmekö nykytilaa riittävän hyvin vai onko sitä tutkittava lisää?
 • Onko kulttuurimme riittävän avoin tukemaan ja ruokkimaan jatkuvaa uudistumista? Miten haastamme nykyistä, löydämme ideat, keskustelemme tulevasta?
 • Tuemmeko organisaatiossamme oppimista tavalla, joka kutsuu uudistumaan ja mahdollistaa yhteisen muutoksen?
 • Minkälaista johtamista ja johtajuutta viljelemme? Kuinka se tukee yhdessä tehtävää uudistusta?

Yksittäisen muutoksen saa varmasti runnottua läpi kulttuurissa kuin kulttuurissa, ja toki oppimistakin voi hoitaa lähinnä jälkijunassa, pakon edessä. Mutta jos ja kun tavoitellaan muutoskyvykästä organisaatiota, kulttuurilla todellakin on väliä. Jatkuva, monipuolinen oppiminen taas toimii jo itsessään tehokkaana uudistumisen moottorina.

Kaikki mukaan, oikeasti

Entä kuinka se koko porukan osallistaminen sitten hoidetaan, kun kaikilla kuitenkin on ”ne omat työnsä” eikä hyvä keskustelukaan välttämättä ihan itsestään synny?

Ainakin näillä vinkeillä pääsette liikkeelle:

 1. Nostakaa vuorovaikutteisilla välineillä esiin kaikki hiljainen tieto ja osaaminen, jota henkilöstöstä ja sidosryhmistä löytyy. Minkälaiset asiakastarpeet ovat kasvussa? Mitä idealamppuja organisaatiossa on jo syttynyt? Tietoa kerätessä voitte samalla herätellä pohtimaan asiaa syvemmin ja auttaa jokaista kiinnittämään katseensa esimerkiksi toimintaympäristön muutoksiin.
 2. Luokitelkaa ja analysoikaa kerättyä tietoa jatkotyöstön pohjaksi. Tuottakaa tuloksista seuraavan tason ideoita ja kysymyksiä, ja viekää ne jälleen yhteiseen pohdintaan ja haastettavaksi.
 3. Rohkaiskaa myös muuta keskustelua aiheen ympärillä. Varatkaa aiheelle riittävästi kaistaa arjessa, niin pureskelu tuntuu avoimelta ja luontevalta ja myös kriittiset näkemykset saavat turvallisesti tilaa.
 4. Viestikää läpi koko prosessin selkeästi: mitä ollaan tekemässä ja miksi, mitä ollaan jo yhdessä saatu aikaan ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Näin osallistumisesta tulee helpompaa, etenemisestä läpinäkyvää ja osallistumisesta merkityksellistä, kun vaikutukset ovat konkreettisesti nähtävissä
 5. Hyödyntäkää tiedonkeruuseen, viestintään ja pohdintaan helppokäyttöisiä ja kiinnostavia kanavia ja välineitä, jotta osallistuminen tuntuu sujuvalta ja hauskalta. Viestinnässä kannattaa muistaa tunne ja visuaalisuus, ja osallistumisen pitää onnistua myös etänä!


  Kun jo muutosta valmisteltaessa jokainen on päässyt kyytiin ja kuskinkin paikalle, koko ryhmä on varmasti valmiimpi myös toimeenpanovaiheeseen. Osallistava ja oppiva organisaatio toimii tässäkin kohtaa mahdollisimman yhteisöohjautuvasti – arkeen tehtävät konkreettiset muutokset juurrutetaan tiimeissä, ja siksi niistä on syytä myös tavoitteellisesti keskustella siellä. Näin muutosta koskevat linjaukset konkretisoidaan tiimi- ja yksilötasolla kaikkia palvelevaksi toiminnaksi ja oppimiseksi – ja sitä kautta tavoitelluksi uudistumiseksi.

Ja se se vasta säästöä on, kun yhdessä tehtiin, ja onnistuttiin.


Katso webinaaritallenteemme aiheesta täällä.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!