360-arviointi

360-arviointi tarjoaa luotettavaa tietoa esimiesten ja johtajien vahvuuksista ja kehittymiskohteista. 360-arvioinnissa kerätään palautetta esimiehen toiminnasta suorilta alaisilta, lähimmiltä kollegoilta ja esimieheltä, sekä mahdollisilta muilta yhteistyökumppaneilta. MPS 360-arviointi tarkastelee henkilön toimintaa monipuolisesti, nostaen selkeästi esiin arvioitavan henkilön kehityskohteet ja priorisoiden niistä kiireellisimmät.
Asiantuntijamme
Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
TUTUSTU

“ (1)

360°-arvio on kokonaisvaltainen kehittymisen apuväline ja antaa toistuvissa mittauksissa erinomaisen mahdollisuuden seurata niin koko organisaatiotason, tiimien kuin henkilökohtaistakin kehittymistä.

 

Minnamari Marttila

Hallintojohtaja, Finnfund

360-arvioinnin sisällöt voidaan myös rakentaa asiakkaan strategiasta ja arvoista konkreettisiksi johtamisen periaatteiksi. Näin 360-arviointi toimii työkaluna viestiä, tukea ja seurata strategian toteutumista organisaatiossa.

People-analytics-360-graafi

360-arviointi on yksi käytetyimmistä johtamisen kehittämisen työkaluista. MPS HR-Johtajabarometri 2013 ja 2014.

360-arviointi tukee esimiestä muutostilanteissa, haastavien tilanteiden ratkaisemisessa, motivoi pois mukavuusalueelta kohti uusia haasteita ja rakentaa organisaatioon valmentavaa vuorovaikutuskulttuuria.

270- ja 180-palautearviot


270-arviot ovat asiantuntijoille suunnattuja palautetutkimuksia. Sisällöltään ne keskittyvät yhteistyön ja vuorovaikutuksen kannalta olennaisiin asioihin. Suppeampaa 180-arviota voidaan käyttää esimerkiksi tiimiesimiesten tai asiantuntijoiden kohdalla, kun halutaan nopeasti kehittää tiimin yhteistoimintaa.

People-analytics-180-graafi


Automatisoitu prosessi


360-arvioiden vastaajien valinta ja sähköpostiosoitteiden kerääminen, informointi ja tutkimuksen toteuttaminen ovat usein työllistävä ja raskas prosessi. Halusimme nopeuttaa ja helpottaa valmistelevaa työtä, joten voimme tarpeen mukaan myös tarjota automatisoidun tavan tietojen keräämiseen ja tutkimuksen toteuttamiseen. Tällöin lähetämme arvioitaville henkilöille viestin ja linkin, jonka avulla he saavat helposti ilmoitettua tarvittavat tiedot, valittua kyselyiden kieliversiot vastaajakohtaisesti sekä aloitettua arviointien tiedonkeruun.

Palaute ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

Tulokset puretaan vahvalla ammattitaidolla, emmekä jätä ketään yksin tulosten kanssa.

Kuten kaikissa MPS tutkimuksissa, myös 360-arvioinnissa tavoitteena on konkreettinen toiminnan muutos. Ihmisten käyttäytyminen muuttuu tyypillisesti vaiheittain - on mahdotonta hypätä suoraan ”loppuun” tai auttaa kaikkia täysin samoin keinoin.

Yksilötapaamisessa tai ryhmäworkshopissa annettava palaute tukee ratkaisukeskeisesti jokaista esimiestä hyödyntämään saamaansa 360-palautetta oman toimintansa kehittämisessä. Osaavat MPS Coachit opastavat jokaista palautteen saanutta oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelman rakentamisessa. Keskustelu ammattilaisen kanssa auttaa tunnistamaan palautteesta olennaisen ja juuri itselle merkityksellisen.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa varmistaa, että esimiehen kehittyminen ja kasvu aikaansaadaan vahvuuksille rakentaen sekä itsetuntemusta lisäämällä ja vaikeitakin asioita pystytään käsittelemään rohkaisevasti sekä rakentavalla tavalla. Kehityssuunnitelmatyökaluja hyödyntämällä jokainen osallistuja saa tukea omien kehitystoimenpiteiden konkretisointiin, käytäntöön viemiseen ja tukiverkostojen rakentamiseen.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Aiheeseen liittyvät muut palvelut

Henkilöarvioinnit
Soveltuvuus­arviointi

Soveltuvuusarviointi auttaa ehdokkaiden vahvuuksien ja kehittymisalueiden kiteyttämisessä.

LISÄÄ
Coaching ja mentorointi
Coaching

MPS Business Coachingin avulla yksilön potentiaali saadaan vahvemmin suunnattua yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Compliance discussion tool – oikein toimimisen juurruttaja

Organisaation keskeisimmän sääntökokoelman tulisi olla jokaisen selkäytimessä.

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Eettisen johtamisen kehittäminen

Eettisen johtamisen  audit ja tuki -prosessi auttaa määrittelemään oman ”eettisen hiekkalaatikkonne”.

LISÄÄ
Executive and Board
Executive Search - johdon suorahaku

Johdon suorahaku on täsmätyökalu hallitusjäsenten, toimitusjohtajien, johtoryhmän jäsenten ja keskijohdon valintoihin.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Hallitusbarometri

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu.

LISÄÄ
Executive and Board
Hallitustyön kehittäminen

Tarjoamme kattavat palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimus kuuluu tavoitteelliseen henkilöstöjohtamiseen ja on keskeinen osa esimiehen työkalupakkia. 

LISÄÄ
Johtaminen ja työyhteisöt
Hybridijohtamisen kehittäminen

Monikanavainen lähijohtaminen -valmennuskokonaisuuden myötä luodaan yritykseen yhteinen päivittäisjohtamisen malli.

LISÄÄ
Henkilöarvioinnit
Johtaja-arvioinnit

Organisaation tilanne, ympäristö, strategia ja kulttuuri määrittelevät hyvän johtamisen kriteerit.

LISÄÄ
Executive and Board
Johtoryhmien kehittäminen

Kehittämisprosessin tuloksena johtoryhmä pystyy paremmin hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Johtoryhmäbarometri

Kokonaisvaltaisessa johtoryhmätyön kehittämisprosessissa avaamme johtoryhmän nykytilanteen faktoiksi.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Kehitä työntekijä­kokemusta digitaalisella työ­kirjalla

Henkilöstökyselyn tuloksista saadaan eniten hyötyä irti silloin, jos niistä keskustellaan tiimeissä.

LISÄÄ
Johtaminen ja työyhteisöt
Lähijohtamisen kehittäminen

Lähijohtamisen kehittämisohjelmat soveltuvat tilanteisiin, joissa halutaan yhdenmukaistaa esihenkilökäytäntöjä.

LISÄÄ
Coaching ja mentorointi
Mentorointi

Ohjelman tavoitteena on antaa tukea menestykselliseen työskentelyyn niin yritysten johdossa kuin omalla vastuualueella.

LISÄÄ
Executive and Board
MPS Management & Culture Due Dilligence

Arvioimme tehokkaasti ostettavan yrityksen kulttuuri ja johto ostajan asettamiin tavoitteisiin nähden.      

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
MPS Pulssi

MPS Pulssi antaa kattavaa ja ajankohtaista dataa henkilöstökokemuksen kehittymisestä.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Organisaatiokulttuuri ja muutos

Vahva kulttuuri on yhtä merkittävä kilpailuetu kuin laadukas strategia tai tehokas organisoituminen.

LISÄÄ
Executive and Board
Perheyritysten omistajastrategiat

MPS Family Governance Advisory tukee perheyritystänne omistajastrategian muodostamisessa.

LISÄÄ
Henkilöarvioinnit
Potentiaaliarviointi

Henkilöstön potentiaalin tunnistaminen on tärkeä yrityksen kehittämisen edellytys.

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
TUTUSTU