Outplacement | Uudelleensijoittumisohjelmat

Organisaation muutokset, kuten yt-neuvottelut sekä irtisanomis- tai lomautustilanteet ovat työyhteisölle haastavia paikkoja. Tarjoamme sekä ristiriitaisessa muutostilanteessa olevalle organisaatiolle että uuden elämäntilanteen eteen joutuneelle yksilölle asiantuntevaa ja vahvaa rekrytoinnin ja uravalmennuksen ammattilaisten tukea. Meidän tuellamme haastavista muutostilanteista päästään eteenpäin tehokkaasti, arvokkaasti ja inhimillisesti.

Miksi MPS on vaikuttavan uudelleensijoittumisprosessin paras tuki?

  • MPS tarjoaa asiakkaansa käyttöön yli 30 sertifioidun valmentajan vankan, asiakkaan käyttöön räätälöityvän, kokemuksen niin rekrytoinnin kuin uravalmennuksenkin saralta
  • MPS on uudelleensijoittumispalveluiden pioneeri ja vuosittain tuloksekkaana kumppanina mukana tuhansien ihmisten työurien muutostilanteissa tukien, valmentaen ja eteenpäin auttaen
  • MPS on vastuullinen yrityksen kumppani kuudella eri paikkakunnalla, Turussa, Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa

Mitä apuvälineitä MPS tarjoaa muutosprosessin eri osapuolille?

Työnhakijalle

Uudelleensijoittumisohjelmat on suunnattu organisaatiosta lähteville työntekijöille tukemaan uuden työn mahdollisimman nopeaa löytämistä oman suunnan mukaisesti. Uudelleensijoittumisen apuna käytämme digitaalista uraohjausta, sosiaalisen median työnhakukanavia sekä piilotyöpaikkoja etsiviä tekoälyjärjestelmiä. Rekrytoinnin asiantuntijana MPS tarjoaa parhaan markkinoilla olevan tiedon työnhakijoilleen.

Lue lisää >

Muutosprosessista vastaaville esimiehille

Henkilöstön vähennystilanteissa tarjoamme asiakkaillemme tukea muutosprosessin kunnioittavaan ja asiantuntevaan läpiviemiseen muutoksenhallintavalmennusten avulla. Esimiestyötä tukemalla mahdollistamme tiimien tukemisen muutostilanteessa ja työnantajakuvan suojelemisen.

Lue lisää >

Tukea muutosturvan toteutukseen

Suomen hallituksen säätämän muutosturvan mukaan henkilöstöllisesti merkittävät organisaatiot ovat velvoitettuja tarjoamaan työntekijöilleen valmennusta uudelleensijoittumiseen. MPS auttaa organisaatiota toteuttamaan sekä lain pykälän että inhimillisen ja yrityksen arvoja tukevan irtisanomisen.

Lue lisää >

Uudelleensijoittumisohjelmat tukevat työnantajakuvan hallintaa ja auttavat turvaamaan haastavan tilanteen eteen joutuneen henkilöstön jaksamista ja menestymistä. Yhdessä MPS:n asiantuntijoiden, korkeatasoisten ammatillisen koulutusyhteistyökumppaniemme ja globaalin Career Star Group -verkostomme kanssa muutostilanteesta voidaan rakentaa uutta ja merkityksellistä tulevaisuutta sekä organisaatiolle ja sinne jäävälle henkilöstölle että kohti uusia tuulia siirtyville lahjakkaille tuloksentekijöille.

Näin onnistuimme viime vuonna

100 % valmennettavistamme suosittelee valmennusta muillekin.

Uudelleensijoittumisvalmennuksessa olleet arvioivat yhteistyötä näin:
Arvio omasta konsultista (asteikko 1= heikko, 5 = erinomainen)

Valmennettavien arvio omista työnhakuvalmiuksista:
Ennen valmennusta: 3,2
Valmennuksen jälkeen: 4,2


Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

*pakollinen kenttä