360-arviointi

360-arviointi tarjoaa luotettavaa tietoa esimiesten ja johtajien vahvuuksista ja kehittymiskohteista.

360-arvioinnissa kerätään palautetta esimiehen toiminnasta suorilta alaisilta, lähimmiltä kollegoilta ja esimieheltä, sekä mahdollisilta muilta yhteistyökumppaneilta. MPS 360-arviointi tarkastelee henkilön toimintaa monipuolisesti, nostaen selkeästi esiin arvioitavan henkilön kehityskohteet ja priorisoiden niistä kiireellisimmät.

360-arvioinnin sisällöt voidaan myös rakentaa asiakkaan strategiasta ja arvoista konkreettisiksi johtamisen periaatteiksi. Näin 360-arviointi toimii työkaluna viestiä, tukea ja seurata strategian toteutumista organisaatiossa.

360-arviointi on yksi käytetyimmistä johtamisen kehittämisen työkaluista. MPS HR-Johtajabarometri 2013 ja 2014.

360-arviointi tukee esimiestä muutostilanteissa, haastavien tilanteiden ratkaisemisessa, motivoi pois mukavuusalueelta kohti uusia haasteita ja rakentaa organisaatioon valmentavaa vuorovaikutuskulttuuria.

270- ja 180-palautearviot

270-arviot ovat asiantuntijoille suunnattuja palautetutkimuksia. Sisällöltään ne keskittyvät yhteistyön ja vuorovaikutuksen kannalta olennaisiin asioihin. Suppeampaa 180-arviota voidaan käyttää esimerkiksi tiimiesimiesten tai asiantuntijoiden kohdalla, kun halutaan nopeasti kehittää tiimin yhteistoimintaa.

Automatisoitu prosessi

360-arvioiden vastaajien valinta ja sähköpostiosoitteiden kerääminen, informointi ja tutkimuksen toteuttaminen ovat usein työllistävä ja raskas prosessi. Halusimme nopeuttaa ja helpottaa valmistelevaa työtä, joten voimme tarpeen mukaan myös tarjota automatisoidun tavan tietojen keräämiseen ja tutkimuksen toteuttamiseen. Tällöin lähetämme arvioitaville henkilöille viestin ja linkin, jonka avulla he saavat helposti ilmoitettua tarvittavat tiedot, valittua kyselyiden kieliversiot vastaajakohtaisesti sekä aloitettua arviointien tiedonkeruun.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Niilo Mäkelä, tutkimusjohtaja
niilo.makela@mps.fi
+358 20 746 9578

Jan Silvonen, asiakkuusjohtaja
jan.silvonen@mps.fi
+358 40 514 7715