Strategy radar | Strategialuotain

Kun strategiaa halutaan jalkauttaa, ollaan usein jo auttamattomasti myöhässä. Valmiiksi pureskellut ylätason tavoitteet eivät muutu innostaviksi ja sitouttaviksi pelkällä viestinnällä. Moderni strategiaprosessi kerää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa näkemyksiä mahdollisimman laajalti henkilöstöltä. Räätälöimme sisällön aina tilanteen ja tavoitteen mukaisesti, mutta joukkoistettu vastaaminen esimerkiksi näihin kysymyksiin voi auttaa hahmottamaan ja tarkentamaan strategian suuntaa:

  • Millaisia haasteita muuttuva toimintaympäristö asettaa arjessa?
  • Millaisia signaaleja ihmiset ovat havainneet esim. asiakasrajapinnassa tai vaikkapa teknologiakehityksessä?
  • Mikä meitä estää onnistumasta?

Luotain toimii myös tiedollisena viestintänä. Sen avulla voidaan pohjustaa tarvittavaa muutosta: millaisten skenaarioiden varassa suuntaa haetaan, miten megatrendit vaikuttavat, miten markkinatilanne on muuttunut.

Kun jokaiselta pyydetään omaa näkemystä, asiat tulevat uudella tavalla lähelle. Se, mikä voisi olla vain monimutkainen presentaatio yhteisessä infotilaisuudessa, muuttuukin eläväksi osaksi yhteistä tulevaisuutta.

Strategialuotain on myös visuaalinen väline. Se auttaa hahmottamaan asioiden monimutkaisuutta, herättää uteliaisuutta ja luo positiivisia odotuksia strategiaprosessin seuraaville vaiheille.

Luotaimeen voidaan osallistua sekä tiimeissä että yksilöittäin, riippuen tarpeesta ja edellytyksistä. Vastaukset, reaktiot ja suoritustiedot tallentuvat raporttiin, joka toimii vahvana välineenä sitouttavan strategian laatimisessa.

Millaisiin tilanteisiin?

  • Kun johto on avoin strategian luomisen joukkoistamiselle
  • Kun organisaatiossa vallitsee epävarmuus väistämättömien muutosten edessä
  • Kun halutaan tietää, mitä kentällä ja esim. asiakasrajapinnassa oikeasti tapahtuu

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Lue lisää case-esimerkistämme:

MPS:n strategiatyö 2020 - Yhdessä vahvoja uudistumisen matkalla

Osallistavan uudistumisen strategialuotain

Aito osallisuus kasvattaa merkityksellisyyden tunnetta ja on uudistumisen tärkeä voimavara. Tässä videossa kerromme siitä, minkälaista keskustelua MPS:n tulevan strategian ympärillä on käyty ja kuinka olemme siihen hyödyntäneet omaa sähköistä työvälinettämme, strategialuotainta.