Compliance discussion tool | Oikein toimimisen juurruttaja

Code of Conduct, liiketoimintaperiaatteet, eettiset periaatteet – organisaation keskeisimmän sääntökokoelman tulisi olla jokaisen selkäytimessä. Mutta painotukset ovat jokaisella tiimillä erilaiset: yhdelle turvallisuus on ykkösasia, toista pohdituttavat lahjonnan vastaiset säännöt. Oikein toimimisen juurruttaja on digitaalinen väline, jonka avulla tiimi mm.:

  • valitsee joukosta compliance-aiheita itselleen relevanteimmat
  • käy läpi säännöt ja keskustelee niiden herättämistä kysymyksistä ja kokemuksista
  • määrittelee tarkemmin, mitä toimenpiteitä sääntöjen juurruttaminen käytäntöön mahdollisesti vaatii
  • saa vinkkejä vaikeasti tulkittaviin tilanteisiin

Tiimit saavat yhdenvertaisen käsittelyn aiheelle, kun keskustelun eteneminen – tai sen järjestäminen ylipäätään – ei ole vain esimiehen taitojen ja näkemysten varassa.

Organisaatio saa raportin keskustelujen järjestämisestä ja pystyy siten seuraamaan osallistumismäärää ja tarvittaessa muistuttamaan esimiehiä keskustelun järjestämisestä.

Millaisiin tilanteisiin?

  • Kun halutaan varmistua, että vaatimustenmukaisuus täyttyy kriittisissä paikoissa
  • Kun halutaan luoda compliance-asioiden ympärille keskustelevaa kulttuuria
  • Kun perinteiset koulutuskeinot kaipaavat lisätukea tai organisaatio on jo kyllästetty compliance-koulutuksella

Kysy lisää tai pyydä tarjous