Rekrytointipalvelut

MPS on osaava ja joustava kumppani erilaisiin rekrytointitilanteisiin. Autamme toteuttamaan kaikki rekrytoinnin vaiheet laadukkaasti. MPS on toiminut rekrytointien asiantuntijana ja kehittäjän jo vuodesta 1975. Osaamisemme kattaa rekrytointimarkkinoinnin, oikeiden henkilöiden etsimisen eli sourcingin sekä soveltuvuusarvioinnit eli koko rekrytoinnin hallinnan. Toteutamme rekrytointeja niin yksittäisiin tarpeisiin kuin myös isoihin projekteihin tai jatkuvana palveluna. Kohderyhmäämme ovat asiantuntija- ja johtamisroolit. Tapaamme vuosittain useita tuhansia ihmisiä työnhaun eri vaiheissa, mikä luo meille kattavan kuvan työmarkkinasta. Pystymmekin sparraamaan jo ennen aloitusta rekrytoinnin vaikeusasteesta ja sitä kautta auttamaan parhaan ratkaisun valinnassa.

Lähdemme aina liikkeelle tarpeen määrittelystä eli millaista osaamista tarvitaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseen ja tulevaisuuden menestyksen varmistamiseen. Kun rekrytoinnissa tavoiteltu osaaminen on määritelty, niin rekrytointi voidaan toteuttaa systemaattisesti ja sen onnistumista arvioida.

Rekrytoinnin onnistuminen vaatii, että mukaan saadaan oikeanlaisia ehdokkaita. Erilaisten digi- ja some-kanavien avulla on mahdollista tavoittaa juuri haluttu kohderyhmä haun kannalta. Lisätäksemme rekrytoinnin onnistumista etsimme myös aktiivisesti ehdokkaita eri kanavista, olemme heihin yhteydessä ja houkuttelemme heidät hakemaan tehtävään.

Onnistunut rekrytointi syntyy seuraavista asioista:

  1. Parhaat ehdokkaat. Autamme tunnistamaan tehtävässä vaadittava osaaminen ja keinot sen löytämiseen sekä parhaita ehdokkaita houkuttavat tekijät. Herätämme hakijoiden kiinnostuksen rekrytointiviestinnällä. Kartoitamme ja houkuttelemme lisäehdokkaita eri kanavista.

  2. Hyvä hakijakokemus ja tehokas rekrytointiprosessi. Tuemme esimiehiä alkuvalinnoissa ja haastatteluissa. Hoidamme rekrytointiprosessin hallinnoinnin järjestelmällisesti sekä ajantasaisen hakijaviestinnän.

  3. Oikea valinta. Varmistamme sopivuuden kulttuuriin ja tehtävään. Potentiaali kehittyä. Johtaminen ja ohjaus voidaan sovittaa yksilöllisesti. Virherekrytoinnin mahdollisuus pienenee.

Rekrytointipalvelut

Ilmoitushaku – näkyvää työnantajakuvan viestimistä

Ilmoitushaku on tehokas tapa, kun halutaan kertoa tarinaa työpaikasta ja -tehtävistä eli kun rakennetaan työnantajakuvaa. MPS:n rekrytointimarkkinoinnin asiantuntijat rakentavat mediasuunnitelman, jonka avulla tavoitetaan juuri halutut kohderyhmät. Some- ja digikanavien käyttö mahdollistavat kohdentamisen juuri oikeisiin kohderyhmiin. Ilmoitushaku on myös kustannustehokas vaihtoehto silloin, kun tiedetään että työnantaja ja -tehtävä ovat kiinnostavia ja että potentiaalisia työnhakijoita on riittävästi.

Verkostohaku – haemme parhaat osaajat

Verkostohaussa ulotamme haun aktiivisten työnhakijoiden ulkopuolelle. Etsimme potentiaalisia ehdokkaita erilaisista verkostoista ja muista tietolähteistä. Olemme heihin yhteydessä kartoittaen heidän osaamisen ja kiinnostuksen kohteet. Yhteydenottojen ja keskustelujen kautta saamme parhaat ehdokkaat mukaan rekrytointeihin. Voimme kohdentaa haun esimerkiksi tiettyihin yrityksiin tai aloille sekä tarkkaan määriteltyyn osaamiseen.

Blogi

Mikä ILAHDUTTAISI työnhakijaa

09.11.17

Kestävien työurien puolesta

06.11.17

Freelance-työ ohjaa tulevaisuuteen

06.11.17

Future of work and the power of HR in the limelight – are leaders equipped for the digital era?

01.11.17

Minkälaiset silmälasit sinulla on, yrityskulttuurin anatomiaa

03.10.17