Ilmoitushaku – näkyvää työnantajakuvan viestimistä

Rekrytointipalveluillamme saavutat osaajat asiantuntija-, esimies- ja johtotehtäviin. Rakennamme yhdessä kanssanne modernia työnantajamielikuvaa ja hyvää hakijakokemusta.

Rekrytointi voi onnistua vain, jos mukana ovat parhaat ehdokkaat. Ilmoitushaku on tehokas tapa, kun halutaan kertoa tarinaa työpaikasta ja -tehtävistä eli kun rakennetaan työnantajakuvaa. MPS:n rekrytointimarkkinoinnin asiantuntijat rakentavat mediasuunnitelman, jonka avulla tavoitetaan juuri halutut kohderyhmät. Some- ja digikanavien käyttö mahdollistavat kohdentamisen juuri oikeisiin kohderyhmiin. Ilmoitushaku on myös kustannustehokas vaihtoehto silloin, kun tiedetään että työnantaja ja -tehtävä ovat kiinnostavia ja että potentiaalisia työnhakijoita on riittävästi.

MPS Suorahaku on ratkaisu etsiessäsi henkilöitä osaamisvaatimusten tai työpaikan sijainnin kannalta haasteellisiin asiantuntija- tai keskijohdon tehtäviin. Jos etsit henkilöitä avaintehtäviin niin hallituksiin, ylimpään johtoon kuin vaativiin asiantuntijatehtäviin, MPS Executive Search -palvelumme ovat käytettävissäsi.

Haluamme jokaisessa rekrytoinnissa varmistaa, että kaikille hakijoille välittyy oikeanlainen kuva rekrytoivasta organisaatiosta ja että työnhaussa mukana olo on positiivinen ja itseä kehittävä kokemus. Rekrytointipalveluillamme varmistat ylivertaisen hakijakokemuksen, joka on helppo, inhimillinen ja hakijan työuraa edistävä.

Rekrytointiosaamisen kehittäminen - tutustu valmennuksiimme

Rekrytointiosaaminen on oleellinen taito sekä esimiehille että HR:lle. Rekrytoinnit ovat investointi organisaation tulevaisuuteen. Nykyaikana onnistuneet rekrytoinnit vaativat paljon erilaista osaamista, jotta saadaan oikeanlaisia hakijoita ja onnistutaan heistä valitsemaan sopivimmat. Pitäisi kyetä sparraamaan esimiehiä tehtävän määrittelyssä, ymmärtää viestintää ja markkinointia somessa ja digikanavissa, osata käyttää erilaisia työkaluja tehokkaasti hyväksi, pystyä haastattelussa arvioimaan hakijan sopivuutta tehtävän vaatimuksiin ja organisaation kulttuuriin sekä rakentaa ketteriä rekrytointiprosesseja. Osaamista vaaditaan paljon, eikä yksi ihminen välttämättä voi hallita kaikkea. Onneksi kaikkia näitä osaamisia voidaan kehittää.

Me MPS:ssä kehitämme asiakkaidemme rekrytointiosaamista ja hakijakokemusta. Järjestämme vuosittain avoimia rekrytointiin ja sosiaaliseen mediaan kohdentuvia valmennuksia sekä teemme räätälöityä organisaatiokohtaisia rekrytointivalmennuksia. Räätälöidyissä rekrytointivalmennuksissa voidaan keskittyä esimerkiksi rekrytointiviestintään sosiaalisessa mediassa ja muissa digikanavissa, haastattelutaitojen kehittämiseen, hakijakokemukseen vaikuttavien asioiden selvittämiseen ja parantamiseen sekä rekrytoinnin onnistumisen mittaamiseen.

Rekrytoinnin parhaat käytännöt -valmennus

Valmennus on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään monipuolisesti digitaalisia työkaluja ja sosiaalista mediaa rekrytoinneissa sekä niille, jotka haluavat kehittyä rekrytoimisen ja haastattelemisen osaajina. Valmennus antaa taidot rakentaa rekrytoinnit myös vaikeisiin tehtäviin ja kehittää työnhakijakokemusta.

Lue lisää valmennuksesta >

Rekrytointi sosiaalisessa mediassa -koulutus

Rekrytointi sosiaalisessa mediassa -koulutus antaa taidot sosiaaliseen rekrytointiin ja työnantajakuvan rakentamiseen. Valmennus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa työnantajamielikuvan rakentamisessa ja osana rekrytointia nykyistä tehokkaammin.

Lue lisää valmennuksesta >