Strategian jalkautus

 Strategian laatiminen on turhaa työtä, ellei jokainen työyhteisön jäsen sisäistä uutta suuntaa.

Jotta toiminta suuntautuisi oikeisiin asioihin, kaikilla on oltava sama ymmärrys tavoitteista. Tämä itsestäänselvyys unohtuu helposti siinä vaiheessa, kun pitkään ja huolella valmisteltu strategia on viimeistelty ja dokumentoitu ”kalvoille”. Miten organisaatio ymmärtää viestin strategiapuheen takana? Millaisia ennakko-odotuksia ihmisillä on?

Yhdenmukainen viesti koko organisaatioon

Koska strategian toimeenpano on viime kädessä yksilöiden harteilla, heille on myös annettava aikaa pohtia muutosta itse, kaikessa rauhassa. Verkkokoulutus sopiikin erinomaisesti tällaiseen yksilön pohdinta- ja jalostustyöhön Viesti menee kaikille yhdenmukaisena, läpi organisaation. Verkko-oppimisen avulla ihmisten pääsevät paremmin osalliseksi siitä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä – tai jättää tekemättä. Tiedon, pohdinnan ja osallistumisen avulla sitoutuminen ja motivaatio paranevat.

Myös tiimikohtaisia toimeenpanopohdintoja ja -suunnitelmia voi toteuttaa systemaattisesti ja mitattavasti MPS Prewisen digitaalisen ratkaisun avulla. Lue lisää strategiatyökirjastamme, joka antaa ryhtiä ja osallistuvuutta strategian pohdintaan ja toimeenpanoon tiimeille, jotta uusi strategia saadaan tehokkaasti vietyä käytäntöön.

Digitaalisia välineitä kannattaa myös käyttää jo strategian valmisteluvaiheessa. Esimerkiksi havainnot toimintaympäristön muutoksista voidaan kerätä MPS Prewisen ratkaisun avulla siten, että jokainen pystyy sisäistämään, miksi suuntaa on arvioitava uudelleen. Lue lisää yhteisen suunnan määrittämistä ja organisaation sitoutumista tukevasta strategialuotain-työkalustamme.

Entä ne ”kalvot”? Strategia vaatii visualisointia. Me autamme mielellämme myös siinä työssä.

Lue lisää case-esimerkeistämme:

MPS:n strategiatyö 2020 - Yhdessä vahvoja uudistumisen matkalla

YIT - Yhdessä parempiin tuloksiin

Liikennevirasto: Yhdessä valmisteltu strategia on helpompi ymmärtää

Yhdessä parhaaksi – verkkokoulutus tukee ISS:n strategiaviestintää tuloksellisesti

Vapo toteutti räväkän videon päivitetyn henkilöstöpolitiikkansa lanseerauksen tueksi