Strategian jalkautus

Strategian laatiminen on turhaa työtä, ellei jokainen työyhteisön jäsen sisäistä uutta suuntaa.

Jotta toiminta suuntautuisi oikeisiin asioihin, kaikilla on oltava sama ymmärrys tavoitteista. Tämä itsestäänselvyys unohtuu helposti siinä vaiheessa, kun pitkään ja huolella valmisteltu strategia on viimeistelty ja dokumentoitu ”kalvoille”.

Miten organisaatio ymmärtää viestin strategiapuheen takana? Millaisia ennakko-odotuksia ihmisillä on? Mikä pelottaa? Mistä pitäisi oppia pois?

Näihin kysymyksiin voi olla valmiita vastauksia, ja silloin ne on syytä kertoa ihmisille. Koska strategian toimeenpano on viime kädessä yksilöiden harteilla, heille on myös annettava aikaa pohtia muutosta itse, kaikessa rauhassa.

Yhdenmukainen viesti koko organisaatioon

Tällaiseen yksilön pohdinta- ja jalostustyöhön verkkokoulutus sopii hyvin. Viesti menee kaikille yhdenmukaisena, koko organisaatioon. Pääviestien taustojenkin avaaminen on usein yksisuuntaista, mutta verkko-oppimisen avulla ihmisten pääsevät paremmin osalliseksi siitä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä – tai jättää tekemättä. Tiedon, pohdinnan ja osallistumisen avulla sitoutuminen ja motivaatio paranevat. Myös tiimikohtaisia toimeenpanopohdintoja ja -suunnitelmia voi myös toteuttaa systemaattisesti ja mitattavasti MPS Prewisen digitaalisen ratkaisun avulla.

Digitaalisia välineitä voi myös käyttää jo strategian valmisteluvaiheessa. Esimerkiksi havainnot toimintaympäristön muutoksista voidaan kerätä MPS Prewisen ratkaisun avulla siten, että jokainen pystyy sisäistämään, miksi suuntaa on arvioitava uudelleen.

Entä ne ”kalvot”? Strategia vaatii visualisointia. Me autamme mielellämme myös siinä työssä.

Lue lisää case-esimerkeistämme:

YIT - Yhdessä parempiin tuloksiin

Liikennevirasto: Yhdessä valmisteltu strategia on helpompi ymmärtää

Yhdessä parhaaksi – verkkokoulutus tukee ISS:n strategiaviestintää tuloksellisesti

Vapo toteutti räväkän videon päivitetyn henkilöstöpolitiikkansa lanseerauksen tueksi