MPS Soveltuvuusarviointi

Menestyvän organisaation rakentaminen edellyttää oikeiden osaajien rekrytointia.

Kun parhaat osaajat ovat tiedossa, mutta valinta ehdokkaiden välillä on vaikeaa, soveltuvuusarviointi auttaa ehdokkaiden vahvuuksien ja kehittymisalueiden kiteyttämisessä, keskinäisessä vertailussa ja tehtävään parhaiten soveltuvimman ehdokkaan tunnistamisessa. Määrittelemme yhdessä rekrytoivan esimiehen kanssa tehtävässä onnistumisen edellytykset suhteessa yrityksen tarpeeseen ja tilanteeseen ja annamme selkeän suosituksen.

Toteutamme arviointimme hyvän henkilöarviointikäytäntöjen mukaisesti. Soveltuvuusarviointimme toteutetaan aina monimenetelmäisesti ja ne sisältävät haastattelun lisäksi useita erityyppisiä arviointimenetelmiä. Räätälöimme arvioinnin sisällön tilanteen mukaan.