MPS Soveltuvuusarviointi

Menestyvän organisaation rakentaminen edellyttää oikeiden osaajien rekrytointia. Rekrytoinnissa arviointiprosessi alkaa tehtävässä onnistumisen edellytysten kiteyttämisestä. Määrittelemme arvioinnin tavoitteet yhdessä rekrytoivan esimiehen kanssa ja valitsemme tavoitteiden mukaiset menetelmät kuhunkin arviointitilanteeseen. Kerromme johtopäätöksemme ehdokkaan soveltuvuudesta tehtävään selkeänä ja oivaltavana raporttina. Rakentava palaute lisää myös arvioinnissa mukana olevan henkilön itsetuntemusta.

Arviointimme sisältävät haastattelun, psykologisia testejä, simulaatioita ja case-tehtäviä. Räätälöimme arvioinnin sisällön tilanteen mukaan.