Moderni työympäristö vaatii myös oppimisympäristöltä integroitavuutta

Haluatko tuoda oppimissisällöt lähemmäksi työntekijöiden arkea ja muuta viestintää? Etsitkö tapoja edistää oppimisen kulttuuria niissä kanavissa, joita käytätte jo nyt? Haluaisitko hyödyntää oppimisen seurannassa tehokkaammin jo organisaation käytössä olevia työkaluja ja tuoda oppimisen datan lähemmäs organisaation muuta dataa?

Monta kysymystä ja monta tärkeää pohdittavaa asiaa. Uskon, että useimmat vastaavat näihin kyllä. Onneksi yhä useammin näitä asioita ja kysymyksiä ei tarvitse jättää pelkän pohdinnan tai halukkuuden tasolle.

Oppimisympäristö ei tänä päivänä enää tarkoita irrallista verkko-oppimisen järjestelmää, joka toimii täysin tai osittain organisaation muun järjestelmäkokonaisuuden ulkopuolella. ”Stand-alone” -toteutuksille on edelleen oma paikkansa ja roolinsa, mutta yhä useammin oppimisympäristön rooli modernissa työympäristössä on moninaisempi ja sen on toimittava saumattomana osana laajempaa osaamisen kehittämisen kokonaisuutta ja koko organisaation järjestelmäkokonaisuutta.

Mitä tämä tarkoittaa käytännön tasolla?

Yksinkertaisuudessaan sitä, että oppimisympäristön pitää pystyä keskustelemaan organisaation muiden järjestelmien ja palveluiden kanssa. Joko integraatioiden tai sovelluslaajennusten avulla. Ja siten mahdollistaa käytössä olevien järjestelmien ja palveluiden hyödyntäminen tehokkaasti myös oppimisen hallinnoinnissa, seurannassa ja sisältöjen jakelussa.

Integraatioilla, sovelluslaajennuksilla ja erilaisten rajapintojen avulla voidaan helpottaa ja tehostaa oppimisympäristön hallinnointia. Esimerkiksi käyttäjähallinnoinnin automatisoinnilla HR-järjestelmän kautta, tuomalla oppimisen data osaksi organisaation muuta dataa vaikka Power BI -raportteihin ja parantaa oppijakokemusta mm. mahdollistamalla oppimisympäristön vaivaton ja roolinmukainen käyttö sekä tuomalla oppimisen sisällöt lähemmäs päivittäistä arkea, vaikka Teams-laajennuksen avulla.

Kun mietit oppimisympäristön käyttöönottoa ja integroimista osaksi organisaation arkea ja järjestelmäkokonaisuutta, pohdi ainakin seuraavia asioita:

  1. Oppimisympäristön tarkoitus ja käyttö kannattaa aina määritellä osana organisaation laajempaa oppimisen kokonaisuutta ja kulttuuria. Älä siis mieti asiaa vain järjestelmien näkökulmasta, vaan huomioi myös sosiaalinen vuorovaikutus, nykyiset oppimisen tavat sekä olemassa olevat verkostot ja kanavat.
  2. Älä unohda oppijaa! Missä kanavissa ja millä laitteilla organisaatiossanne työskennellään? Missä tilanteissa oppijat tyypillisesti kaipaavat nopeaa oppimista, minkälaisesta kannustuksesta ja muistutuksista voi olla heille hyötyä? Voisiko integraatioiden ja sovelluslaajennusten käytöllä tehdä oppijan arjesta helpompaa?
  3. Organisaation näkökulmasta tehokkuutta kannattaa hakea erityisesti oppimisen seurantaan ja ylläpitoon sekä varmistaa, että oikeat järjestelmät keskustelevat keskenään turhan manuaalisen työn välttämiseksi. Tiedolla johtamisen näkökulmasta keskeisiä ovat esimerkiksi käyttäjähallinnan ryhmäpohjaisuus ja automatisointi, ajantasainen raportointi, ulkoisten sisältöjen hyödyntäminen, sovelluslaajennukset ja suoritustietojen tehokas hyödyntäminen.
  4. Prosessi vaatii johtamista sekä selkeitä rooleja ja vastuita, myös järjestelmien käyttöönottovaiheen jälkeen. Näin oppimisympäristö ja oppimisen kokonaisuus pysyvät elävinä ja kiinnostavina ja kehittyvät jatkuvasti organisaation ja liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Integraatioilla, sovelluslaajennuksilla ja toimivalla kokonaisuudella mahdollistetaan vaivaton ylläpito, seuranta ja raportointi sekä helpotetaan oppijan arkea. Toimivakaan oppimisympäristö ei kuitenkaan itsessään lisää oppimista tai luo oppimisen kulttuuria – se vaatii johtamista, halua, aktiivista kannustusta ja seurantaa.
  5. Älä jää turhaan odottamaan. Jos tunnistat tarpeen helpottaa oppimisympäristön hallinnointia, raportointia tai oppijan arkea ja kokemusta, kartoita mahdollisuudet mieluummin heti ja ryhdy tuumasta toimeen. Asiantuntijat ovat kyllä tässä apunasi. Integraatioiden toteuttaminen modernissa ympäristössä on nopeaa ja kustannustehokasta ja kustannukset ovat maksaneet itsensä takaisin hyvin nopeasti esimerkiksi vähentyneen manuaalisen työn ja paremman datan kautta.

 

Tutustu, mitä meidän oppimisen teknologia -tarjontaamme kuuluu täältä.


 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!