Patrik Nordman on valittu Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön toimitusjohtajaksi

EXECUTIVE SEARCH

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö on yliopistosairaanhoitopiirien kuntayhtymien yhdessä omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka kautta sairaanhoitopiirit rahoittavat potilasvahinkoriskit. Potilasvakuutus on lakisääteinen vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on antaa kattava vakuutusturva Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen potilasvahingoksi katsottavan henkilövahingon varalta. Samalla potilasvakuutus antaa vakuutusturvaa vahingon aiheuttajille heille mahdollisesti muutoin syntyvän vahingonkorvausvastuun varalta
skpvy-logo

Uuden vakuutusyhtiön toimitusjohtajan tehtävä herätti paljon kiinnostusta

Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Voutilainen totesi, että uuden vakuutusyhtiön toimitusjohtajan tehtävä herätti paljon kiinnostusta finanssisektorin ammattilaisten keskuudessa. Mahdollisuus päästä johtamaan ja rakentamaan uutta vakuutusyhtiötä, jolla on myös merkittävä yhteiskunnallinen merkitys, lisäsi tehtävän mielenkiintoa valintaa edeltävässä kattavassa valintamenettelyssä.

 

”Hallituksen keskeinen tehtävä oli löytää uudelle yhtiölle toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on käynnistää ja organisoida yhtiön liiketoiminta. Meille oli tärkeää löytää toimitusjohtaja, jolla on laaja-alainen johtamiskokemus ja ymmärrys vakuutusliiketoiminnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta, lainsäädännöstä sekä korvaustoiminnasta kokonaisuutena.”

 

Varatuomari Patrik Nordman on kokenut ja osaava johtaja, joka on tehnyt pitkän uran eri vahinkovakuutusyhtiöiden johtotehtävissä vastaten mm. yhtiöiden laki-, riskienhallinta-, korvaus-, sekä IT-toiminnoista.

Patrik kommentoi omaa valintaansa seuraavasti:

 

"Jo heti rekrytointiprosessin alussa kiinnostukseni herätti mahdollisuus hyödyntää urani aikana hankittua kokemusta liiketoiminnan perustamisesta, johtamisesta, strategian tekemisestä ja riskienhallinnasta sekä laaja lainopillinen ymmärrys uutta vakuutusyhtiötä perustettaessa. Olen innostunut ja samalla myös kiitollinen tästä hienosta mahdollisuudesta lähteä rakentamaan ja kehittämään Suomen Keskinäistä Potilasvakuutusyhtiötä. Yhtiön vahva omistuspohja ja hallituksen vahva tuki antavat hyvä lähtökohdan yhtiön kehittämiselle, joka palvelee niin omistajien kuin muun yhteiskunnan tarpeita.”

 

executive-and-board-skpvy

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä