Suorahaku Suomen suurimmalle työnantajalle

Rekrytointipalvelut

Helsingin kaupunki työllistää lähes 40 000 henkilöä ja on Suomen suurin työnantaja. Helsingin kaupungin henkilöstöosasto on siten todellinen näköalapaikka. Henkilöstöjohtaja Petri Lumijärven johtama henkilöstöosasto tukee koko kaupungin HR-asiantuntijoita ja esihenkilöitä omissa tehtävissään.

MPS-Referenssit-Helsingin-kaupunki-logo

Tavoitteena työntekijä­kokemuksen jatkuva parantaminen

 

sakari-roysko-Petri-Lumijärvi-MPS-helsingin-kaupunki-suorahakuKoko Helsingin kaupungin henkilöstöosaston suurimmaksi tavoitteeksi Petri nostaa kaupungilla työskentelevien työntekijäkokemuksen jatkuvan parantamisen. Teeman pitämisen esillä kaikissa keskusteluissa ja kokouksissa hän kokeekin yhtenä tärkeimmistä tehtävistään. Hieman ylpeänä hän toteaa, että viimeisen vuoden aikana on jossain määrin kulttuurin muutosta tapahtunut ja asia on selvästi otettu omaksi laajemminkin.

Erinomaisen työntekijäkokemuksen mahdollistaa moniin muihin tavoitteisiin pääseminen. Siksi Petri tarvitseekin organisaatioonsa juuri oikeanlaisia osaajia vaativiin ja haastaviin tehtäviin. Kun henkilöstöpolitiikan johtajan virka tuli täytettäväksi, oli selvää, että tehtävässä vaadittavan osaamisen omaavia henkilöitä ei ole Suomessa montaa ja vielä vähemmän heistä aktiivisessa työnhaussa. Tarvittiin siis suorahakua ja kokenutta palveluntarjoajaa kumppaniksi. 

 

”Rekrytointiin ei koskaan lähdetä kevyin perustein. Kaikki muut vaihtoehdot on siinä vaiheessa jo kartoitettu. Siksi on tärkeää varmistaa kokeneen rekrytoinnin ammattilaisen kanssa, että juuri oikea henkilö löydetään.”

-Petri Lumijärvi

 

Valmiiksi kilpailutettua rekrytointi­palvelua

MPS toimii Hanselin rekrytointipalveluiden ykköstoimittajana jo toista kautta, ja valikoitui sillä perusteella myös Helsingin kaupungin kumppaniksi rekrytointiin. Hansel-sopimus on etukäteen kilpailutettu ja sopimukseen kuuluvat julkisen puolen organisaatiot voivat rekrytointeja ostaa ilman raskasta kilpailutusprosessia. Nyt ensi kertaa myös kunnat ovat voineet liittyä Hansel-sopimukseen.

Suorahaku aloitettiin ensin tekemällä lisäpalveluna työyhteisöanalyysi. MPS:n Asiakkuusjohtaja Tuija Soininen lähti ensin selvittämään mitä toiveita, odotuksia ja vaatimuksia tulevalla esihenkilöllä ja tulevilla kollegoilla on uudelle henkilölle sekä millaiseen johtamiskulttuuriin uutta johtajaa etsitään. Kerätyn tiedon pohjalta MPS:n Research-konsultti Laura Rehunen kartoitti potentiaalisia osaajia, joita lähestyttiin tehtävän tiimoilta.

 

” Työyhteisöanalyysin avulla potentiaalisille ehdokkaille oli hyvä avata tehtävää, sen odotuksia ja työyhteisön kulttuuria tarkemmin. Sen avulla henkilöt pystyivät realistisesti arvioimaan voisiko tehtävä ja Helsingin kaupunki olla heitä varten.”

-Tuija Soininen


Henkilö­arvioinnista tärkeää tukea päätöksen tekoon

Suorahaku on usein pitkä ja monivaiheinen prosessi kaikille osapuolille. Tässäkin tapauksessa hakuun kuului useita haastatteluja ja MPS:n monipuolinen johtajatason henkilöarviointi. Petri kokee henkilöarvioinnin olevan hyvin olennainen osa valintaprosessia, vaikka luonnollisesti siihen vaikuttavat kaikki prosessin vaiheet.

Henkilöarviointi tuo esille hakijoiden välisiä toimintatapaeroja ilman rekrytoivan esihenkilön omia ennakkoajatuksia. Lopullinen valinta on helpompi varmistaa tulosten ja henkilöarviointikonsultin näkemyksien pohjalta, jolloin virherekrytointien mahdollisuus pienenee. Petrin aiemman kokemuksen perusteella rekrytoinnit ovat osoittautuneet useammin onnistuneeksi, kun henkilöarviointia on käytetty päätöksenteon tukena ja hän kannustaakin esihenkilöitä hyödyntämään sitä useammin.

Petri oli erittäin tyytyväinen MPS:ään kumppanina rekrytoinnissa. Tehtävään löydettiin oikea henkilö ja Joanna Brady-Bister aloitti henkilöstöpolitiikan johtajana helmikuussa 2024.  Tämäkin rekrytointi vie eteenpäin tavoitetta siitä, että mahdollisimman moni Helsingin kaupungin työntekijöistä kokee työnantajansa onnistuneen tehtävässään.  

» Lue Joanna Brady-Bisterin uratarina 

Artikkelin yläkuva, kuvalähde: Helsinki Partners, kuvaaja: N2 Albiino
Henkilökuva Petri Lumijärvi, kuvaaja: Sakari Röyskö

 

“ (1)

Yhteistyö MPS:n kanssa on ollut joustavaa ja luontevaa. Oikealla tavalla avoimesti ja rehellisesti on vaihdettu mielipiteitä. On ollut tunne siitä, että ollaan samaa porukkaa.

 

Petri Lumijärvi

Henkilöstöjohtaja, Helsingin kaupunki

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä