Suomen Sahayrittäjät ry ja Suomen metsäkeskus vauhdittavat osaamista digioppimisen keinoin

TEKNOLOGIARATKAISUT VERKKO-OPPIMISEEN

Mukana LujaDigi-hankkeessa

MPS on saanut olla mukana LujaDigi-hankkeessa toteuttamassa puun lujuuslajitteluun liittyvää kattavaa digitaalista koulutuspakettia. Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen Sahayrittäjät ry ja hankkeessa asiantuntijana toimii Suomen metsäkeskuksesta Jouni Silvast. LujaDigi-koulutuspaketti on suunniteltu puutuotealan yritysten omaehtoiseen henkilöstön lujuuslajittelun koulutukseen, mutta siitä hyötyvät niin saha-alan pk-yritykset, puun käytön jatkojalostajat kuin alan oppilaitokset ja rakennusvalvonta. 
LujaDigi-koulutuspaketti yhdistää teoriaa ja harjoituksia ja se opiskellaan ennen käytännön harjoittelua. Koulutuspaketti on lyhentänyt varsinaisen lujuuslajittelukurssin kestoa jopa 2-3 päivällä. 
metsakeskus-logo

Projektin lähtökohta: Lujuuslajittelun opettelu mahdollista itsenäisesti ja kustannustehokkaasti 

Suomen metsäkeskus ja Suomen Sahayrittäjät ry käynnistivät hankkeen, jonka tavoite oli luoda lujuuslajitteluun liittyvä kattava digitaalinen koulutuspaketti, joka lyhentää nykyisen 4-5 -päiväisen lujuuslajittelukurssin kestoa huomattavasti ja mahdollistaa yrityksille itsenäisen opiskelun. Täysin ilman käytännön harjoittelua kurssia ei edelleenkään suoriteta, mutta sen kesto on lyhentynyt jopa kahteen päivään, kun suuri osa teoriasta ja harjoituksista on mahdollista tehdä etukäteen itsenäisesti digitaalisen koulutusmateriaalin avulla. Sen avulla yritykset voivat halutessaan kouluttaa itse oman henkilökuntansa.

verkko-oppiminen-suomen-sahayrittajat-ry-ja-suomen-metsakeskus-1

Toteutus: Lujuuslajittelukurssin suorittaminen on monimuoto-oppimista

MPS toteutti LujaDigi-hankkeen digitaalisen osuuden, joka suoritetaan osittain ennen käytännön harjoittelua oikealla sahatavaralla. Koulutuspakettiin kuuluu kaksi laajaa moduulia, jotka suoritetaan ennen käytännön harjoittelua joko kotona tai töissä. Ensimmäinen moduuli sisältää lujuuslajittelun teoriaa ja puun ominaisuuksia lujuuden kannalta. Toinen osa sisältää INSTA 142 -lujuuslajitteluohjeistot ja runsaasti harjoituksia. Etukäteen opiskeltuina nämä antavat hyvän pohjan käytännön harjoitteluun. Lopuksi digitaalinen koulutuspaketti sisältää vielä kolme erillistä lopputestiä, joiden kautta opiskelija voi testata omaa osaamistaan ja saada lujuuslajittelun suoritusmerkinnän. Kurssipaketissa on runsaasti lujuuslajitteluosaamista tukevia valokuvia ja MPS:n suunnittelemia havainnollistavia piirroskuvia. Niiden merkitystä korostaa myös koulutuspakettia jo testannut opiskelija, joka oli erityisen tyytyväinen koulutuksen visuaalisuuteen ja informatiivisuuteen sekä Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Jouni Silvast

”LujaDigin yksi ehdottomasti parhaimmista puolista ovat kuvat, joiden avulla teorian oppiminen käy huomattavasti nopeammin.” 


Digitaalinen koulutuspaketti on rakennettu MPS:n oppimisympäristössä, ja se on mahdollista suorittaa sekä mobiilisti että pöytäkoneella. Koulutusten sisältö tuotettiin yhteistyössä MPS:n ja Suomen metsäkeskuksen kanssa.

verkko-oppiminen-suomen-sahayrittajat-ry-ja-suomen-metsakeskus-2


“ (1)

LujaDigin yksi ehdottomasti parhaimmista puolista ovat kuvat, joiden avulla teorian oppiminen käy huomattavasti nopeammin.

 

Jouni Silvast

Projektipäällikkö, Suomen metsäkeskus

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä