Asiakaskokemuksia

Yhdessä vahvoja! Lue alla asiakkaidemme ja kandiemme kokemuksia suorahauistamme.

SKAL ry:n toimitusjohtajaksi on valittu Anssi Kujala

28.06.2021 | Roy Herold

SKAL ry:n toimitusjohtajaksi on valittu Anssi Kujala (49). Kujala toimii tällä hetkellä Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana ja on työuransa varrella toiminut useissa järjestöjohtamisen sekä yhteiskuntavaikuttamisen johtotehtävissä. Kujalalla on pitkä kokemus johtamistehtävistä eri järjestöissä ja hyvät verkostot, joita menestyksekäs edunvalvontaorganisaatio tarvitsee.


Mikko Hyle on valittu Evondosin markkinointijohtajaksi ja yrityksen strategia- ja johtoryhmän jäseneksi

31.05.2021 | Hannu Kainulainen

Evondosin markkinointijohtajaksi ja yrityksen strategia- ja johtoryhmän jäseneksi on valittu Mikko Hyle. Hänellä on vankka kokemus terveysteknologia-alalta tuotehallinnan ja markkinoinnin tehtävistä, ja hän on aiemmin urallaan toiminut mm. GE Healthcarella ja Vyairella. Lue koko haastattelu!


Sanna Kulmala on valittu johtamaan TYÖ2030-ohjelmaa

26.04.2021 |

Ohjelma on osa nykyistä hallitusohjelmaa, ja sen on tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien tapaan. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos ja se toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa.


Riku Uljala on valittu Lippupisteen uudeksi CDO:ksi ja johtoryhmän jäseneksi

22.02.2021 | Jaana Jaatinen

Ari Palhamo, Lippupisteen CEO, oli hyvin tyytyväinen todetessaan CDO-tehtävän herättäneen laajalti kiinnostusta digitaalisten liiketoimintaratkaisujen ammattilaisten parissa. Vaikka tapahtuma-ala on tällä hetkellä hyvin poikkeuksellisessa ja myös raskaassa tilanteessa, on ala itsessään hyvin inspiroiva ja Lippupiste kykenee nykyisessä tilanteessa entisestään vahvistamaan omaa asemaansa.


Patrik Nordman on valittu Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön toimitusjohtajaksi

16.12.2020 | Jussi Kärkkäinen

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö on yliopistosairaanhoitopiirien kuntayhtymien yhdessä omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka kautta sairaanhoitopiirit rahoittavat potilasvahinkoriskit. Hallituksen keskeinen tehtävä oli löytää uudelle yhtiölle toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on käynnistää ja organisoida yhtiön liiketoiminta.


Johanna Lammi on valittu DIAK:in uudeksi palvelujohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

17.11.2020 |

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kouluttaa asiantuntijoita sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloille. Päivikki Rentola Hemmi, DIAK:in henkilöstöjohtaja, ilmoitti Johanna Lammin nimityksestä kuun vaihteessa yhdessä DIAK:in muun johdon kanssa.