Ura- ja työnhakuvalmennus

Ura- ja työnhakuvalmennuksella tarkoitetaan valmennus- tai ohjausprosessia, jonka avulla edistetään ja nopeutetaan irtisanotun henkilön uudelleen työllistymistä ja oman suunnan löytämistä. MPS tarjoaa monipuolisesti rekrytoinnin, suorahaun, coachingin ja digitaalisen muutoksen tuen asiantuntemustaan varmistaen työnhakijalleen kolme avainta onnistuneeseen urapolun jatkeen löytämiseen:

 1. Emotionaalista ja inhimillistä tukea muutostilanteessa
 2. Motivaatiota oman uuden suunnan etsimiseen
 3. Ajankohtaista tietoa työmarkkinoista ja työnhausta

MPS:n ura- ja työhakuvalmennus on siis samalla matka itseen ja matka nykyajan työmarkkinoille. Oman suuntansa asiantuntijat työllistyvät MPS:n ura- ja työnhakuvalmennuksen jälkeen yli kaksinkertaisella todennäköisyydellä muihin vertaisiinsa nähden.

Löydämme yksilöllisen osaamisesi

Jokainen yksilö on erilainen eikä siksi ole olemassa myöskään kahta identtistä urapolkua. MPS:llä ura- ja työnhakuvalmennus räätälöityy yksilön tarpeita ja tavoitteita vastaavaksi matkaksi omiin vahvuuksiin. Ura- ja työnhakuvalmennuksen keskiössä onkin oman osaamisen ja osaamiseen perustuvien tavoitteiden ja motivaation lähteiden tunnistaminen valmentajan tuella. Realistinen käsitys omista vahvuuksista, tavoitteista, työmarkkinatilanteesta ja sopivista uravaihtoehdoista tekee työnhakuprosessista mielekkään.

Näitä työkaluja uravalmentajamme tarjoavat yksilöityyn työnhakuun:

 • Ulkopuolisen rekrytoinnin ja valmennuksen ammattilaisen näkökulma työnhakijan osaamiseen ja vahvuuksiin
 • Tukea omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien yhteensovittamiseen
 • Työmarkkinatilanteen yksilöllistä arviointia
 • Työnhakuun liittyvien käytännön asiakirjojen, kuten CV:n, hakukirjeiden ja LinkedIn-profiilin muotoilutukea.
 • Digitaalinen oppimisympäristö itsereflektoinnin tueksi

Digitaalinen itsereflektointialusta oppimispolkuna itseen

MPS käyttää uravalmennuksensa täydennyksenä ainutlaatuista, ammattitaidolla kehitettyä digitaalista työskentely-ympäristöä, jossa työnhakija pääsee itsenäisesti seuraamaan oppimissisällöistä ja pohdintatehtävistä koostuvaa urapolkuaan kohti yksilöllistä tulevaisuuden ratkaisua; työpaikkaa, opiskelua tai vaikka yrityksen perustamista. Itsereflektointialustaltamme löydät:

 1. oppimistehtäviä oman suunnan löytämiseen,
 2. ajankohtaista tietoa ja uutisia,
 3. tekoälyllä seulottuja piilotyöpaikkoja
 4. sekä paljon lisämateriaalia oman tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

*pakollinen kenttä

Tiesitkö?

Kokemus tuo varmuutta. MPS osallistuu vuosittain tuhansien henkilöiden työurien muutostilanteisiin.

Uudelleensijoittumisvalmennuksiin osallistuvat henkilöt arvioivat palvelun hyödyksi 4,6/5.

 
Palautteita:

"Pystyin määrittämään ja sanallistamaan oman osaamiseni ja samalla omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien määrittäminenkin selkiytyi."

 

"Uravalmennus oli erittäin kattava ja siihen sisältyi muun muassa CV:n ja LinkedIn-profiilin rakentamista ja haastatteluun valmistautumista. Valmennus toi työnhakuun suunnitelmallisuutta ja herätteli pohtimaan omia urapolkumahdollisuuksia."