Lääketurvallisuuspeli innostaa lääketeollisuuden työntekijät lääketurvallisuuteen

Algol Pharman (nyk. Biocodex) farmaseuttiset palvelut yksikkö toteutti yhdessä MPS Prewisen kanssa Lääketurvallisuuspelin vastaamaan terveydenhuoltoalan lääketurvallisuuskoulutuksen lisääntyneeseen tarpeeseen. Lääketurvallisuuspelin avulla lääkeyrityksien työntekijöitä herätellään ymmärtämään, mitä lääketurvallisuus tarkoittaa kunkin työntekijän tehtävässä ja millaisissa tilanteissa jokaisella heistä on velvollisuus toimia uuden lainsäädännön mukaan.

Algol Pharma (nyk. Biocodex) on kansainvälinen terveydenhuoltoalan yritys, joka kouluttaa lääketeollisuuden työntekijöitä lääketurvallisuuteen. "Lääketurvalainsäädännön ja auditointien tiukentuessa koulutusorganisaatiomme halusi vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin – kuinka saamme kaikki työntekijät trukkikuskeista markkinointivastaaviin oikeasti kiinnostumaan lääketurvallisuudesta", kertoo farmaseuttisten palveluiden lääketurva-asiantuntija Virpi Winnemore Lääketurvallisuuspelin synnystä.

Lääketurvallisuuskoulutuksen tehostaminen on tärkeä aihe, sillä nykyisin vain 10 % lääkkeiden haittavaikutuksista raportoidaan. Jokaisella lääkeyrityksen työntekijällä on kuitenkin ilmoitusvastuu ja lääketurvallisuusosaamista tarkastetaan yrityksissä auditoimalla henkilöstöä, tähdentää lääketurva-asiantuntija Winnemore.

Lääketurvallisuuspelin tarkoituksena on auttaa lääketeollisuuden työtekijöitä kiinnittämään huomiota arkisiin tilanteisiin, joissa heillä on ilmoitusvelvollisuus. Pelissä lääketurvallisuutta opiskellaan tapausesimerkkien avulla ja tutustutaan siihen, mitä tehdä, jos esimerkiksi sosiaalisessa mediassa näkee kommentteja oman yrityksen lääkkeistä tai naapurin mummo kertoo sekoittaneensa purkit keskenään. Tapausesimerkit on räätälöity kolmelle eri kohderyhmälle – lääke-edustajille, lääketurvan kanssa työtä tekeville sekä kaikille lääkeyrityksissä työskenteleville – näin voidaan huomioida pelin sisällön vaikeustasot ja pelaajan motivoiminen pelaajan tietotason mukaisesti.

Digitaalinen toteutus tuo tehoa toistettavuuteen – pelillisyys motivoi

Haasteena lääketurvallisuuden kouluttamisessa on lainsäädännöstä tuleva vaatimus koulutuksen toistamisesta vuosittain ja tarve päivittää sisältöä säännöllisesti. Digitaalinen toteutus toimii hyvin, koska verkossa toteutettavan koulutuksen aineiston päivitys on helppoa ja tehokasta, kommentoi Virpi Winnemore ratkaisua toteuttaa koulutus nimenomaan verkossa. Toteutus mahdollistaa myös helpon tavan mitata opintosuorituksia ja saada suoritusraportit esille, hän jatkaa.

Pelillinen toteutustapa valittiin opiskelijoiden motivoimiseksi aiheeseen, sillä näinkin vakavan aiheen oppimisen ei tarvitse olla tylsää, kertoo projektissa mukana ollut konseptisuunnittelija Hanna Nissinen. Oppimispeliin haettiin keveyttä ja hauskuutta, joka näkyy erityisesti toteutuksen visuaalisessa ilmeessä. "Mielestäni onnistuimme tässä hyvin", Nissinen iloitsee. Asioiden muistiin painamisen tueksi pelistä voi tulostaa mukaansa diplomin suorituksesta sekä lääketurvan muistikortin, josta lääketurvallisuuden avainasioita voi kerrata tarpeen tullen.

Digitaalinen toteutus tukee myös lähikoulutuksia. Pelistä saadaan selville eniten pelaajille haasteita tuottaneet aihealueet, ja lähikoulutuksissa voidaan jatkossa keskittyä erityisesti näiden aiheiden sparraamiseen.

"On ollut hienoa tehdä yhteistyötä asiakkaan tiimin kanssa. He ovat ennakkoluulottomasti lähteneet toteuttamaan uutta tapaa oppia", toteaa Satu Mesikämmen, MPS Prewisen asiakkuuspäällikkö.

Kuvassa vasemmalta Hanna-Maija Koponen-Piironen, johtaja, Pharmaceutical Services ja Virpi Winnemore, lääketurva-asiantuntija.

Lue lisää case-esimerkeistämme:

Fingrid Oyj – Tietoturvan hyvikset ja pahikset

Yara Suomi: Tehokasta turvallisuuskoulutusta verkossa

Teleste: Laadukasta verkkokurssien suunnittelua MPS Prewisen konsultointituella

Fortum: Mobiiliratkaisu matkustusturvallisuuden perehdyttämiseen

Viisi vinkkiä: Parempaa turvallisuuskoulutusta verkossa

Montako jalkaa kinkulla on?

Lääketurvallisuuspeli innostaa lääketeollisuuden työntekijät lääketurvallisuuteen

Skanska Sverige hyödyntää verkko-oppimista riskitietoisuuden kasvattamiseen