Veripalvelun verkkokurssi uudistui helppokäyttöisemmäksi

Veripalvelu lanseerasi terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun Verensiirron ABO -verkkokurssin ensi kerran vuonna 2006. Verensiirtoon perehdyttävä kurssi on tavoittanut runsaasti käyttäjiä, joilta saadun arvokkaan palautteen pohjalta Veripalvelu lähti toteuttamaan verkkokoulutuksen uudistusta yhteistyössä Prewisen kanssa.

Verensiirtoon kouluttavan digitaalisen kurssin yhtenä jakelukanavana toimii valtakunnallinen Terveysportti-portaali. Veripalvelun asiakasviestinnän suunnittelija Katja Meriläinen valottaa uudistusprojektin taustaa:

- Kurssimme on ainoa verensiirtoihin keskittyvä verkkokurssi, jota käytetään hyvin laajasti Suomen sairaaloissa ja terveydenhuollon oppilaitoksissa sekä käsikirjana että oppimateriaalina. Esimerkiksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä kurssin suoritti vuonna 2010 yli 1100 henkilöä.

- Laboratoriohenkilökunnalle, sairaanhoitajille ja lääkäreille suunnattuun kurssiin tehtiin matkan varrella päivityksiä, mutta ulkoasu ja tekninen alusta pysyivät pitkään muuttumattomina. Vuoden 2006 jälkeen verkkokurssimaailma on kehittynyt valtavasti. Oli aika uudistukselle.

Miksi päädyitte käyttämään Prewiseä uudistuksen yhteistyökumppanina?

- Prewise pystyi tarjoamaan meille kokonaisvaltaisen palvelun. Etenkin käytettävyysasioissa Prewise on antanut asiantuntijapanoksensa, jota erityisesti tarvitsimme. Prewisen referenssit vakuuttivat, Katja Meriläinen kertoo.

Verensiirtokoulutusta tarvitaan

Verensiirto on Suomessa valvottua ja turvallista, mutta millaisia riskejä siihen liittyy, ja miten niitä pyritään minimoimaan koulutuksen avulla?

- Suurimmat riskit liittyvät valmisteen sopivuuden tarkistamiseen. Verkkokoulutuksen avulla opetellaan varmistamaan, että oikea potilas saa juuri oikeaa valmistetta oikeaan aikaan. Digitaalisessa koulutuksessa keskitytään myös esimerkiksi verensiirron haittavaikutuksiin, Meriläinen listaa.

Verkkokurssin lisäksi Veripalvelu tarjoaa asiantuntijaorganisaationa verensiirtokoulutusta myös paikan päällä. Se opastaa terveydenhuollon ammattilaisia näiden omissa organisaatioissa ja järjestää säännöllisesti koulutuspäiviä esimerkiksi sairaaloiden verikeskusten ja apteekkien henkilöstölle. Veripalvelu julkaisee myös Verivalmisteiden käytön opasta.

Uudistuksen antia

Miten verkkokoulutuksen uudistusprojekti Prewisen kanssa eteni teidän näkökulmastanne?

- Erittäin hyvin, Katja Meriläinen vastaa. Me Veripalvelussa olemme voineet luottaa Prewisen näkemykseen. Palvelu on ollut tervetulleen proaktiivista.

Verkkokurssin käyttäjät ovat olleet uudistuksesta hyvillään. Kurssi koetaan hyvin hyödylliseksi, ja sen käyttöaste on nousussa. Erityiskiitosta on saanut kurssin käytettävyys, samoin ulkoasusta on pidetty.

- Aikaisemmin emme voineet tarjota seuranta- ja raportointipalveluja esimerkiksi lääkkeenantolupakoulutusten järjestäjille, ja nyt ne on otettu vastaan ilolla, Meriläinen toteaa tyytyväisenä.

Ei verensiirtoja ilman vapaaehtoisia verenluovuttajia

Verensiirrot ovat vasta pitkän ketjun viimeinen lenkki, jonka turvallisuudesta vastaavat laboratoriohenkilökunta, lääkärit ja sairaanhoitajat. Ketjun alkupäässä ovat vapaaehtoiset luovuttajat. Verenluovuttajia tarvitaan joka päivä kaikista veriryhmistä.

Suurin osa suomalaisista voi luovuttaa verta. Verenluovuttajan on oltava terve, 18–65-vuotias ja vähintään 50 kilon painoinen. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias. Yleisimmin käytetyt lääkkeet, kuten verenpaine-, kolesteroli- ja lievät masennuslääkkeet eivät estä verenluovutusta. Sopivuutensa verenluovuttajaksi voi tarkistaa etukäteen osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi.

Lisätietoja Veripalvelun verkkosivuilta: www.veripalvelu.fi

Teksti: Anne Malmi

Lue lisää case-esimerkeistämme:

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry – Puhtaasti paras

Are: Teknologialla tehokkaampaa ja joustavampaa perehdytystä

Rovio Campus tuo pelillisyyden perehdyttämiseen

Sovelto viemässä sosiaalista oppimista uudelle tasolle uudistuneen Gimletin avulla

Veripalvelun verkkokurssi uudistui helppokäyttöisemmäksi