Value resolution tool | Tiimin arvolupaukset

Mitä meidän työssämme tarkoittaa, että asiakas tulee aina ensin? Millaisissa tilanteissa meidän tulisi osoittaa rohkeutta?

Olivatpa organisaationne arvot mitä hyvänsä, ne jäävät helposti ylätasolle, vaikka niiden merkitystä olisikin muutamalla lauseella avattu. Arvot voivat kääntyä jopa itseään vastaan, jos ne eivät arjessa toteudu organisaation jokaisella tasolla.

Koska arvot ovat myös pitkälti tunneasia, niiden toteutumiseen pitää pystyä luottamaan. Yhteiseen sitoutumiseen paras väline on keskustelu ja ajatusten jakaminen, mutta työn keskellä voi olla hankalaa virittäytyä puhumaan arvoista ja niiden merkityksestä.

Tiimin arvolupaukset -väline auttaa jäsentelemään keskustelua, tuo siihen syötteitä ja luo rakenteen 30-60 minuuttia kestävälle yhteiselle pohdinnalle esim. näistä asioista:

  • Miten omat arvomme ylipäätään näkyvät elämässä?
  • Mikä on omien arvojemme ja yrityksen arvojen suhde?
  • Mitä yrityksen arvot pitävät sisällään ja miten ne liittyvät meidän työhömme?
  • Miten me jatkossa toteutamme tietoisemmin yrityksen arvoja?

Pohdinnan yhteenvetona tiimi luo arvolupaukset, joissa arvot on tuotu oman työn ja konkreettisen toiminnan piiriin. Pieniä, päivittäisiä asioita, jotka muuttavat yhteistä kulttuuria.

Tiimit saavat yhdenvertaisen käsittelyn aiheelle, kun keskustelun eteneminen – tai sen järjestäminen ylipäätään – ei ole vain esimiehen taitojen ja näkemysten varassa.

Organisaatio saa raportin keskustelujen järjestämisestä ja pystyy siten seuraamaan osallistumismäärää ja tarvittaessa muistuttamaan esimiehiä keskustelun järjestämisestä.

Millaisiin tilanteisiin?

  • Kun arvojen oikeasti halutaan näkyvän arjessa, sekä sisäisesti että toiminnassa ulospäin
  • Kun esimiehille halutaan antaa tukea arvopohjaiseen johtamiseen
  • Kun halutaan kasvattaa keskustelun ja luottamuksen kulttuuria

Kysy lisää tai pyydä tarjous