Persoonallisuustestit johtamisen kehittämisen tukena

Johtamisessa ja esihenkilötyössä itsetuntemus, säännöllinen palaute omasta toiminnasta ja kyky ymmärtää oman toiminnan vaikutuksia muihin ovat avainasemassa menestymisessä. Esihenkilönä tai johtajana toimiminen vaatii jatkuvaa itsereflektiota ja valmiutta kehittää omia vuorovaikutustaitoja. Tämän lisäksi on tärkeää ymmärtää ihmisten erilaisuutta, niin työn suorittamiseen, motivoitumiseen kuin innostumiseenkin liittyen. Persoonallisuustestit ovat erinomaisia työkaluja itsetuntemuksen syventämiseen ja erilaisuuden ymmärtämiseen. 

Työmaailman tarpeisiin kehitetyt persoonallisuustestit tarjoavat arvokasta tietoa yksilön luontaisista työskentelytavoista, mieltymyksistä ja vahvuuksista työympäristössä. Ne auttavat hahmottamaan, miten erilaiset persoonallisuuden piirteet vaikuttavat johtamistyyliin, päätöksentekoon, kommunikaatioon ja tiimityöskentelyyn. Testit auttavat myös tunnistamaan oman toimintatavan vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä antavat eväitä henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen. 

Persoonallisuustestit auttavat ymmärtämään, miten erilaiset johtamistyylit vaikuttavat erilaisiin tiimeihin ja yksilöihin. Esihenkilönä tai johtajana ymmärrys omasta persoonallisuudesta auttaa luomaan tehokkaampia kommunikointi- ja johtamistapoja. Oman toiminnan tunnistamisen lisäksi ymmärrys ihmisten erilaisuudesta auttaa rakentamaan monimuotoisia ja tasapainoisia tiimejä, joissa erilaiset vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa. 

Persoonallisuustestit tarjoavat myös syvyyttä kehityskeskusteluihin tai vaikkapa mentoroinnille. Niiden avulla voimme pureutua luontaisiin vahvuuksiin, motivaatiorakenteeseen ja työn imun tekijöihin; perinteisten osaamisten, suoriutumisen ja yhteistyön arvioinnin lisäksi.  Ymmärtäen yksilöiden persoonallisuuden piirteitä, esihenkilöt voivat tarjota tarkempaa tukea ja ohjausta, joka auttaa yksilöitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. 

Nykyään tieteellisesti arvostetuin ja yleisesti hyväksytyin persoonallisuusviitekehys kulkee Big Five -nimellä. Se kuvaa persoonallisuutta viiden pääpiirteen avulla:  

  • neuroottisuus – tunne-elämän tasapainoisuus,  
  • ekstroversio - ulospäin suuntautuneisuus,  
  • avoimuus uudelle – uteliaisuus ja elämyshakuisuus,  
  • sovinnollisuus - myötätuntoisuus ja mukautumishalu sekä  
  • tunnollisuus – itsekuri ja järjestelmällisyys.  

 

Näiden piirteiden avulla erilaiset testit kuvaavat yksilön persoonallisuutta moniulotteisesti ja auttavat ymmärtämään, miten yksilö motivoituu tai kuormittuu, suhtautuu riskeihin, työskentelee muiden kanssa, sopeutuu muutoksiin ja hallitsee stressiä. 

Miksi hyödyntäisit persoonallisuustestejä johtamisessa? 

Persoonallisuustestit ovat erinomaisia työkaluja esihenkilöiden ja johtajien itsetuntemuksen syventämiseen. Ne tarjoavat arvokasta tietoa vahvuuksista, heikkouksista ja kehittämiskohteista sekä auttavat rakentamaan parempaa ymmärrystä omasta johtamistyylistä. Näiden testien avulla esihenkilöt voivat kehittää itseään ja rakentaa paremmin yhteen toimivia tiimejä.  

MPS:llä on runsaasti kokemusta erilaisten persoonallisuustestien, kuten Big5:n, hyödyntämisestä osana johtamisen ja tiimityöskentelyn kehittämistä. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää. 


Tutustu myös meidän 360-palautemalliimme sekä Tiimiloikka-palveluun. 

Stay tuned!