Mitä on työelämän coaching?

Mitä on työelämän coaching ja miksi sillä on kauaskantoiset vaikutukset koko yritykseen

 

Pohjoissuomalaisilla työkäyttäytymisen ammattilaisilla on selkeä viesti työnantajille: satsatkaa työntekijöihin ja tehkää se mieluummin liian aikaisin kuin myöhään. Business Coaching on sijoitus yhteen työntekijään tai tiimiin kerrallaan, mutta sillä on selkeä vaikutus koko yritykseen.

Kuvittele eteesi Matti, keski-ikäinen esihenkilö pohjoisesta Suomesta.

Matti on työskennellyt jo 15 vuotta hyvänkokoisessa yrityksessä, viimeisen vuoden esihenkilönä. Hänen luotsaamansa tiimi koostuu 20 henkilöstä. Työ on mielenkiintoista ja sopivasti haastavaa. Silti jokin tökkii. Matti kokee olevansa esihenkilönä piirun verran hukassa. Tunne on epämääräinen ja samalla epämiellyttävä.

Lopulta Matti kertoo vaimolleen miettineensä työpaikan vaihtoa. Vaimoa hirvittää. Hän kysyy, olisiko olemassa muuta tietä. Sellaista, jossa Matti ei vaihda muutoin mukavaksi kokemaansa työpaikkaa eikä työnantaja menetä arvokasta konkariaan.

Katse hyvällä tavalla työn ulkopuolelta

”Matin vaimo on asian ytimessä”, toteavat Veli-Antti Vasela ja Mika Turtia MPS:n Oulun tiimistä.

Miehet toimivat rekrytointi- ja valmennustehtävien ohella coacheina. He suuntaavat sanansa työnantajille:

”Satsatkaa matteihin. Kun hyvistä osaajista on huutava pula, omat työntekijät ovat niitä kaikkein arvokkaimpia.”

Veli-Antti ja Mika kohtaavat työssään päivittäin ihmisiä työuran eri vaiheissa ja muutostilanteiden haasteissa. Kyse voi olla esimerkiksi rekrytoinnista, muutoksista työpaikalla tai vaikkapa eläköitymisestä. Matinkaan tilanne ei ole poikkeuksellinen. Tyypillisesti jokainen läpikäy työelämässä erilaisia vaiheita. Joidenkin haasteiden ratkominen yksin voi olla lähes mahdotonta.

Matille MPS:n Oulun tiimin coacheilla on selkeä neuvo: älä tee hätiköityä päätöstä työpaikan vaihtamisesta. Vaihtamalla ei nimittäin välttämättä parane.

Vaihtamisen sijaan miehet kannustavat Mattia etsimään uutta suuntaa nykyisessä työssään yhdessä työnantajansa kanssa. Komboon on hyvä lisätä myös työkäyttäytymisen ammattilainen. Osaamisensa ja kokemuksensa lisäksi hän katsoo työntekijän ja työnantajan kokonaistilannetta hyvällä tavalla ulkoapäin. Työntekijän voi olla myös helpompi avautua tilanteestaan ja käsitellä sitä alkuun talon ulkopuolisen ihmisen kanssa.

”Urheilutermein Business Coachingia voi verrata yksilövalmennukseen”, Veli-Antti kiteyttää.

Niin kuin huippu-urheilussa, myös Business Coachingissa olennaista ovat tavoitteet. Tässä lajissa ne luodaan yhteistyössä työnantajan kanssa.

Tyypillisesti Coaching-matka kestää 3–6 kuukautta. Työntekijä, esimerkiksi Matti, ja coach, vaikkapa Mika tai Veli-Antti, tapaavat yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa. Business Coaching on ennen kaikkea kehitysprosessi.

”Kun tietää, mihin tähtää, jokainen voi itse muuttaa työssään paljon”, miehet toteavat.

 

Pelin henkenä uudenlainen tapa jäsentää työtä

MPS Oulu_Veli-Antti Vasela ja Mika Turtia-02

Veli-Antti Vaselalta (vas.), Mika Turtialta ja muilta MPS:n sertifioiduilta coacheilta Matin ja hänen työnantajansa on turha odottaa valmiita vastauksia siitä, miten yhdessä asetettuihin tavoitteisiin päästään. Business Coaching ei ole mentorointia eikä konsultointia. 
 

”Pelin henki on laittaa työntekijä laventamaan omaa ajatteluaan sekä löytämään ratkaisuja, joista hän itse innostuu ja joihin näin myös sitoutuu. Kysymyksistä rakentuvan keskustelun kautta hän jäsentää omaa työtään ja ajatuksiaan uudelta kantilta”, miehet avaavat.

Yleisesti ottaen Business Coachingin tavoitteet liittyvät omaan ammatilliseen kehittymiseen, muutostilanteiden hallintaan ja oman toimintaympäristön tapahtumien jäsentelyyn. Keskustelujen avulla pyritään poistamaan työntekijän mahdollisia kehittymisen esteitä etsimällä itsestä niin vahvuuksia kuin kehittymistä rajoittavia tekijöitä. Kyytiä saavat myös pinttyneet käsitykset ja uskomukset siitä, miten asiat ovat tai niiden pitäisi olla.

”Keskusteluiden aikana ymmärrys kasvaa paitsi itsestäsi ja mahdollisuuksistasi myös keskeisesti työympäristössäsi vaikuttavista tekijöistä ja sinusta itsestäsi osana tätä laajempaa kokonaisuutta”, Mika kiteyttää.

Olennaista on maltti ja aito halu: oikotietä maaliin ei ole eikä yksi istunto tyypillisesti johda vielä suurempiin kehitysaskeliin.

”Business Coachingissa on aina selkeä tavoite. Tavoitteeseen pääsemistä edistetään jokaisella tapaamisella. Jokaiselle yksittäiselle tapaamiselle asetetaan myös oma tavoitteensa, jota pääsee heti työstämään omassa työssään. Jos tuloksia ei tunnu syntyvän, suuntaa muutetaan”, Mika jatkaa.

Coach tukee tavoitteellista kehittymistä ja huolehtii, että asiat varmasti etenevät. Keskusteluun ja luottamukselliseen suhteeseen perustuva työ vaatii häneltä ennen kaikkea taitoa rakentaa vuorovaikutteinen suhde ja poimia keskustelusta oleelliset asiat. 

Lopputulos näkyy viivan alla

Kuinka Matin tilanne ratkeaa? Miten meidän kaverilla sujuu nyt esihenkilötyö?

Reilun kuuden kuukauden Business Coaching -prosessin jälkeen Matti on esihenkilön housuissa enemmän kotonaan kuin aiemmin. Hän pitää yhtyettä tiimiinsä entistä aktiivisemmin. Kommunikointi ei jää vain Teams-palavereihin, vaan hän pyrkii olemaan läsnä tiimiläisten arjessa myös kahvipöytäkeskusteluissa ja lounastunneilla.

Business Coachingin myötä Matti on havahtunut myös palautteenannon merkitykseen ja pyrkinyt systemaattisesti lisäämään sitä niin koko tiimille kuin sen yksittäisille jäsenille.

Kaiken kaikkiaan Matin työtä viitoittavat selkeämmät tavoitteet sekä uudenlaiset ajattelutavat ja ongelmanratkaisumallit. Mikä tärkeintä, Matti on entistä sitoutuneempi omaan työhönsä. Samalla koko tiimin tuloskäyrä suuntaa ylöspäin.

Kuvitteellisen Matin kautta piirtyy esiin myös Business Coachingin kokonaisvaltaisuus. Vaikka koutsaus suuntautuu yksilöön, sijoitus laajenee koko työyhteisöön ja näkyy lopulta viivan alla.

”Koko yrityksen näkökulmasta puhutaan niin yrityskulttuurin kuin liiketoiminnan menestymisen edellytysten selkeästä paranemisesta”, Veli-Antti summaa.


Coaching
  • prosessi, jossa koulutettu coach auttaa ihmistä ottamaan käyttöön voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa
  • edistää toivottua ja kestävää muutosta, josta on hyötyä coachattavalle, hänen työnantajalleen ja työyhteisölleen

 

MPS on ollut yli kahdenkymmenen vuoden ajan kehittämässä suomalaista coaching-kulttuuria. Teemme coachingia lähes kolmenkymmenen sertifioidun business coachin voimin.

Lue lisää Business Coachingista ja sen hyödyistä: https://www.mps.fi/palvelu/business-coaching


MPS Oulu
Tämä porukka työskentelee rintarinnan MPS:n pohjoisimmassa tiimissä: https://www.mps.fi/oulu

Kuvassa Veli-Antti Vasela (vas.), Miia Kynsijärvi, Minna Moilanen, Mari Keskitalo, Eeva Junttila ja Mika Turtia.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!