Esimiestyö ja henkilöstön tuki muutostilanteessa

Haastavat irtisanomistilanteet koskettavat myös sekä esimiestason työtä että jäävää henkilöstöä. Vaikeiden neuvotteluiden tyylikkäällä ja kunnioittavalla läpiviennillä sekä avoimella tiedottamisella lisätään henkilöstön tunnetta siitä, että koko organisaatiota koskettava huoli hoidettiin asiallisesti ja inhimillisesti. MPS tarjoaa irtisanottujen työntekijöiden tuen lisäksi tukea myös esimiehille ja jäävälle henkilöstölle uuteen tilanteeseen sopeutumisen edistämiseksi muutoksenhallinta-valmennusten muodossa.

MPS tekee hyvästä esimiehestä hyvän muutosprosessin läpiviejän

Esimiehellä on muutosprosessin aikana monia tilanteita osoittaa turvaa, kunnioitusta ja luottamusta henkilöstölleen. Siinä, missä esimiesten tavoitteena on varmistaa jatkavan organisaation hyvinvointi, kilpailukyky ja toiminnan tehokkuus, MPS tukee heitä myös irtisanomisprosessiin liittyvien tunteiden tasoittamiseen organisaatiossa.

Muutoksenhallinta-valmennus tukee organisaatiota esimiehestä henkilöstöön

Tuki esimiehelle:

  • Koulutusta irtisanomiskeskustelujen asiantuntevaan ja kunnioittavaan läpivientiin
  • Neuvoja oman tiimin tukemiseen muutostilanteessa
  • Valmiuksia huolehtia omasta hyvinvoinnista myös haastavassa tilanteessa

Tuki henkilöstölle:

  • Mahdollisuus keskustella tilanteesta ja ilmaista haastaviakin tunteita
  • Keinoja omien reagointitapojen tunnistamiseen ja työkaverien reaktioiden ymmärtämiseen
  • Tapoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen tai palauttamiseen ja tiimikaverien tukemiseen

 
Muutostilanteiden hyvä ja vastuullinen hallinta sekä henkilöstön nopea palaaminen tehokkaaseen, positiiviseen työskentelyyn ovat edellytyksiä organisaation tulevaisuuden mahdollisuuksien täyttymiselle. Irtisanotuille yksilöille suunnatun ura- ja työnhakuvalmennuksen ja esimiestyön tueksi tarkoitetun muutoksenhallintavalmennuksen avulla asiantuntijamme ovat organisaation tukena kaikilla muutoksen rajapinnoilla.


Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

*pakollinen kenttä