Räppärikin tarvitsee mentorin

Kukaan meistä ei pärjää yksin

Työkseni olen saanut ilolla seurata yli viidensadan mentorin ja aktorin matkaa kohti uuden oppimista, itse ollen yksi heistä. Matka uuden ihmisen vierellä on ollut energisoitumista, vahvuuksien löytämistä ja oman osaamisen jakamista. Näin minulle on kuvattu ohjelman päätyttyä sitä tunnetta, mikä matkasta on jäänyt. Osalle tämä heittäytyminen on tuonut tullessaan jopa elinikäisen ystävän, vierellä kulkijan.

Kukaan meistä ei pärjää yksin. Toisinaan se turvallinen palloseinä löytyy yhtiön sisältä tai harrasteporukoista, toisinaan me MPS:llä saamme olla tämän kohtaamisen mahdollistaja. Se tuntuu etuoikeutetulta ja samanaikaisesti erittäin vastuulliselta.

Radiota kuunnellessani porilainen räppäri Brädi kertoi olevansa lahtelaisten räppäreiden mentori. Upeaa! Itse sain kokea kahdeksan vuotta sitten tämän kohtaamisen merkityksellisyyden, kun palasin maailmalta Suomeen ja olin täysin uuden työelämän haasteen edessä. Tuntui kuin olisin saanut vierelleni kriittisen ystävän, jonka kanssa sain avoimesti ja rohkeasti pohtia niin omaa osaamistani kuin toimintatyyliäni. Jokaisessa mentorointikohtaamisessa koin, että minulla oli uskallusta hapuilla epävarmuudessa. Meistä tuli ystäviä. Tämän käänteentekevän kokemuksen olen saanut laittaa kiertämään MPS Cross Company -mentorointiohjelmien kautta.

Kannustan jokaista pohtimaan omaa ammatillista tulevaisuuttaan toisen henkilön tukemana. Minne haluat tuon polun sinua kuljettavan vai kuljettaako se sinua sattumanvaraisesti jonnekin? Kannustan myös lähtemään mentorointimatkalle, jotka ovat täynnä arvokkaita tunteita ja ajatuksia siitä, miten kiertää kivet ja kannot. Tästä kohtaamisesta voi syntyä jotain ainutlaatuista.

Alla yhden mentorointiparin kokemuksia heidän matkastaan yhdessä

Mentorin ajatuksia:

 

"Mentorointiohjelma on oivallinen mahdollisuus aktorille, mutta myös mentorille. Mentorilla on mahdollisuus tutustua uuteen toimialaan ja sen digitalisaatiosta ja transformaatiosta johtuviin muutoksiin sekä johtamisen muutokseen ja sen haasteisiin. Meillä oli alusta alkaen hyvä yhteistyö, johon kuului avoimuus ja luottamus. Siksi olikin mahdollista sparrata paitsi aktorin kehittymissuunnitelmia myös hänen työyhteisönsä muutoksia ja haasteita. Parhaita hetkiä olivat tilanteet, jossa aktori ”ajatteli ääneen” ja samalla formuloi omaa näkökantaansa ja toimintamalliaan. Mentorin roolina oli tällöin tehdä ne ”tyhmät” kysymykset ja sparrata ratkaisuja. Me tapasimme säännöllisesti ja sovimme etukäteen mistä kulloinkin keskustelemme, mikä helpotti myös mentorin valmistautumista tapaamiseen. Osasimme olla myös joustavia - päivän polttavat asiat saivat aina tilaa keskustelussa.

Mentorina koen saaneeni paljon oppia aktorin toimialasta ja johtamishaasteista sekä hyviä keskusteluja ja niiden antamaa positiivista fiilistä. Koen myös, että olen saanut kierrätettyä omia kokemuksiani aktorin käytettäväksi. Kokemus on ollut hyvin positiivinen ja siksi sovimmekin, että jatkamme tapaamisia toistaiseksi, vaikka ohjelma onkin jo päättynyt." – Tapio Saarelainen, Senior Advisor

 

Aktorin ajatuksia:

 

"Mentorointiohjelma osui kohdallani tärkeään ajankohtaan. Vuoden aikana työpaikalla tapahtui isoja muutoksia ja mentorin kanssa sparraileminen toimi hektisessä tilanteessa hyvänä tilaisuutena pysähtyä asioiden ääreen. Tapasimme tiiviisti, kerran kuussa. Mentorin kanssa ratkoimme välillä arkisia haasteita ja välillä taas keskityimme laajempiin kokonaisuuksiin. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itseluottamuksen vahvistuminen olivat parhaita anteja, mitä mentorointi minulle antoi. Koen, että olen mentorointiohjelman ansioista pystynyt myös itse toimimaan entistä taitavammin omien kollegoiden ja tiimin sparraajana ja valmentajana. Olen voinut siis laittaa hyvän kiertämään.

Vaikka mentorointiohjelma päättyi, jatkamme mentorini kanssa tapaamisia. Mentoristani on tullut luottohenkilö, jonka kanssa pystyy sekä puhumaan avoimesti ja rakentavasti vaikeista aiheista että iloitsemaan onnistumisistakin." – Marjo Rehn, Head of Safety | Posti Plc

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!