Mentoroinnin ilosanomaa: yksi tarina mentoroinnista

 

Cross-Company-mentorointi on mentorointimuoto, jossa kaksi eri organisaatiossa työskentelevää oman alansa ammattilaista kohtaavat toisensa. Jokaisen mentorointiparin matka on omanlaisensa ja tämä on tarina yhden parin matkasta mentoroinnin ihmeelliseen maailmaan. Haastattelin juttua varten MPS Cross-Company-mentorointiin osallistuneita Salla Seppää ja Meri Hakulista.

 

Meri Hakulinen oli aloittamassa uusissa tehtävissä Kauppakeskus Myllyn konseptipäällikkönä. Työnantaja pysyi samana, mutta rooli oli uusi. Hakulisen esihenkilönä toimiva Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula oli aiemmin ollut itse mentoroitavana ja ehdotti osallistumista mentorointiohjelmaan. Viimeisen sysäyksen ohjelmaan hakemiselle antoi keskustelu MPS:n mentorointivalmentaja Minna Hirsimäen kanssa.

Mutta, mistä löytyisi sopiva mentori?

Nordic Business Forumin asiakaskokemusjohtaja Salla Seppä oli tehnyt yhteistyötä MPS-yhtiöiden kanssa vuosien varrella ja toiminut aiemmin mentorina. Valmentaja Minna Hirsimäen kysyttyä Seppää mukaan Hakulisen mentoriksi keväällä 2022, tämän ei tarvinnut asiaa miettiä kahta kertaa. Olihan Hirsimäki aiemminkin onnistunut erinomaisesti mentori-aktori-parien yhdistämisessä.

 

Toimintatapamme osuivat luontevasti yhteen. Olemme molemmat helposti innostuvia, energisisiä ja systemaattisia. Odotimme molemmat jokaista kohtaamistamme innolla.

 

Ensikohtaaminen ohjelman avaustilaisuudessa jäi niin Hakuliselle kuin Sepällekin vahvasti mieleen. Mentori ja aktori kokivat ”sielujen sympatiaa” heti, mikä antoi hyvän lähtökohdan yhteiselle kehitysmatkalle. Luottamus ja yhteinen kemia löytyvät heti ja molemmat kokivat nämä tärkeiksi mentorisuhteessaan.

 

Jokainen mentorointisuhde on erilainen

Jokaisen mentorointimatka muotoutuu oman näköiseksi”, Hakulinen toteaa. Tämän mentori-aktoriparin matkaa sujuvoitti luontaisesti samankaltainen tapa ajatella ja toimia. Parin yhteistyö oli alusta alkaen helppoa ja luontevaa. Vastakohdat voivat täydentää toisiaan, mutta tämän parin kohdalla voima löytyi persoonien samankaltaisuudesta.

Salla Seppä kehuu aktoriaan oma-aloitteisuudesta: "Mentorointimatkamme oli minusta todella onnistunut. Se on Merin ansiota: hänellä oli vahva halu kasvaa ja kehittyä, ja hän otti aktiivisen roolin mentorointiprosessissa. Arvostan todella, miten hyvin Meri valmistautui tapaamisiimme. Toimintatapamme osuivat luontevasti yhteen. Olemme molemmat helposti innostuvia, energisisiä ja systemaattisia. Kaikki eteni sujuvasti. Odotimme molemmat jokaista kohtaamistamme innolla. Itselleni mentorina tapaamisemme olivat aina kuukauden kohokohta.

Suunnitelmallisuuden merkityksestä molemmat ovat samaa mieltä. Käytännön toimintatavoista sovittiin heti alkuun ja yhteiset mentorointisessiot kalenteroitiin saman tien koko loppuvuodeksi. Hakulinen loi jokaiselle tapaamiselle agendan, jonka hän lähetti mentorilleen viikkoa aikaisemmin. Toki mukana oli lisäksi molemmin puolinen valmius muuttaa suunnitelmia ja joustaa tarpeen mukaan.

Seppä korostaa aktorin roolia mentorointiprosessin onnistumisessa: “Aktori voi omalla toiminnallaan ja valmistautumisellaan suoraan vaikuttaa siihen, miten antoisia ja hyödyllisiä keskustelut ovat hänelle itselleen.

Hakulinen vahvistaa mentorinsa ajatukset: ”On tärkeää, että aktori ottaa itse vastuuta. Vaikka asioiden tärkeysjärjestys – ja osa tavoitteistakin – muuttuisi matkan varrella, suunnitelmallisuudesta ja järjestelmällisyydestä on apua. Kannattaa suhtautua matkaan avoimesti ja olla valmis joustamaan tarvittaessa. Kaikkea ei tiedä, tai ei ole osannut ajatella etukäteen, joten suuntaa tai tavoitteita voi tarvittaessa muuttaa prosessin aikana.

 

[Mentorointi sopii] kaikille! Oli urahaasteita tai ei. Siis aivan kaikille, joita oman uran kehittäminen kiinnostaa.

 

Parhaimmillaan molemmille elämää muuttava kokemus

Mentorointimatkalle lähtiessä jokaisella on omanlaisensa toivomukset ja odotukset siitä, mitä matkan aikana haluaa saavuttaa tai mitä saada ohjelmasta irti. Millaisilla ennakko-odotuksilla Hakulinen ja Seppä lähtivät ohjelmaan? Täyttyivätkö ne?

Cross-Company-mentorointi ei ollut Hakuliselle entuudestaan tuttu, joten hänellä ei ollut kovin tarkkoja odotuksia mukaan lähtiessään. Toiveena kuitenkin oli saada tukea uuden työroolin haltuunottoon ja toimialan ulkopuolelta tulevan henkilön sparrausta merkittäviin kehityshankkeisiin, joita uusi rooli toisi mukanaan. Hänen mentorillaan olikin Hakulisen mukaan tärkeä rooli asioiden selkeyttäjänä, samoin MPS:n mentorointimateriaaleilla. Myös ohjelman aikana tehty 360-palautearvio oli hänelle hyödyllinen osa ohjelmaa. Kollegoilta saadun palautteen käsitteleminen oman esihenkilön kanssa antoi tarpeellista ulkopuolista näkökulmaa omiin toimintatapoihin.

Alun perin pari oli suunnitellut tapaavansa kasvokkain, mutta kaikki ohjelman alku- ja päätöstilaisuuden väliset tapaamiset päädyttiin järjestämään etänä, koska pari työskenteli eri paikkakunnilla. Yhteistyö toimi kuitenkin erinomaisesti, mikä on hyvä esimerkki modernista työelämästä ja sen mahdollisuuksista myös mentoroinnin näkökulmasta.

Lopulta kaikki odotukset ylittyivät. Mentorointivuosi antoi Hakuliselle aktorina työkaluja uuden roolin haltuunottoon ja määrittelyyn. Koska hänen roolinsa organisaatiossa oli uusi, myös työnkuvaa muokattiin prosessin aikana. Hakulinen kokee saaneensa isoja oivalluksia ohjelman aikana.

Mentorina aiemminkin toiminut ja sitä täydestä sydämestään tekevä Seppä antaa kiitosta paitsi aktorilleen, myös ohjelmasta vastaavalle MPS:n Minna Hirsimäelle:

On taitolaji osata yhdistää sopivan kokemuksen omaava mentori aktoriin, jolle juuri tällä on annettavaa. Parhaat mentorointisuhteet ovat molemminpuolista oppimista ja sparrailua. Tuntui todella hyvältä voida olla avuksi Merin urapolun tässä vaiheessa ja samalla saada energiaa, ideoita ja inspiraatiota keskusteluistamme. Itselleni kaikista parasta tässä mentorointiprosessissa olivat Merin omat hienot oivallukset prosessin aikana.

Meri Hakulinen & Salla Seppa_mentorointifinaali_ohjelma_kevat_2022

Mentorointi sopii kaikille – oli urahaasteita tai ei

Onnistuneen mentorointimatkan päätöksenä pitäisi tietenkin jäädä jotain käteen. Hakulinen ja Seppä onnistuivat luomaan vahvan luottamus- ja ystävyyssuhteen ohjelman aikana. Kumpikaan ei halunnut lopettaa yhteydenpitoa ohjelman päätyttyä, vaan sparrailu ja ystävyys jatkuvat. Heidän kokemansa ”sielujen sympatia” on helppo aistia myös kohdatessamme – haastattelutilanne tuntui enemmän siltä kuin olisin todistanut vanhojen ystävien kohtaamista kuin haastattelulta. Ja tätä se varmasti olikin.

Lopuksi tietenkin halusin tietää, kenelle he suosittelisivat MPS Cross-Company-mentorointiohjelmaa. Hakulinen vastaa pilke silmäkulmassaan: ”Kaikille! Oli urahaasteita tai ei. Siis aivan kaikille, joita oman uran kehittäminen kiinnostaa.” Hakulinen kertoo, että myös hänen organisaationsa on hyötynyt mentoroinnista, sillä hän on pystynyt jakamaan matkan aikana oppimaansa eteenpäin työyhteisössään. Hän kiittelee työnantajaansa tästä hienosta panostuksesta työntekijöidensä uraan.

Seppä pohtii asiaa mentorin näkökulmasta: ”Uskon, että jokaisella urallaan pidemmälle ehtineellä on paljon annettavaa mentorina. Itselleni mentorointi tuo merkityksellisyyttä ja iloa siitä, että voi omalla kokemuksellaan olla auttamassa toista urallaan eteenpäin. Mentoroinnissa mielestäni niin aktori kuin mentorikin ovat saamapuolella.

Molemmat suosittelevat ohjelmaa lämpimästi ja antavat erityiskiitosta ja suositukset ohjelman päävastaavalle Minna Hirsimäelle. Minä taas puolestani kiitän Sallaa ja Meriä mukana olosta, niin mentorointimatkalla kuin tässä haastattelussa.

 

Jos sinä kaipaat mentoria tai mentoroitavaa, tutustu mentorointiohjelmiimme tai ota suoraan yhteyttä Minna Hirsimäkeen.

 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!