Haastattelussa: Daniel Särs – Psykologikonsultti yhteiskunnan rakentajana?

Mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan ja hyvinvointiin

Mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan ja hyvinvointiin, ja sitä kautta saatavaan yleiseen yhteiskunnalliseen hyötyyn antavat merkitystä psykologikonsulttina toimivan Daniel Särsin työlle. Nyt neljä vuotta MPS:n Vaasan toimistossa työskennellyt Daniel on aikaisemmin urallaan toiminut kliinisen psykologian ja työterveyden parissa, kunnes työssä herännyt kiinnostus organisaatioihin ja niiden toimintaan johdatteli hänet rekrytointitehtävien pariin.

 

”Uran alkuvaiheessa pääsin tutustumaan psykologin työhön lähinnä terveys- ja hyvinvointinäkökulmalta. Eri prosessien kautta huomasin, että minua kiinnostaa laajemminkin, miten organisaatiot toimivat. Sitä kautta olen päätynyt MPS:lle töihin. Pääsen pohtimaan enemmän niitä asioita, jotka vaikuttavat ihmisten ja organisaatioiden kukoistamiseen. Työssä työterveyden parissa havahduin myös siihen, kuinka iso merkitys on esimiehellä työhyvinvoinnin suhteen. Sekin antaa rekrytointien parissa tehtävällä työlle merkityksellisyyttä.”

 

Vaikka MPS yrityksenä onkin jo yli 45 vuotta vanha, on yhdeksän vuotta sitten avattu Vaasan toimisto nuorimmasta päästä. Daniel on kokenut tämän mahdollistaneen paljon uusia avauksia, mutta samaan aikaan isomman talon tuki tuo itsevarmuutta ja laajempaa yhteisöä paikallisen toimiston arkeen.

 

”Psykologina nautin erityisesti siitä, ettei ole vain yhtä tehtävää. Niin pitkälle kuin omaa uskallusta riittää, saa MPS:llä tehdä monipuolista työtä."

 

Hakiessaan alun perin psykologikonsultin paikkaa, Daniel kertoo hieman epäröineensä tehtävään liittyvää myyntityötä. Tähän liittyvät pelot yksinäisestä, ennalta annettuihin tuloksiin tähtäävästä myynnistä osoittautuivat kuitenkin aiheettomiksi. Myynti on ollut enemmänkin sitä, että tuodaan esille, miten MPS voisi olla avuksi erilaissa tilanteissa. Myyntiä on tukemassa tehokas organisaatio, eikä myyntiä tai muutakaan asiakastyötä ylipäätään tarvitse tehdä yksin. Daniel mainitsee myös positiivisena sen, että MPS:llä on töissä useita psykologeja. Heidän kanssa on mahdollista sparrailla vaativista työtilanteista sekä jakaa osaamista ja kokemuksia.

Tyypillistä psykologikonsultin työpäivää on Danielin mukaan haastava kuvata, sillä jokainen päivä on hyvin erilainen. Viikkoon mahtuu joitakin toistuvia tehtäviä, kuten raporttien laadintaa ja tiimin palavereja. Myös asiakkuudet vaativat viikoittaisia tapaamisia, mutta näidenkin ajankohdat ja sisällöt vaihtelevat paljon. Danielin mukaan MPS:llä korostuukin vahva luottamus työntekijöihin, jonka vastapainoksi työn suunnittelun vastuu kuuluu pitkälti konsultille itselleen. Merkittävää osaa arkisen työviikon muodostumisessa näyttelee siten konsultin oma aktiivisuus, jonka kautta on mahdollista päästä mukaan esimerkiksi palveluiden kehittämistyöhön.

 

”Palveluvalikoiman laajuus mahdollistaa todella laajan tehtävänkuvan. MPS:llä pidetään myös hyvää huolta jokaisen vaikuttamisen mahdollisuudesta oman työnsä kehittämiseen. Luotetaan, annetaan työvälineitä ja tukea, aina saa kollegalta apua. Arvostan erityisesti mahtavaa työporukkaa ja työyhteisön tukea arjessa. Toisaalta on myös erittäin hyvä, että työyhteisössä ei ole vain psykologeja, vaan meillä on kirjava osaajien portfolio.”

 

Psykologikonsulttina Danielin rooli rekrytointien parissa korostuu erityisesti henkilöarviointien kohdalla. Hän katsoo psykologin koulutuksen antavan erityisen vahvan pohjan arviointityöhön ja mahdollisuuden hyödyntää erilaisia testausmenetelmiä laajasti. Asiakkaat arvostavat psykologista asiantuntijuutta myös laajemmin organisaatioiden ja yksilöiden kehittämisessä. Organisaatiopsykologian linkittyminen liiketoiminnan kehittämiseen antaakin psykologikonsultin työhön oman mausteensa ja mahdollistaa psykologin osaamisen laajemman hyödyntämisen MPS:n monipuolisessa palveluvalikoimassa.

 

”Psykologeina voimme tuoda oman erityisosaamisemme laajentamaan ymmärrystä esimerkiksi asiakkaan avainhenkilöstön tai HR:n kehittämisessä.”

 

Monipuolinen, haastava ja palkitseva – näihin kolmeen sanaan Daniel tiivistää pyydettäessä ajatuksensa työstään. Hän näkee psykologikonsulttina rekrytointialalla työskentelyn ennen kaikkea yhteiskunnallisena tehtävänä. Ei ole yhdentekevää, millainen henkilö tulee valituksi vastuullisiin tehtäviin esimerkiksi isossa asiakasorganisaatiossa. Daniel näkee psykologikonsultin työn yhteiskunnan rakentamisena, jossa yhdellä henkilövalinnalla voi olla suoria vaikutuksia kymmenien, joskus jopa satojen ihmisten elämään. Toisaalta myös työyhteisöllä on suuri rooli työn merkityksellisyyden takaajana. Parhaat muistot nykytehtävissä ovat syntyneet juuri kollegoiden kanssa vietetystä yhteisestä ajasta.

 

”MPS on ihmisläheinen ja vahvasti ammattiosaamista arvostava työyhteisö. Kohtaamme ja kohtelemme ihmisiä yksilöinä ja oikeasti seistään arvolauseemme takana: arvokasta kasvua jokaiselle. Perheyrityksenä MPS myös katsoo asioita pitkällä aikavälillä ja tämä näkyy käytännön työssä ja ratkaisuissa, niin asiakkuuksien hoidossa kuin henkilöstöpolitiikassa. Ihminen on oikeasti keskipisteessä.”

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!