Uratarina: Marja Nousiainen

Nuoret kesätyöntekijämme haastattelivat kuutta MPS:n työntekijää osana heidän ensimmäistä työharjoitteluaan. Lue Marjan uratarina alla!

Asiakkuuspäällikkönä MPS Prewisessä

Marja Nousiaisen aamu lähtee käyntiin hitaasti ja rauhallisesti YLE:n aamu-tv:tä katsellen. Marja työskentelee MPS Prewisellä tehden myyntityötä ja asiakkaiden kontaktointia, ja oman työnsä ohella hän tekee myös sparrauksia MPS Lifeworksille. Hän on ollut töissä MPS Prewisellä kaksi vuotta. Työ on Marjan mukaan todella kivaa ja monipuolista; kaikki päivät ovat erilaisia. Hän tuo Maailman Parhaaseen Seuraan kokemuksellista myyntiosaamista ja asiakaskohtaustaitoja sekä positiivista ilmapiiriä ja ammattimaista osaamista.

Ensimmäinen työpaikka

Lapsena Marjan haaveammatteja olivat palomies ja poliisi, myös kuntohoitajan ammatti kiinnosti häntä. Marja ei ole kokenut erityisiä paineita oman uran ja ammatin löytämiseen, inspiraatiota uran luomiseen hän on saanut muun muassa omalta isältään sekä hyviltä esimiehiltään. Hänen ensimmäinen työpaikkansa oli kirjakaupan avustajana.

Marja on kouluttautunut kauppaopistossa, avoimessa yliopistossa, sekä suorittanut muitakin tutkintoja. Koulutukseen hakeutuessa nykyinen ammatti ei vielä ollut mielessä, tarkoituksena oli vain opiskella jotain, ja katsoa mihin se tie johtaa.

Tärkeää työssä

Marjan mielestä työssä on tärkeää saada tehdä asioita, jotka ovat kiinnostavia ja joissa pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan. Hän on tyytyväinen siihen, että MPS tarjoaa hyvin mahdollisuuksia kehittyä ja oppia työn ohella. Marja ei ole jäänyt murehtimaan aikaisempia valintojaan, tai mitä olisi voinut urallaan tehdä toisin. Jokaisesta päätöksestä on auennut uusia mahdollisuuksia ja erilaisia muistoja. Ennen kaikkea hän on oppinut työstään ja saanut hyviä ystäviä.

Marja on ollut tyytyväinen urallaan siihen, että työpaikat ovat aina olleet lähellä sekä työajat mieluisat. Hän osaa tasapainottaa työn ja vapaa-ajan hyvin. Työstä irtautumiseksi hänellä on monia keinoja, kuten lenkillä käynti, golf, jooga ja jumppaaminen. Näin työt jäävät töihin, eivätkä työasiat stressaa ja kuormita vapaa-ajalla.

Tarvittavat taidot

Tärkeimpiä Marjan ammatissa tarittavia taitoja ovat muun muassa kuuntelemisen taito, kyky asettua asiakkaan asemaan, keskustelu- ja vuorovaikutustaidot. Työn aikana hän on itse myös päässyt kehittämään useita eri taitoja, kuten uteliaisuutta, rohkeutta sekä luottamuksen luomista.

Marjan mielestä elinikäinen oppiminen on tärkeää, kun teknologia sekä erilaiset palvelut kehittyvät, joten on hyvä pysyä ajan hermolla. Uudet tilanteet kannattaa ottaa avosylin vastaan, ja sopeutua niihin parhaalla mahdollisella tavalla. Marja uskoo, että yhteen uratarinaan mahtuu monia eri asioita, eikä polku aina ole selkeä. Suunnitelmat ovat herkkiä muuttumaan koko uran ajan.

uratarina-marja-nousiainen

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!