Haastattelussa: Sani Kaajas – Monipuolisuus työssä mahdollistaa konsultille asiantuntijana kasvun

Työssä kohdatut ihmiset ja päivien monipuolisuus

Nämä ovat Sani Kaajaksen mukaan parasta hänen työssään MPS:n rekrytointikonsulttina Helsingin toimistolla. Kasvatustieteilijän koulutuksen saanut Sani onkin viihtynyt MPS:llä pitkään, jo yli 15 vuotta. Rekrytointikonsultin tehtävään päätymisen taustalla oli mielenkiinnon herääminen konkreettisempaan asiakastyöhön.

 

”Kasvatustieteilijänä, tutkijana ja yritysyhteistyötä korkeakoulumaailmassa tehneenä koin omaksuneeni hyvin teorian tasolla ymmärrystä ihmisistä, yrityksistä ja organisaatioista. Kiinnostuin kuitenkin konsultin työn mahdollisuuksista vaikuttaa oman tekemisen ja työn kautta konkreettisemmin asiakkaiden arkeen.”

 

Rekrytointikonsultti työskentelee nimensä mukaisesti konsulttina rekrytointien parissa. Kysyttäessä rekrytointikonsultin roolin tarkempaa sisältöä Sani naurahtaa.

 

”Konsultti tekee kaikkea! Se on monipuolinen rooli, joka oikeastaan pitää sisällään monta erilaista roolia. Ennen kaikkea kyse on kuitenkin asiakastyöstä. Konsultoidaan ja ratkotaan ongelmia yhdessä asiakkaan kanssa.”

 

Sani jatkaa kuvaustaan rinnastamalla rekrytointikonsultin työn projektipäällikköön, joka pitää langat käsissään alusta loppuun. Tehtäviin kuuluu myynnillistä työtä asiakashankinnan parissa sekä asiakkuuksien hoitoa ja rekrytointipalvelun käytännön toteuttamista. Toisaalta loppuasiakkaita on kahdella tasolla: rekrytoivat asiakasyritykset, mutta myös työpaikkojen hakijat.

 

”Olemme asiakasyrityksen kasvot työnhakijoille.”

 

Projektinomaisuuden myötä työssä on jatkuvasti läsnä monipuolinen tekeminen. Rekrytointityö puolestaan antaa mahdollisuuden nähdä työn tulokset konkreettisesti, kun oikeat tekijät löytyvät oikeille paikoille. Sani kuvailee uusien asiakkaiden, yritysten ja organisaatioiden kanssa työskentelyn takaavan mahdollisuuden jatkuvasti haastaa itseään sekä oppia uutta ja kehittää omaa asiantuntijuutta. Ja vaikka työtä tehdäänkin projektien parissa usein itsenäisesti, ei konsultti ole koskaan yksin. Kollegoitaan Sani kuvaakin fiksuiksi ja näkemyksen omaaviksi ihmisiksi, joilta saa aina tarvittaessa tukea.

 

”Yhteishenki on MPS:llä hyvä. Vaikka jokaisella onkin omia asiakkaita, ovat tavoitteet ja tekeminen suuntautunut kohti yhteistä maalia. Asiakkaista ei kilpailla ja toisia tuetaan haastavissa tilanteissa.”

 

Työyhteisöstä löytyy edelleen huumoria, vaikka koronan aikana yhdessä olemisen tavat ovat muuttuneet. Tylsät päivät ovat edelleen harvassa, vaikka MPS:llä ollaan siirrytty etätyötä ja toimistotyötä joustavasti yhdistelevään hybridimalliin.

MPS:n vahvuutena Sani pitää niin ikään palveluihin kytkeytyvää moniulotteisuutta ja työyhteisön laaja-alaista osaamista.

 

”Tässä työssä yhdistyvät käyttäytymistieteet, taloustiede ja yhteiskuntatieteet sekä monet muut tieteenalat. Pitää muistaa myös meidän kansainvälinen puolemme, johon liittyvät niin asiakkaat kuin toimistommekin ulkomailla.”

 

Rekrytointikonsultin roolista katsottuna MPS tarjoaa Sanin mukaan erinomaisen mahdollisuuden katsoa suomalaista työelämää todella laajasta perspektiivistä. Yrityksistä, julkishallinnon organisaatioista sekä järjestöistä muodostuva asiakaskunta läpileikkaa yhteiskuntaa monipuolisesti – unohtamatta myös erilaisista taustoista tulevia valmennuksiin osallistuvia yksittäisiä henkilöasiakkaita. Rekrytointityön rinnalla voi tehdä erilaisia kehittämishankkeita ja valmennustyötä. Markkinoinnista kiinnostunut Sani kertoo itse syventäneensä osaamistaan esimerkiksi rekrytointimarkkinoinnin parissa.

 

”Konsulttina on mahdollisuus erikoistua monipuolisesti erilaisiin tehtäviin. Esimerkiksi toimialakohtaista osaamista voi kehittää tai hakeutua avainasiakkuuksien johtamisen pariin. Oman kiinnostuksen kautta on mahdollista muovata asiakastyöhön kytkeytyvää työskentelyään. Itse olen toiminut konsultin työn ohella muun muassa tiiminvetäjänä ja uravalmentajana sekä erilaisten mediakumppanien yhteyshenkilönä. Omalla aktiivisella tekemisellä voi vaikuttaa paljon.”

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!