Missä ilmoittaa työpaikasta vuonna 2023?

Missä ilmoittaa työpaikasta vuonna 2023? 

 

Suomalaisessa työnhaun kentässä on kiitettävän paljon erilaisia työpaikkailmoittelun palveluita, joista valita. Tarjolla on niin ilmaisia kuin lisämaksullisia työnhakusivustoja, joista jokaista seuraa merkittävä määrä aktiivista työnhakijoista. Oman haasteensa tuovat tilanteet, joissa työntekijä pitäisi löytää tämän aktiivisesti työnhakusivustoja käyttävän joukon ulkopuolelta. Työpaikkailmoittelun kanavien vertailu voi olla haastavaa, etenkin jos eri ilmoituskanavien käytöstä on vierähtänyt jo pidempi aika.

Tässä blogissa esitellään MPS:n rekrytointimarkkinoinnin asiantuntijan näkökulmasta keskeisiä työnhaun sivustoja vuonna 2023. Palvelut on esitelty satunnaisessa järjestyksessä. Palveluiden vertailun helpottamiseksi esillä on joitakin hintatietoja edullisimmista ratkaisuista.

Jobly (entinen Monster.fi)

Yrityskauppojen myötä Monster Finland muuttui Joblyksi loppuvuodesta 2022. Jobly on siten täysin Suomen työnhakumarkkinoille suuntautunut työpaikkailmoittelun palveluntarjoaja, jonka taustalla toimii kuitenkin kokenut entisen Monster Finlandin tiimi. 

Jobly tarjoaa työpaikkojen ilmoittajille erityisen mahdollisuuden näkyä Alman digitaalisissa medioissa. Joblyn lisämaksulliset mediatehosteet näkyvät mm. Kauppalehden, Talouselämän ja Iltalehden nettisivuilla. 

Yksittäinen Joblyn Reach-tason ilmoitus maksaa 02/2023 600 € eikä sen tuotekuvauksessa luvata lisänäkyvyyttä itse Jobly-palvelun ulkopuolella. Seuraavan tason Attract-ilmoitus maksaa 900 € ja se sisältää jo lisänäkyvyyttä mm. Googlen mainosverkostossa. 

Jobly mahdollistaa myös hakemusten käsittelyn oman palvelunsa kautta.

Duunitori

Duunitori tarjoaa työpaikkojen ilmoitteluun niin ilmaisia kuin lisämaksullisia vaihtoehtoja. Duunitori markkinoi itseään Suomen ”liikennöidyimpänä rekrymediana” ja yritys onkin viestinyt voimakkaasti viimeisen vuoden aikana mm. palkka-avoimuuden puolesta. 

Duunitorin lisämaksulliset työpaikkailmoittelun palvelut alkavat 525 € hintaisesta Korostettu-tuotteesta, joka tarjoaa nimensä mukaisesti korostettua näkyvyyttä Duunitorin työpaikkalistauksissa. Sivuston ulkopuolelle ulottuvaa markkinointia on tarjolla 925€ hintaisesta Peruskampanjasta alkaen. 

Duunitori tarjoaa mahdollisuuden hakemusten käsittelyyn oman Hakemukset-palvelunsa kautta.

Oikotie

Oikotie on nykyisellään monikansallisen Schibsted-konsernin omistuksessa oleva perinteinen Suomen työmarkkinoille erikoistunut työnhakusivusto. 

Yksittäinen Oikotien perusilmoitus maksaa 02/2023 850 € ja sen kerrotaan sisältävän paikan työpaikkalistauksen kärjessä sekä näkyvyyden hakuvahdeissa. 

Oikotie tarjoaa erityistä lisämaksullista näkyvyyttä Sanoman verkkomedioissa, kuten Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien nettisivuilla ja paikallisesti Aamulehden ja Satakunnan Sanomien sivustoilla. Lisäksi Oikotien kautta on myös mahdollista tilata mainontaa mm. Facebookissa.

LinkedIn (Jobs)

LinkedIn tarjoaa työpaikkoja markkinoivalle ja ilmoittelevalle monia vaihtoehtoja. Koska kyseessä on sosiaalisen median alusta, on taitavan ja huolellisesti yleisöjään rakentavan käyttäjän mahdollista hankkia palvelussa huomattavaa maksutonta ansaittua näkyvyyttä. Toisaalta maksetun mainonnan vaihtoehdot ovat myös runsaat, mutta niiden käyttö vaatii hieman enemmän osaamista digitaalisesta markkinoinnista. 

LinkedIn tarjoaa työpaikkojen ilmoitteluun kuitenkin myös oman Jobs-osionsa, jossa työpaikkoja voi ilmoitella perinteiseen listaustyyliin. LinkedIn mahdollistaa ainakin vielä 02/2023 yhden ilmaisen Jobs-ilmoituksen julkaisun kerrallaan sillä ehdolla, että 30 päivän sisällä ei ole julkaistu yli kahta ilmaista työpaikkailmoitusta. Ilmaisen työpaikkailmoituksen näkyvyyttä on mahdollista korostaa dynaamiseen luottokortilta veloitettavaan laskutukseen perustuvalla mainostuksella. 

LinkedIn tarjoaa enemmän rekrytointeja tekeville yrityksille erilaisia tehostettua näkyvyyttä sisältäviä ratkaisuja Jobs-ilmoitusten julkaisuun LinkedIn Recruiter palvelun kautta. 

LinkedIn mahdollistaa myös hakemusten käsittelyn oman palvelunsa kautta. 

Työmarkkinatori (entinen TE-palvelut)

Myös julkishallinnon puolella on eletty brändiuudistusten aikaa, kun vielä joku aika sitten ”mollinakin” tunnettu TE-palveluiden työnhakusivusto muuttui Työmarkkinatoriksi keväällä 2022. 

Työmarkkinatorilla ilmoittaminen on ilmaista eikä ilmoitukselle ole mahdollista ostaa tehosteita tai muita lisäpalveluita rekrytoinnin laajempaan mainontaan TE-palveluiden tai Työmarkkinatorin ulkopuolella. 

Palvelu Tarjoaa sisään­raken­netun hake­musten vastaan­oton  Etätyö-merkintä mahdol­linen  Koros­tettu palkka-avoimuutta  Edul­lisin ilmoitus­tyyppi  Tarjoaa maksul­lista lisä­näky­vyyttä omissa mediois­saan / sosiaali­sessa mediassa 
Jobly  X X - 600 € X
Duunitori X X X maksuton X
Oikotie - X X 850 €* X
LinkedIn Jobs  X X - maksuton ** X
Työmarkkinatori - X - maksuton  _

*Oikotie tarjoaa toisinaan erilaisia kampanjoita, joihin sitoutumalla ja osallistumalla työpaikkailmoituksen voi saada ilmaiseksikin. 

**LinkedIn tarjoaa ”ensimmäisen työpaikkailmoituksen” ilmaiseksi, mutta usein yrityksen rekrytoinnin näkyvyyden takaamiseksi on tarpeen ostaa maksullinen versio LinkedIn Jobs -ilmoituksesta. 

Muita mainittavia palveluita

Jobilla – Jobilla ei ole varsinaisesti työnhakusivu sanan perinteisessä merkityksessä vaan ennemminkin rekrytointimarkkinointia sosiaalisessa mediassa tarjoava yritys. Jobillan palveluissa korostuu hakemisen helppous ja kevyt hakijakokemus. 

Kaleva Ura – Pohjoisemman Suomen tarpeisiin Kaleva median lanseeraama uudehko työpaikkailmoittelun ja työnantajamielikuvan kehittämisen palvelu. 

Ammattilehdet ja -liitot – Useilla aloilla ja liitoilla on omia asiantuntijamedioita, joissa on tarjolla myös rekrytoijille suunniteltuja ratkaisuja. Tällaisia ovat mm. Rakennuslehti, ProCom ja Kuntalehti. 

Kannattaako näkyvyydestä maksaa?

Maksuttomat tai pienen kustannuksen listaustyyliset ilmoitukset toimivat siis pitkälti erittäin aktiivisten työnhakijoiden tavoittamiseen. Aktiivisella työnhakijalla tarkoitetaan hakijoita, jotka seuraavat säännöllisesti eri työpaikkailmoittelun kanavia ja ovat itse aktiivisesti etsimässä uutta työtä. 

Maksetulla mainonnalla työpaikkailmoitusta pyritään saamaan yleisesti ottaen näkyviin aktiivisten työnhaun kanavien ulkopuolelle niihin kanaviin, joita passiiviset työnhakijat käyttävät. Passiivinen työnhakija on hakija, joka on periaatteessa kiinnostunut keskustelemaan tai harkitsemaan uusia työmahdollisuuksia, mutta ei aktiivisesti etsi uutta työtä.  

Ihmisten käyttäytymistä on mahdotonta ennustaa täysin varmaksi. Laajempi näkyvyys erilaisissa kanavissa antaa rekrytoinnille paremman mahdollisuuden tulla huomatuksi. Ja vaikka laajempi näkyvyys yhdessä rekrytoinnissa ei suoraan toisikaan juuri kyseiseen työpaikkaan lisää hakijoita, lisää laajempi mainonta yleisesti yrityksesi tunnettuutta hakijoiden keskuudessa. 


Asiantuntijat avuksi rekrytointimarkkinointiin ja hakijoiden houkutteluun!

MPS:n Rekrytointimarkkinoinnin tiimi on erikoistunut eri tasoisten rekrytointien näkyvyystarpeiden määrittelyyn ja tehtävien houkuttelevuuden arviointiin. 

Autamme asiakkaitamme löytämään heidän tarpeisiinsa sopivimmat mediaratkaisut ja toteutamme myös kohdennettua mainontaa sosiaalisen median kanavissa. 

Rekrytointimarkkinoinnin palvelut ovat kaikkien rekrytointiasiakkaidemme käytettävissä. 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!