Luottamuksen rakentaminen asiantuntijatiimissä

Luottamus on avaintekijä tiimin menestykselle. Ilman luottamusta tiimi ei voi toimia tehokkaasti eikä saavuttaa huipputuloksia. Erityisen tärkeää luottamuksen rakentaminen on asiantuntijatiimissä, jossa jokaisella jäsenellä on erityinen tietämys ja ammattitaito.

Kun tiimi haluaa rakentaa ja vahvistaa luottamustaan, tarvitaan näitä neljää osatekijää:

1. Avoimuus ja rehellisyys

Tästä luottamuksen rakentaminen alkaa. Tiimin jäsenten on oltava valmiita jakamaan ajatuksiaan ja kysymyksiään avoimesti, ja heidän on myös oltava valmiita ottamaan vastaan palautetta, kriittistäkin sellaista. Tämä luo ilmapiirin, jossa kaikilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä.

2. Vastuiden selkeä jakaminen (ja ymmärtäminen)

Kaikkien on ymmärrettävä, kuka vastaa mistäkin ja miten kunkin oma rooli tukee tiimin tavoitteita. Tämä auttaa jokaista ottamaan vastuuta tiimin menestyksestä ja lisää luottamusta tiimin jäsenten välillä.

3. Keskinäinen kannustus ja rohkaisu

Kannustus ei ole pelkkää tsemppitoivotusta. Onnistumisia on hyvä käydä yhdessä läpi, jotta tiimin vahvuudet tulevat kaikkien nähtäville. Myös onnistumisista voi oppia. Kun tiimin jäsenet rohkaisevat toisiaan ottamaan riskejä ja tekemään päätöksiä, motivaatio ja sitoutuminen vahvistuvat.

4. Suorituskyvyn arviointi

Tiimin esihenkilön yksi tärkeimmistä tehtävistä on arvioida tiimin suorituskykyä suhteessa tiimin tavoitteisiin säännöllisesti. Kun tiimin suorituskyvystä voidaan keskustella avoimesti, kehittäminen ja kehittyminen muuttuu helpommaksi.

 

Tiimiloikka avuksi

Tiimiloikka-palvelumme avulla tiimit pystyvät tunnistamaan ja korjaamaan ne toimintatavat, jotka estävät niitä työskentelemästä tehokkaasti.

Lähtökohtana on tiimin potentiaalin mittaus. Sen avulla tiimi saa tietoa vahvuuksistaan ja heikkouksistaan ja tunnistaa potentiaalin hyödyntämisen esteet. Tiimiloikka-kyselyn tulosten perusteella tarjoamme konkreettista apua haasteiden korjaamiseen.

Tiimin esihenkilön ja jäsenten kanssa teemme yhdessä töitä mm. luottamuksen rakentamiseksi ja tiimin tehokkuuden parantamiseksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi vastuiden uudelleenjakoa, kommunikaation parantamista, taitojen kehittämistä ja motivaation lisäämistä.

Luottamuksen rakentaminen on jatkuva prosessi. Tiimin esihenkilön ja jäsenten täytyy olla sitoutuneita työskentelemään luottamuksen rakentamisen eteen.


MPS People Analytics –tutkimuspalvelut toteuttaa henkilöstökokemukseen liittyviä tutkimuksia, kuten 360-mittauksia, johtoryhmäbarometrejä, organisaatiokulttuuritutkimuksia ja perinteisiä työhyvinvointi- tai henkilöstötutkimuksia.

 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!