Kuka teillä tekee koulutukset – voiko oppimista ja oppimisen sisällöntuotantoa demokratisoida?

Olemme vuoden aikana puhuneet paljon kollegoiden kanssa  verkko-oppimisen ”meiltä meille” -mallista ja oppimisen demokratisoinnista. Miksi? Itse koen, että moni – etenkin pienempi – organisaatio voisi kouluttaa, kehittää omaa liiketoimintaansa ja organisaatiokulttuuria tehokkaammin, jos koko organisaation potentiaali, osaaminen ja tietotaito valjastettaisiin paremmin oppimismuotoiluun ja sisällöntuotantoon.

Opettamalla opit itse.” Tämän viisauden olen kuullut lukuisia kertoja koulussa, joukkueurheilun parissa ja myös työelämässä. Työpaikalla tätä opettamista tapahtuu usein kahdenkeskisissä tai pienen porukan ”miten tää nyt menikään” ja ”voitko jeesata tässä” -tilanteissa. Tieto ja osaaminen kyllä siirtyy eteenpäin, mutta jää helposti laajemmin hyödyntämättä.

Näissä tilanteissa ja kohtaamisissa saatetaan tunnistaa selkeä koulutustarve, mutta osataanko tämä tarve kuitenkaan aidosti hyödyntää organisaation eduksi. Ehkä ratkaisuna on tuottaa lisää dokumentaatiota, tehdä uusi välilehti oman tiimin Teams-kanavalle tai lähettää sähköposti asiasta. Tai jättää asia sikseen. Kaikilla näillä, viimeistä vaihtoehtoa lukuun ottamatta, voidaan pyrkiä ja päästä samaan vaikutukseen, mutta saavutetaanko sillä oikeasti oppimista ja tavoittaako se kaikki, joita asian oppiminen voisi hyödyttää? Mitä jos läpikäydystä aiheesta voisi tehdä helposti itse verkkokurssin muiden käyttöön ja tähän olisi jopa organisaation puolelta tuki ja kannustus?

Verkko-oppiminen ja verkko-oppimisen sisällöntuotanto mielletään organisaation HR:n ja koulutusyksiköiden tehtäväksi, ja usein näin myös on. Keskitetylle sisällöntuotannolle ja oppimismuotoilulle on totta kai oma paikkansa ja roolinsa – tapahtuu se sitten omin voimin meiltä meille tai asiantuntijakumppanien avustuksella. On paljon koulutuksia ja sisältöjä, joiden suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa panostaa aikaa, käsipareja ja myös rahaa eli resursseja.

Näin voidaan varmistaa, että lopputuloksessa huomioidaan koko organisaation tarpeet ja saavutetaan koulutuksen tavoitteet ja vaikuttavuus. Keskitetyssä sisällöntuotannossa tulee kuitenkin helposti resurssien rajat vastaan myös isommassa organisaatiossa. Riittääkö kädet, aika ja budjetti? Helposti ns. B-korin aiheet jäävät odottamaan tai ne eivät edes päädy listalle – ehkä niitä ei ole edes tuotu koulutuksista vastaavan tahon tietoisuuteen.

Voisiko siis oppimisen muotoilua ja sisällöntuotantoa hajauttaa läpi organisaation ja hyödyntää asiantuntijoita enemmän ja tehokkaammin myös koulutusten toteutuksessa? Ei aina, ei kaikkiin tarkoituksiin, mutta usein. Yksi tärkeimmistä ”meiltä meille” -mallin hyödyistä – yleisen tarkoituksenmukaisuuden lisäksi – on, että se johtaa parhaimmillaan laajaan oppimiseen:

  • Oppija oppii, kunhan sisältö on aidosti suunniteltu oppijan tarpeita palvelevaksi
  • Sisällöntuottaja-asiantuntija oppii: uusia näkökulmia aiheeseen, metakognitio syvenee, sisällöntuotanto-osaaminen kasvaa
  • Organisaatio oppii: kyvykkyys ketterään osaamisen kehittämiseen kasvaa ja osaajien sitouttaminen helpottuu

Parhaimmillaan näiden lisäksi oman osaamisen jakaminen ja muiden oppimisen tukeminen on asiantuntijalle äärimmäisen palkitsevaa. Ja kun on sisällöntuotantoon tarvittavat työkalut ja toteutustavat kunnossa, se voi myös olla kivaa ja erilaista tekemistä oman työarjen oheen. Ja ennen kaikkea sitä voidaan tehdä ketterästi ja matalalla kynnyksellä, huomioiden juuri ne tilanteet ja tarpeet, joihin meiltä meille -toteutustapa erityisesti soveltuu; hiljaisen tiedon ja uuden osaaminen siirtämiseen, pienten kohderyhmien toistuviin tarpeisiin, osana nopeaa reagointia yllättävissä tilanteissa ja muutoksen ymmärtämisen tueksi.

Jotta oppimisen sisällöntuotantoa voidaan tehdä demokraattisemmin, ketterästi ja tarkoituksenmukaisesti oppijaa ja organisaatiota palvellen, pitää myös käytössä olevien työkalujen tukea ja ohjata vaivatonta sisällöntuotantoa, ja samalla myös varmistaa riittävä tasalaatuisuus ja brändinmukaisuus. Työkalun helppokäyttöisyys, organisaation brändi-ilmeen mukaiset visuaaliset teemat, valmiit koulutus- ja sivupohjat, monipuoliset sivutyypit ja valmiit sisältöelementit mahdollistavat vaivattoman tekemisen – asiantuntija pystyy keskittymään pääasiaan eli tarkoituksenmukaisen sisällön ja hyvän oppimiskokemuksen suunnitteluun.

Aloittaminen vaatii rohkeutta ja sinnikkyyttä, mutta on hyvä muistaa, ettei matalan kynnyksen meiltä meille -toteutustapa ja oppiminen tarkoita, että asiat tehtäisiin sinne päin tai tarjottaisiin huonoja sisältöjä. Se voittaa, joka oppii oppimaan!


Kiinnostaako kokeilla itse ketterää ja vaivatonta verkko-oppimisen sisällöntuotantoa? Voit nyt kokeilla itse Prewise Learningia ilmaiseksi 14 vuorokauden ajan.


 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!