Johtaminen ja työelämä 2021: Ammattilaisten työnhakututkimus, osa 2

Mitä rekrytoinneilta ja rekrytoijalta toivotaan vuonna 2022?

MPS People Analytics tutkii organisaatioissa henkilöstökokemusta ja sen kehittymistä, toteuttaa erilaisia johtamiseen liittyviä tutkimuksia, kuten 360-arviointeja sekä selvittää organisaatioiden kulttuuriin ja sen muutokseen liittyviä seikkoja. Asiakkaillemme toteutettavien tutkimusten lisäksi teemme vuosittain myös laajempia johtamista ja työelämää kartoittavia tutkimuksia, joiden tuloksista kerromme järjestämissämme asiakastilaisuuksissa ja webinaareissa. Viime vuonna toteutimme viisi laajempaa johtamisen ja työelämän tutkimusta.

Blogisarjan toisessa osassa esitellään keskeisiä havaintoja työnhakututkimuksestamme, joka toteutettiin loppuvuodesta 2021. Tutkimus on toteutettu lähestulkoon saman sisältöisenä jo vuodesta 2018 lähtien ja olemme saaneet siihen aina todella runsaasti vastauksia. Nyt tehtyyn tutkimukseen vastasi yhteensä 1212 vastaajaa, jotka koostuivat työntekijöistä, asiantuntijoista, esimiehistä sekä johtajista ja oli joukossa myös jonkun verran yrittäjiä. Hyvin laaja kattaus siis eri rooleissa toimivia työntekijöitä.

Tutkimuksessa käsitellään kolmea eri pääteemaa, jotka ovat työpaikan vaihtaminen, työn hakeminen sekä työpaikan löytyminen.

Työn merkityksellisyys työpaikan vaihtamisen motiivina on ehkä luultua vähäisempi

Työpaikan vaihtamiseen liittyvissä kriteereissä ei ole tapahtunut aiempiin tutkimuksiin verrattuna kovinkaan suuria muutoksia. Halu kehittää osaamista on yhä merkittävin syy työpaikan vaihtoon, toiseksi merkittävin syy on halu edetä uralla ja kolmantena on parempi palkka. Vuosi sitten työn merkityksellisyys oli jaetulla kolmannella sijalla paremman palkan kanssa, mutta nyt sen sijoitus oli tippunut viidenneksi tärkeimmäksi motiiviksi, ja sen edelle oli kirinyt työn ja muun elämän parempi tasapaino.

Työn merkityksellisyyden tärkeyttä korostetaan paljon julkisessa keskustelussa, mutta tämän tutkimuksen perusteella ehkä jopa liiankin kanssa, sillä aika harvalle vastanneelle työn merkityksellisyys nousee listan kärkeen. Ikäryhmittäin tarkasteltuna selvisi lisäksi, että alle 35-vuotiaiden ryhmässä ylivoimaisesti tärkein syy työpaikan vaihtamiseen on uralla eteneminen, joka ei yllätä. Yllättävää oli se, että työn merkityksellisyys työpaikan vaihtamisen motiivina oli ikäryhmävertailussa kaikista vähäisin.

Yrityskulttuurin merkitys kasvussa myös työnhaun näkökulmasta

Noin 90 % vastanneista kaikkina neljänä tutkimusvuonna on ilmoittanut seuraavansa työpaikkailmoituksia eli käyttävänsä perinteistä tapaa työpaikan etsimisessä. Toiseksi suosituin tapa on pitää hakuvahtia työpaikkasivustolla (65 %) ja kolmantena tulee omien verkostojen hyödyntäminen (53 %), mutta sen kohdalla on havaittavissa laskua. Laskenut on myös aktiivisuus sosiaalisessa mediassa (35 %), mutta säilyen yhä neljänneksi käytetyimpänä.

Tähän viimeiseen tutkimukseen lisäsimme uracoachin tai työhakuvalmennuksen käyttämisen vaihtoehdoksi valittavaksi listalle. Vastanneista 20 % kertoi käyttävänsä tätä palvelua ja onkin mielenkiintoista nähdä miten uracoachia käyttävien osuus tulee seuraavina vuosina kasvamaan.

Työnhaussa eniten turhauttaa riittämätön palaute prosessin aikana (43 %), mutta tässä on selvästi myös petrattu, koska näin kokevien osuus on laskenut tasaisesti joka vuosi. Niiden osuus, jotka kokevat osaamisen sanoittamisen hankalaksi (34 %), on noussut selvästi edellisistä vuosista ja samoin heidän osuutensa, jotka kokevat, että työpaikan kulttuurista on vaikea saada tietoa (26 %). Jälkimmäinen kertoo siitä, kuinka yrityskulttuurin merkitys kasvaa myös työpaikan hakemisessa.

Kulttuurin merkittävyyden kasvu on tullut esiin myös meidän monissa muissa tutkimuksissa. Yhä useammat organisaatiot ovat heränneet siihen, että vahva kulttuuri on yhtä merkittävä kilpailuetu kuin laadukas strategia tai tehokas organisoituminen. Kulttuuria ei voi kopioida ja sen vaikutukset näkyvät pitkän tähtäimen menestyksenä.

Asiantuntijat vaativat joustavuutta

Vastaajia pyydettiin valitsemaan listalta kolme tärkeintä asiaa, jotka sitouttavat työnantajaan. Eniten valittu vaihtoehto oli mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan ja sisältöön (48 %). Toiseksi eniten on valittu hyvä työyhteisö (40 %) ja kolmantena tuli joustavat työnteon ajat ja paikat (38 %).

Joustavuuden merkitys on varmasti korostunut koronan myötä, kun työntekijät ovat huomanneet etäilyn positiivisia puolia. Todella moni asiantuntija pystyy tekemään töitä periaatteessa mistä vaan, kunhan internetyhteys toimii. Jos työnantaja uudessa normaalissa ei liputa hybridityön puolesta, niin on selvää, että moni asiantuntija katsoo tällaista yritystä vieroksuvasti.


Lue blogisarjan ensimmäinen osa "Tuloksia Johtamisen tulevaisuus –tutkimuksesta" täältä.

 

Jos kaipaat uutta kipinää työelämääsi ja haluat löytää uutta innostusta, niin suosittelen tutustumaan Lifeworksiin, joka on osa MPS-Yhtiötä. Lifeworksista löydät mielenkiintoista sisältöä sekä apua mm. urajumiin.


Mikäli haluat tutkimuksesta enemmän tietoa ja katso webinaaritallenne tästä.

Stay tuned!