Compliance-koulutus verkossa – kolmas aalto

Compliance- eli vaatimustenmukaisuus

Kun on tarve järjestää koulutusta compliance- eli vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä aiheista, ratkaisu on usein verkko-oppiminen. Sen puolesta puhuu monta asiaa: mitattavuus, skaalautuvuus isoillekin joukoille, jatkohyödyntäminen esim. osana perehdytystä.

Erilaiset Code of Conduct ja muut compliance-verkkokurssit ovatkin monessa organisaatiossa sitä paljon pelättyä pakkopullaa.

Olen ollut mukana leipomassa tästä pullasta maistuvampaa jo puolentoista vuosikymmenen ajan, ja paljon kehitystä on tapahtunut. Vastuullisuuden kasvava merkitys ja itseohjautuvuuden ihanne asettavat uusia vaatimuksia myös compliance-koulutukselle.

Oppimissisällöt ovat myös mediaistuneet samaan tahtiin kuin media on ottanut omakseen oppimiseen käytettyjä keinoja. Kukapa meistä ei olisi joskus tehnyt somen kautta jaettua testiä tyyliin ”Miten hyvin tunnet aiheen x? Testaa, oletko guru vai rookie!”

Compliance-verkkokoulutuksessa on helppo nähdä kolme erilaista aaltoa, organisaation kypsyydestä riippuen.

Compliance-koulutuksen kolme aaltoa

Kun säännöt ja prosessit on nk. jalkautettu ja niitä on myös tulkittu case-esimerkein, on kolmannen aallon vuoron. (Joissain tapauksissa voidaan toki siirtyä suoraan kolmanteen aaltoon, mutta tämä edellyttää mielestäni jo valmiiksi koherenttia organisaatiokulttuuria.)

compliance-koulutus-verkossa-kolmas-aalto-kaavioKolmas aalto on osallistavaa uudistumista ja palvelevaa verkko-oppimista. Sen toteuttamiseksi voidaan käyttää mm. alla olevia keinoja.

Kysytään käyttäjiltä, jaetaan tulokset saman tien

  • Kun haluamme auttaa ihmisiä pohtimaan aihetta x, kysymme heiltä esimerkiksi:
  • Miten olennainen asia x on työssäsi?
  • Voitko toimia x:n suhteen ohjeistuksen mukaan?
  • Millaisia esteitä, jos mitään, meillä on oikein toimimiselle x:n suhteen?


Kun osallistuja näkee vastausjakaumat saman tien, hänen on helpompi mieltää olevansa osa kokonaisuutta. ”Oho, 60 prosenttia aiemmin vastanneista oli sitä mieltä, että tiukemmat kestityssäännöt aiheuttavat sosiaalisesti ikäviä tilanteita!” ”90 prosenttia taas oli sitä mieltä, että turvallisuusohjeemme ovat selkeitä ja niitä on helppo noudattaa!”

Fasilitoidaan digitaalisesti ryhmäkeskusteluja

Digitaalisen keskusteluttajan avulla tiimi voi strukturoidusti käsitellä aiheita, vaikkapa esimerkiksi tiimin kesken. Samalla ylätason ohjeistuksesta voidaan käydä oman työn kannalta relevanttia keskustelua ja sopia yhteisistä toimintatavoista.

Keskustelun tulokset tallentuvat osallistujille, eikä tiiminvetäjän tarvitse huolehtia juoksutuksesta ja ajastuksesta – työkalu tekee sen. Keskustelu hoituu myös verkon yli. Visuaalisella suunnittelulla saadaan aiheisiin sopivaa keveyttä ja tarvittaessa pientä provokaatiotakin.

Pelillistetään tiedonhankintaa ja jakamista sekä kyseenalaistamista

Compliance-koulutus on parhaimmillaan silloin, kun se herättää keskustelua ja sitä paljon puhuttua pöhinää. Pelillistämisen keinoin voidaan oppimisprosessia jakaa pidemmälle ajanjaksolle. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi pisteytys- ja tasojärjestelmällä, jossa osallistuja palkitaan pisteillä tiedon löytämisestä, omien näkemysten ja kokemusten jakamisesta sisäisessä somessa tai vaikkapa uusien osallistujien värväämisestä mukaan.

Kolmas aalto edellyttää rohkeutta, kuten kaikki osallistava ja osallistuva uudistuminen. Se on kuitenkin paras keino luoda oikein toimimisen kulttuuria – koska sääntöjä ei voi olla jokaiseen tilanteeseen.

Stay tuned!