Vaikuttavaa digioppimista – 5 vinkkiä oppimiskokemuksen suunnitteluun

Viisi vinkkiä

Kun opetamme asiakkaitamme luomaan vaikuttavia digitaalisen oppimisen ratkaisuja ja muotoilemaan oppimiskokemuksia, lähdemme liikkeelle perusasioista. Kokosin tähän viisi suuntaviittaa, joilla sinäkin voit päästä alkuun.

1. Määrittele tavoitteet huolella

Tästä vaiheesta ei todellakaan kannata tinkiä! Jos tavoitteet ovat epäselvät, niihin tuskin päästään. Pohdi ja tarkenna tavoitteita erityisesti toivotun käyttäytymisen ja sen muutoksen kautta. Riittääkö oppijoille ja organisaatiolle "että kaikki tietäisivät asian A" vai pitäisikö jossain asiassa itse asiassa toimia toisin: osata tehdä B, alkaa soveltaa C tai pystyä tukemaan toisia tekemään D?

Kun olet kirkastanut oppimisratkaisun tavoitteet tavoittelemanne muutoksen valossa, pohdi vielä, miltä onnistuminen näyttää ja miten sitä voidaan mitata. Voitko hyödyntää tässä jotain valmiiksi käytössä olevia mittareita?

2. Tunne kohderyhmäsi

Jotta voisitte saavuttaa oppimisratkaisulle asetetut tavoitteet, on ymmärrettävä, mitä kohdeyleisönne tarvitsee voidakseen toimia toivotulla tavalla. Tee siis valmisteluvaiheessa riittävän tarkka kohderyhmäanalyysi, esimerkiksi seuraavien kysymysten tuella:

 • Ketkä haluat tavoittaa eli kenen oppimista sinun tulisi palvella?
 • Mitä edellytyksiä ja rajoituksia yleisösi tavoittamiseen liittyy (esim. ajankäyttö, saavutettavuus, laitekanta)?
 • Mitä se tarkoittaa oppimiskokemuksen kannalta?
 • Mitä yleisösi tarvitsee: uutta tietoa, uudenlaista soveltamista, turvallista harjoitteluympäristöä, tukea motivaatiolle vai toiminnan esteiden poistamista? Mitä muuta tukea on tarjolla?
 • Onko kohdeyleisön sisällä hajontaa, jonka takia sisältöjä olisi tarpeen eriyttää vaihtoehtoisin poluin tai adaptiivisella ratkaisulla?
 • Millä ilahduttaisit oppijaa tai yllättäisit hänet positiivisesti?


Aika usein unohtuu tämä helppo vinkki: älä oleta vaan kysy. Kutsu kohderyhmän edustaja suunnittelutiimiin mukaan tai selvitä huolella etukäteen, miten asia näyttäytyy niille, joita se koskee.

3. Kutsu oppija ajattelemaan ja tekemään

Jotta oppiminen olisi tehokasta ja oppimiskokemus mielekäs, digitaalisen oppimisratkaisun interaktiot kannattaa suunnitella huolella. Rohkene irtautua perinteisestä ”opeta ensin, testaa sitten” -luokkahuonemallista!

Voit hyödyntää erilaisia harjoitteita esimerkiksi seuraavasti:

 • Suuntaa huomio ja oivalluta: pyydä oppijaa ensin pohtimaan itse, anna sitten vasta lisätietoa
 • Tarjoa tiedon löytämisen kokemuksia. Tässä tukenasi voivat olla myös erilaiset visuaalisuutta ja tilaa hyödyntävät harjoitukset.
 • Luo turvallinen ympäristö "kuivaharjoittelulle" ennen tositoimiin lähtemistä. Tässä voit hyödyntää niin yksilö-, pari- kuin ryhmäharjoitteitakin.
 • Kertaa. Ja kertaa vielä. Ymmärrystä vahvistava kertaus todella on opintojen äiti.
 • Sovella. Tiedot ja taidot on paras viedä heti käytäntöön. Voit esim. luoda todellisiin tilanteisiin pohjautuvia harjoituksia tai ohjata jatkopäätelmien tekemiseen.
 • Testaa aina kun se on tarpeellista. Huomioi testiä suunnitellessasi, palveleeko se oppijaa vai organisaatiota, ja suunnittele yksityiskohdat sen mukaisesti.

4. Lyhyestä virsi kaunis

”More is more”, rokkarikin sen tietää – mutta oppimisessahan tämä ei yleensä päde. Karsi siis opittavien ydinviestien ympäriltä kaikki mikä ei selkeästi edistä tavoitteidesi toteutumista juuri valitun kohdeyleisön kanssa.

Melko varma tapa päätyä rönsyilemään liiaksi on aloittaa hanke olemassa olevista materiaalista – näin saatat jäädä kiinni asiantuntevaan tai ”kivaan” sisältöön, joka ei kuitenkaan palvele ihanteellisesti juuri tätä tarkoitusta. Content last!

Jos sisällön tiukka fokusointi tuntuu hankalalta, muista, että oppijalla on käytössään rajallinen määrä keskittymistä ja aikaa. Jos et tee karsintaa, voi olla että vaikuttavuudeksi jää pyöreä nolla, koska olennainen hukkuu epäolennaisen sekaan tai oppimiselle sopivaa hetkeä ei tule lainkaan.

5. Uskalla pelillistää!

Oppimisen pelillistämisessä tavoitteena ei ole yleinen hauskuus, vaikka kyllä oppimisesta - ja elämästä! - kannattaa hauskaakin tehdä. Pelillistämisessä oppimisen tueksi valjastetaan tekijöitä, jotka tekevät pelaamisesta kiehtovaa ja kannustavat toimintaan.

Otetaan esimerkiksi tavoitteen saavuttamisen tai aikaansaamisen tunne, jota voit ruokkia vaikkapa seuraavasti:

 • visualisoi oppijan etenemistä ja saavutuksia
 • palkitse onnistuneesta etenemisestä avaamalla uusia sisältöjä tai oppijaa ilahduttavia yllätyksiä
 • houkuttele pyrkimään seuraavalle tasolle esimerkiksi koukuttavien harjoitusten tai testien kautta
 • tarjoa mahdollisuus pistevertailuun tai suoritusmerkkien keräämiseen
 • rakenna sisältö niin käytännönläheiseksi, että oppimisen saavutukset on helppo yhdistää työssä saavutettaviin asioihin


Erilaisia motivaatiotekijöitä ja lähestymistapoja on lukuisia, ja alkuun voikin olla tarpeen ottaa avuksi pelillistämisen asiantuntija. Kun pääset jyvälle, pystyt hyvin hyödyntämään pelillistämistä ilman monimutkaisia teknisiä ratkaisuja.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!