Eettisen johtamisen kehittäminen

Onko johdolla ja omistajilla tahto vahvistaa toiminnan eettisyyttä ja sitä kautta luoda edellytyksiä vastuullisuudelle? Kokevatko työntekijät eettistä stressiä? Tehdäänkö niin kuin sanotaan, vai onko syntynyt alakulttuureja, joilla on omat säännöt? Eettisen johtamisen ja toimintakulttuurin audit ja tuki -prosessimme auttaa teitä määrittelemään oman ”eettisen hiekkalaatikkonne”: mitä oikein toimimisen kulttuuri teillä tarkoittaa.
Asiantuntijamme
Eevi Kuokkanen
Eevi Kuokkanen
eevi.kuokkanen@mps.fi +358 50 542 3823
TUTUSTU

“ (1)

Eettisen kulttuurin viitekehyksenä ovat Muel Kapteinin määrittelemät organisaaton eettiset hyveet.

 

Eevi Kuokkanen

Luova johtaja, MPS

Eettisen johtamisen ja toimintakulttuurin audit ja tuki

Yhdessä johdon kanssa hahmotamme ensin tahtotilan. Haastattelemme avainhenkilöitä ja henkilöstön edustajia erikseen, jotta saamme realistisen ja monipuolisen näkemyksen tavoitteista, haasteista ja mahdollisuuksista.

Tämän jälkeen luotaamme koko organisaation kokemuksia ja näkemyksiä arkipäivän eettisyyden toteutumisesta digitaalisella, viestinnällisellä kyselytutkimuksella. Tarpeen vaatiessa osallistamme myös ulkoisten sidosryhmien edustajia.

Tiedonkeruuvaiheen tuloksena saamme kattavan kuvan nykytilanteesta sekä indeksit organisaatiohyveiden toteutumiselle. Raporttiin sisältyy MPS:n kokeneiden asiantuntijoiden antamia toimenpide-ehdotuksia.

Avainhenkilöiden päätösworkshopissa määritellään ja sanoitetaan organisaation eettiset tavoitteet muutaman keskeisen muuttujan avulla sekä priorisoidaan toimenpiteitä. Tämä työ antaa askelmerkit kohti yhteistä viestintää, ohjeistusta ja kulttuurimuutosta. Kiteytyksenä työstä syntyy eettinen lupaus, jonka organisaatio antaa sisäisille ja ulkoisille sidosryhmilleen.

Eettisen kulttuurin viitekehyksenä ovat Muel Kapteinin määrittelemät organisaaton eettiset hyveet.


Millaisiin tilanteisiin?

  • Kun eettisiä periaatteita ei ole määritelty
  • Kun kulttuuri on epäyhtenäistä esim. voimakkaan epäorgaanisen kasvun vuoksi
  • Kun johtaminen on monipaikkaista
  • Kun vastuullisuudessa ja oikein toimimisessa on todettuja ongelmia tai toimiala on erityisen tarkkailun alla
  • Kun henkilöstöllä on tunnistettu eettinen stressi
  • Kun työnantajamielikuva on tärkeä
  • Kun ollaan liiketoiminnan disruptiokohdassa ja on kohdattava ”uusi maailma”
  • Kun eettisiä periaatteita ei ole määritelty
- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Aiheeseen liittyvät muut palvelut

Tutkimuspalvelut
360-arviointi

360-arviointi tarjoaa luotettavaa tietoa esimiesten ja johtajien vahvuuksista ja kehittymiskohteista.

LISÄÄ
Coaching ja mentorointi
Coaching

MPS Business Coachingin avulla yksilön potentiaali saadaan vahvemmin suunnattua yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

LISÄÄ
Verkkosisällöt
Compliance -verkkosisällöt

MPS on toteuttanut vaikuttavia compliance-verkkokoulutuksia useille kymmenille organisaatioille.

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Compliance discussion tool – oikein toimimisen juurruttaja

Organisaation keskeisimmän sääntökokoelman tulisi olla jokaisen selkäytimessä.

LISÄÄ
Johtaminen ja työyhteisöt
Hybridijohtamisen kehittäminen

Monikanavainen lähijohtaminen -valmennuskokonaisuuden myötä luodaan yritykseen yhteinen päivittäisjohtamisen malli.

LISÄÄ
Henkilöarvioinnit
Johtaja-arvioinnit

Organisaation tilanne, ympäristö, strategia ja kulttuuri määrittelevät hyvän johtamisen kriteerit.

LISÄÄ
Executive and Board
Johtoryhmien kehittäminen

Kehittämisprosessin tuloksena johtoryhmä pystyy paremmin hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit.

LISÄÄ
Johtaminen ja työyhteisöt
Lähijohtamisen kehittäminen

Lähijohtamisen kehittämisohjelmat soveltuvat tilanteisiin, joissa halutaan yhdenmukaistaa esihenkilökäytäntöjä.

LISÄÄ
Coaching ja mentorointi
Mentorointi

Ohjelman tavoitteena on antaa tukea menestykselliseen työskentelyyn niin yritysten johdossa kuin omalla vastuualueella.

LISÄÄ
Tutkimuspalvelut
Organisaatiokulttuuri ja muutos

Vahva kulttuuri on yhtä merkittävä kilpailuetu kuin laadukas strategia tai tehokas organisoituminen.

LISÄÄ
Eettinen toimintakulttuuri
Value resolution tool - tiimin arvolupaukset

Anna tiimien itse tarkentaa, miten ne toteuttavat ja seuraavat arvojen mukaista toimintaa.

LISÄÄ

Ota yhteyttä

Eevi Kuokkanen
Eevi Kuokkanen
eevi.kuokkanen@mps.fi +358 50 542 3823
TUTUSTU