Eettisen johtamisen ja toimintakulttuurin audit ja tuki

Onko johdolla ja omistajilla tahto vahvistaa toiminnan eettisyyttä ja sitä kautta luoda edellytyksiä vastuullisuudelle? Kokevatko työntekijät eettistä stressiä? Tehdäänkö niin kuin sanotaan, vai onko syntynyt alakulttuureja, joilla on omat säännöt?

Eettisen johtamisen ja toimintakulttuurin audit ja tuki -prosessimme auttaa teitä määrittelemään oman ”eettisen hiekkalaatikkonne”: mitä oikein toimimisen kulttuuri teillä tarkoittaa.

Yhdessä johdon kanssa hahmotamme ensin tahtotilan. Haastattelemme avainhenkilöitä ja henkilöstön edustajia erikseen, jotta saamme realistisen ja monipuolisen näkemyksen tavoitteista, haasteista ja mahdollisuuksista.

Tämän jälkeen luotaamme koko organisaation kokemuksia ja näkemyksiä arkipäivän eettisyyden toteutumisesta digitaalisella, viestinnällisellä kyselytutkimuksella. Tarpeen vaatiessa osallistamme myös ulkoisten sidosryhmien edustajia.

Tiedonkeruuvaiheen tuloksena saamme kattavan kuvan nykytilanteesta sekä indeksit organisaatiohyveiden toteutumiselle. Raporttiin sisältyy MPS:n kokeneiden asiantuntijoiden antamia toimenpide-ehdotuksia.

Avainhenkilöiden päätösworkshopissa määritellään ja sanoitetaan organisaation eettiset tavoitteet muutaman keskeisen muuttujan avulla sekä priorisoidaan toimenpiteitä. Tämä työ antaa askelmerkit kohti yhteistä viestintää, ohjeistusta ja kulttuurimuutosta. Kiteytyksenä työstä syntyy eettinen lupaus, jonka organisaatio antaa sisäisille ja ulkoisille sidosryhmilleen.

Eettisen kulttuurin viitekehyksenä ovat Muel Kapteinin määrittelemät organisaaton eettiset hyveet.

Millaisiin tilanteisiin?

  • Kun eettisiä periaatteita ei ole määritelty
  • Kun kulttuuri on epäyhtenäistä esim. voimakkaan epäorgaanisen kasvun vuoksi
  • Kun johtaminen on monipaikkaista
  • Kun vastuullisuudessa ja oikein toimimisessa on todettuja ongelmia tai toimiala on erityisen tarkkailun alla
  • Kun henkilöstöllä on tunnistettu eettinen stressi
  • Kun työnantajamielikuva on tärkeä
  • Kun ollaan liiketoiminnan disruptiokohdassa ja on kohdattava ”uusi maailma”
  • Kun eettisiä periaatteita ei ole määritelty

Kysy lisää tai pyydä tarjous