Uravalmennus on muutakin kuin informaatiopläjäys

Vaikuttava ja tehokas uravalmennus

Meillä Suomessa on melkein normi ja osittain myös muutosturvalain määräämä asia, että työnantajan päättäessä työsuhteen lähtijälle tarjotaan tukea uuden työpaikan löytämiseen. Työnantaja voi näin hoitaa sekä yhteiskuntavastuunsa että työnantajakuvaansa. Valmennettavat ottavat valmennuksen mielellään vastaan ja arvostavat jos työnantaja järjestää heille aidosti laadukkaan ja vaikuttavan valmennuksen.

Vaikuttava ja tehokas valmennus sisältää informaation jakamisen lisäksi aina kokonaisvaltaisen ja ammattimaisen uravalmentajan tuen, joka luo työnhakuun struktuuria, vahvistaa minäkuvaa sekä luo positiivista uskoa tulevaa kohti. Pelkkä tietopaketti sosiaalisen median käytöstä työnhaussa tai CV:n päivittämisestä ei riitä.

Muutostilanteen käsittelyn on oltava aina osa valmennusta. Tämä vaihe on jokaisella erilainen ja eri pituinen. Sen vuoksi valmentajan on kyettävä huomioimaan psykologiset seikat. Jos muutostilannetta ei käydä läpi valmennuksen alussa, se nousee melkein aina hetken kuluttua esille. Valmennettavan on tehtävä itselleen selväksi, mitä on tapahtunut, miksi juuri hänen työsuhteensa päättyi ja miten hän kertoo tilanteesta hakiessaan uutta työtä.

Työnhaku on dynaaminen prosessi

Valmennus on siis informaation jakamisen lisäksi myös henkistä tukea. Lisäksi se on osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista. Harva osaa luetella ydinosaamisensa sujuvasti milloin vain. Siksi tämän asian jumppaaminen on tärkeää. Ei ole järkeä luennoida miten CV tehdään, jos ei osata sanoa, mitä siihen kannattaa kirjoittaa. Osaamisen kertominen on työnhaun kulmakivi, ei se, onko CV vihreä tai millainen fontti siihen sopisi.

Uuden uran löytäminen ja työnhaku ovat dynaamisia prosesseja. Tavoitteet vaihtuvat ja haettavien tehtävien luonne saattaa muuttua ja työnhaun tahti vaihdella. Siksi valmennettavalle on tarjottava mahdollisuus tavoittaa valmentajansa joustavasti valmennuksen aikana. Valmennuksen on oltava myös riittävän pitkä. Joskus on kiire valmistautua yllättäen tulevaan haastatteluun, toisinaan taas täytyy viimeistellä hakupaperit ennen haettavan tehtävän dead linea. Tällöin ei auta, jos valmentajan tapaaminen on vasta seuraavalla viikolla, vaan jelppiä kaivataan heti.

Vielä sen jälkeen, kun CV on viilattu ja haastatteluja on harjoiteltu, tukea voi tarjota monissa eri tilanteissa. Jokainen rekrytointiprosessi on erilainen. Pitkäkestoinen tuki auttaa käymään läpi uusia tilanteita, mahdollisia pettymyksiä ja työnhaun uudelleen suuntaamista aiemmin koetun perusteella.

Tämän vuoksi työnantajan kannattaa varmistaa, että palveluntarjoaja tukee valmennettavaa joustavasti ja kokonaisvaltaisesti. Yksittäiset tietopläjäykset tai pari hassua tapaamista ei riitä. Valmennettavalle taas on eduksi, jos hän löytää valmentajan, joka on sekä kokenut ja vahvasti perillä rekrytointien kuvioista, mutta löytää myös itse kunkin vahvuudet ja tukee valmennettavaa omalla polullaan juuri siten kuin valmennettava kulloinkin haluaa.


Kirjoittajat Päivi Mongomery ja Johanna Leskinen ovat MPS:n kokeneita uraohjaajia.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!