Uravalmennettavamme Tiina: Uravalmennuksen avulla uuteen työhön

Uravalmennuksen avulla uuteen työhön  

 

Tiina (nimi muutettu) joutui muutoksen eteen, kun hänet ja moni hänen kollegansa irtisanottiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä pari vuotta sitten. Kun hänelle kerrottiin, että työnantaja tarjoaa uravalmennuksen irtisanotuille, hän oli tyytyväinen. Hän oli menettänyt työn aiemminkin urallaan, mutta silloin hänelle ei tarjottu apua uuden työpaikan löytämiseen. Tällä kertaa hän saisi juuri niitä neuvoja ja vinkkejä, joita hän tarvitsisi työnhaussa.   

Tiina oli työskennellyt viimeisimmässä tehtävässään koneistajana, muttei kokenut alaa omakseen. Hän päätti hakea varastoalan tehtäviä, jotka olivat hänelle jo ennestään tuttuja. Hakemuksen hän räätälöi MPS:n uravalmentajan kanssa. Yhdessä he miettivät, mitä kannattaa kirjoittaa hakemukseen ja mitä sanamuotoja käyttää.  

Työnhaun asiakirjoja oli hyvä pohtia, sillä aiemmista varastotyön tehtävistä oli kulunut jo hyvän aikaa ja Tiina halusi vakuuttaa työnantajan sekä kokemuksestaan että motivaatiostaan. Hän sai valmennuksessa varmuutta työnhakuun ja tukea siihen, että uusi työ löytyy ja hän on hyvä ammattilainen omalla alallaan.  

Hyötyä oli myös siitä, että uravalmentaja tunsi työnantajan ja vinkkasi avoimesta tehtävästä Tiinalle. Muita työpaikkoja hän ei edes ehtinyt hakea, sillä hän pääsi nopeasti haastatteluun ja sai työsopimuksen allekirjoitettavaksi. Hän on viihtynyt uudessa tehtävässään hyvin, sillä siihen kuuluvat kaikki varastotyöt laidasta laitaan ja tämä tuo työhön monipuolisuutta. 


Irtisanominen on vain uuden alku 

Tiinasta oli hyvä, että uravalmennus alkoi nopeasti irtisanomisen jälkeen. Vaikka aluksi tuntui, että hän olisi halunnut ensin hetken levähtää, oli silti hyvä päästä keskustelemaan muiden irtisanottujen työtovereiden kanssa ja purkaa tapahtunutta omalla porukalla. Lisäksi arjen tahti pysyi hyvänä, kun ei jäänyt kotiin yksin miettimään tapahtunutta. 

Muille työnsä menettäneille Tiina antaa vinkiksi, että tilanne kannattaa nähdä mahdollisuutena. On hyvä miettiä rauhassa, mitä haluaa seuraavaksi tehdä. Onko esimerkiksi ollut jokin ammatillinen haave, joka ei ole vain toteutunut aiemmin? 

Tiina oli osannut hieman odottaa työn päättymistä etukäteen, sillä yrityksessä oli ollut jo useampia muutosneuvotteluita. Silti irtisanominen oli hänelle shokki. Tiina lisää, että vaikka maailma tuntuisi loppuvan irtisanomiseen, ei se kuitenkaan niin mene. Irtisanominen on vain uuden alku. 


MPS Outplacement – Muutos- ja uudelleensijoittumisen palvelut tukevat organisaatioita ja henkilöstöä, kun ajankohtaista ovat muutosneuvottelut, irtisanomiset, työllistymistä edistävä koulutus, uravalmennus ja muutosturva. MPS:llä on Suomessa yli 50 Outplacement-sertifioitua konsulttia ohjaamassa erilaisissa työurien muutostilanteissa, hyödyntäen samalla MPS:n vankkaa rekrytointi- ja suorahakuosaamista.

Lue lisää Outplacementista ja sen hyödyistä: https:/www.mps.fi/palvelualue/outplacement

 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!