Uravalmennettavamme Kimmo Sato: Asiantuntija uuden edessä urallaan

Asiantuntija uuden edessä urallaan 

 

Jos pitkän linjan asiantuntija joutuu yllättäen hakemaan töitä, on hyvä päästä sparraamaan aiheesta uravalmentajan kanssa. Näin sanoo Kimmo Sato, jonka ura matkapuhelinyritysten parissa päättyi yllättäen viime vuonna. Hän löysi itsensä ensimmäisen kerran elämässään tilanteesta, jossa hänen tulisi etsiä itselleen työtä.  

Kimmo on työskennellyt projekteissa matkapuhelinten parissa useissa maissa. Työ on kehittänyt hänelle hyvän kyvyn toimia viestin välittäjänä kahden erilaisen maailman välissä – teknisten asiantuntijoiden ja asiakkaiden. Hän on oppinut keskustelemaan molempien kanssa siten, että asiat tulevat ymmärretyksi. Kimmon mukaan hän on siis eräänlainen tulkki. Myös eri kansallisuuksien parissa toimiminen on kehittänyt ja antanut perspektiiviä elämään. 

Uravalmennuksen avulla hyvää fiilistä työnhakuun 

Uravalmennettavamme Kimmo Sato kertoo kokemuksensa uravalmennuksestaTyötehtävien päätyttyä Kimmolle tarjottiin mahdollisuus osallistua uudelleensijoittumisvalmennukseen, jonka hän koki erittäin tärkeäksi omassa tilanteessaan. Hän ei ollut oikeastaan hakenut töitä koko työurallaan, vaan hän oli aina siirtynyt tehtävästä ja organisaatiosta toiseen hakematta. Tämän vuoksi esimerkiksi ansioluettelon päivitys ja vinkit LinkedInin käyttöön olivat hänelle arvokkaita. 

Kimmo näkee, että ei välttämättä voi jatkaa samalla uralla, mitä aiemmin, vaan hänen täytyy katsoa työnhakua laajemmin. Hän tarkasteleekin työmarkkinoiden mahdollisuuksia nyt avoimin mielin. Hän on esimerkiksi huomannut, että IT-alan konsultteja haetaan moniin paikkoihin ja pohtii, voisiko konsulttityö olla hänelle sopiva. 

Kimmon vinkit työnhakijoille 

Muita työnhaussa olevia hän kannustaa etsimään itselleen valmentajan, jos vain mahdollista. Pelkkä tiedonhaku internetistä ei hänen mielestään riitä varsinkaan, jos edellisestä työnhausta on jo aikaa. Jos oma valmentaja ei ole mahdollinen, niin kannattaa sparrata vaikka oman verkostonsa kanssa ja pyytää heitä antamaan palautetta työnhakupapereista sekä LinkedIn-profiilista. 

Työpaikkailmoituksiin vastaamisen lisäksi hän käyttää myös itse verkostoja apuna työnhaussa. Suhteiden kautta voi löytyä paljon vinkkejä työtehtävistä, joita ei välttämättä ole vielä avoinna työnhakuportaaleissa. Hänellä on positiivinen fiilis työnhausta, sillä hän kokee omaavansa hyvät valmiudet siihen. 


MPS Outplacement – Muutos- ja uudelleensijoittumisen palvelut tukevat organisaatioita ja henkilöstöä, kun ajankohtaista ovat muutosneuvottelut, irtisanomiset, työllistymistä edistävä koulutus, uravalmennus ja muutosturva. MPS:llä on Suomessa yli 50 Outplacement-sertifioitua konsulttia ohjaamassa erilaisissa työurien muutostilanteissa, hyödyntäen samalla MPS:n vankkaa rekrytointi- ja suorahakuosaamista.

Lue lisää Outplacementista ja sen hyödyistä: https:/www.mps.fi/palvelualue/outplacement

 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!