Muutosturvan uudet tuulet 2023

Muutosturvan uudet tuulet 2023

 

Muutosturvaan on tulossa uudistuksia vuoden 2023 alusta. Varatuomari Sirpa Isotupa kertoi webinaarissamme 9.11., miten muutosturvaan liittyvät lait muuttuvat. Tässä pähkinänkuoressa muutokset, joista on hyvä olla tietoinen jo ennen kuin muutosneuvotteluja on edes suunnitteilla.

Uudistuksilla pyritään edesauttamaan erityisesti yli 55-vuotiaiden mahdollisuuksia työllistyä uudelleen irtisanomisen jälkeen. Muutosturva koskee tuotannollisin ja taloudellisin perustein tehtyjä irtisanomisia. Jo olemassa olevista muutosturvasäännöksistä voi lukea täältä. Niihin ei tule muutosta.

 

Mikä muuttuu?

Muutosturvan muutokset koskevat yli 55-vuotiaita vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa olleita työntekijöitä. Uusia säännöksiä sovelletaan 1.1.2023 ja sen jälkeen tapahtuneissa irtisanomisissa. Ne koskevat myös osa-aikaisia ja määräaikaisia työntekijöitä.

Tässä yli 55-vuotiaita työntekijöitä koskevat muutokset pähkinänkuoressa:

  1. Työttömyysturvan lisäpäiväoikeus eli niin sanottu eläkeputki poistuu vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. 1963 syntyneillä lisäpäivien alaikäraja nousee 63 vuoteen ja 1964 syntyneenä 64 vuoteen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jo lisäpäivillä oleviin henkilöihin.
  2. Yli 55-vuotiaiden mahdollisuuksia työllistyä osa-aikaiseen työhön parannetaan. Jos työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään kolme vuotta, on työnantajan työntekijän pyynnöstä järjestettävä työt osa-aikatyötä mahdollistavalla tavalla. Jos työnantaja kieltäytyy järjestämästä osa-aikatyötä, hänen on esitettävä perustelut kieltäytymiselle.
  3. Heille myönnetään muutosturvaraha, joka vastaa henkilön yhden kuukauden palkkaa. Rahan myöntää työttömyyskassa tai KELA. Sen saadakseen on rekisteröidyttävä työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomisilmoituksesta. Näin pyritään nopeuttamaan rekisteröitymistä ja mahdollistamaan työnhakijoille parempaa palvelua TE-toimiston taholta. Työnantajan on tiedotettava muutosturvarahasta irtisanomisen yhteydessä.
  4. TE-toimisto järjestää yli 55-vuotiaille muutosturvakoulutusta, jonka arvo on maksimissaan työntekijän kahden kuukauden palkan suuruinen. Myös tämän etuuden saadakseen työntekijän on rekisteröidyttävä työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomisilmoituksesta. Työnantajan on tiedotettava muutosturvakoulutuksesta irtisanomisen yhteydessä. Koulutuksen tulee alkaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
  5. He saavat pidemmät työllistymisvapaat eli enemmän aikaa uuden työpaikan hakuun vielä työsuhteen ollessa voimassa. Vapaiden pituus riippuu irtisanomisajan pituudesta. Jos irtisanomisaika on 1, 1-4, tai 4 kuukautta, ovat työllistymisvapaat vastaavasti 5, 15 tai 25 päivää. Vapaista ei saa kuitenkaan aiheutua työnantajalle vakavaa haittaa.

Miten muutosturva rahoitetaan?

Uusi muutosturva rahoitetaan puoliksi kaikilta työnantajilta perittävällä työttömyysvakuutusmaksun lisämaksulla ja puoliksi irtisanovalta työnantajalta perittävällä muutosturvamaksulla. Muutosturvamaksu koskee suurimpia työnantajia, joiden työttömyysvakuutusmaksujen perusteena oleva palkkasumma ylittää vuosittain vahvistettava alarajan. Työllisyysrahasto perii muutosturvamaksun irtisanovalta työnantajalta.

Muutosturvan keinoin pyritään siis edesauttamaan irtisanottavia löytämään uuden uran. Lisäksi me MPS:llä tarjoamme laadukkaat uudelleensijoittumisvalmennukset, jotka todistetusti auttavat löytämään uuden työn tehokkaammin ja nopeammin.


MPS Outplacement – Muutos- ja uudelleensijoittumisen palvelut tukevat organisaatioita ja henkilöstöä, kun ajankohtaista ovat muutosneuvottelut, irtisanomiset, työllistymistä edistävä koulutus, uravalmennus ja muutosturva. MPS:llä on Suomessa yli 50 Outplacement-sertifioitua konsulttia ohjaamassa erilaisissa työurien muutostilanteissa, hyödyntäen samalla MPS:n vankkaa rekrytointi- ja suorahakuosaamista.

 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!