MPS Outplacement juhlavuosi – 35 vuotta uravalmennusta!

Mitä on nykypäivän moderni Outplacement?

 

MPS uudistuu muuttuvan maailman mukana ja tarjoaa laajaa, räätälöityä ja ammattitaitoista tukea muutoksen hallintaan ja uudelleensijoittumiseen. MPS on toiminut Suomessa pioneerina ja edelläkävijänä niin irtisanottujen uravalmennuksissa kuin muutosneuvotteluja valmistelevien organisaatioiden tukena.

Uudelleen­sijoittumis­valmennus tänään – mikä on muuttunut?

 

Digitaalisuus tuo urapalvelut nykyisin jokaisen valmennettavan lähelle ajasta ja paikasta riippumatta. Valmennamme joustavasti asiakkaan ja valmennettavan tarpeita kuunnellen ympäri maailman. Käytämme ketterästi erilaisia interaktiivisia alustoja, videovälitteisiä harjoituksia ja mobiilityökaluja valmennusten tukena. Myös valmennusten sisällössä ollaan uuden ajan työllistymistä edistävän koulutuksen maailmassa: vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia suunnata uraansa on yhä enenevässä määrin. Tämän päivän työnhaku painottaa tulevaisuuden työelämätaitoja ja luovia rekrytointikanavia.

Mobiilia ajatusten koontia ja visuaalisuutta ryhmä­valmennuksissa

Tässä muutamia esimerkkejä, mitä digitaalisuus tarkoittaa MPS:n uravalmennuksen ryhmissä:

 • Etäkäyttöiset Whiteboardit ja Classroomscreenit ovat korvanneet fläppitaulut, muistilaput, ajastuskellot ja muuta välineistöä. Virtuaaliset valkotaulut moninaisilla lisätoiminnallisuuksilla toimivat ryhmillä aktivoivan yhdessä työstämisen välineinä. Vaikka noppaa voi heittää etänäkin!
 • Yhteisölliset reaaliaikaista vastausdataa antavat kysely- ja mobiilisovellukset ovat paikallaan valmennusryhmien ajatusten koontiin visuaalisesti ja tehokkaasti.
 • Pienryhmä- ja pariharjoitukset hoituvat breakoutroomeissa eli virtuaalisissa pienryhmähuoneissa näppärästi ilman aikaa vievää paikasta toiseen siirtymistä ja tilavarailua.

Modernit työnhaun tavat keskiöön yksilö­valmennuksissa

Uutta suuntaa uralle työstetään henkilökohtaisissa valmennuksissa MPS:llä nykyisin esimerkiksi näin:

 • Sometaidot ja erityisesti LinkedInin käyttö ovat hyödyllistä hallita varsinkin asiantuntijasta johtotasolle. Oman julkisen henkilökuvan muokkaaminen, verkostoituminen ja aktivoituminen eri kanavissa ja hakuvahdeissa työllistymistä ajatellen helpottuu uravalmentajan vinkeillä.
 • Yhä yleistyviin hakijoita seuloviin videohaastatteluihin pääsee käytännön tasolla valmistautumaan mm. tekemällä videoharjoituksia. Näissä kehittymistä auttaa rekrytointikonsultilta saatu henkilökohtainen palaute.
 • MPS:n digitaalinen Onnistujan urapalvelu toimii 24/7 työnhaun tukena. Urapalvelu on jatkuvasti päivittyvä verkkoalusta, josta löytyy harjoituksia, materiaalipankki, pelillisiä pedagogisesti motivoivia kursseja, päivittyvä lista piilotyöpaikkoja sekä ajankohtainen osio.
 • Piilotyöpaikkoja kartoitetaan hakijan omien tavoitteiden pohjalta mm. rakentamalla kiinnostavia organisaatio- ja kontaktilistoja piilotyöpaikkojen hakua tukevia ohjelmia käyttäen. Piilotyöpaikkojen hakuun sovelletaan myyntityöstä tuttua ja toimivaa prospekti- ja liidiajattelua.
 • Arviointimenetelmät ovat harpanneet valtaisan digiloikan. Uudelleensijoittumisvalmennuksissa on käytössä laaja valikoima henkilöarviointimenetelmiä. Tässä näkyy suuren rekrytointi- ja suorahakuorganisaation hyödyt! Henkilöarviointimenetelmien tuttuus tuovat varmuutta työnhakijalle rekrytoinnin viime metreillä menestyäkseen.
 • Uravaihtoehtoina kynnys yrittäjyyteen on madaltunut. Myös kouluttautuminen uuteen ammattiin vanhemmallakin iällä tai etätyönantajan etsiminen ulkomailta ovat helpottuneet viime vuosikymmeninä. Urasuunnittelussa yksilöllisten vaihtoehtojen kirjoon tutustumista kannustetaan aktiivisesti. Apuna ovat MPS:n eri toimialojen erityispiirteisiin perehtyneet toimialatiimit.

Ihmiseltä ihmiselle

Muutosten ja digitaalisuuden kasvun keskellä MPS:n arvojen mukaista ”Ihmiseltä ihmiselle” -lähestymistapaa vaalitaan silti kaikissa kohtaamisissa.

 • Huomioimme valmennettavan toiveet toteutustavalle. Suosimme hybridi- ja lähivalmennuksia yksilöllisten tarpeiden mukaan.
 • Henkilökohtainen valmentaja syventyy oman valmennettavansa ainutkertaiseen tilanteeseen.
 • Yhteisöllisyys on lähellä myös digikanavissa: järjestämme Live-webinaarit kuukausittain sisältäen reaaliaikaisen kysymys-vastaus -mahdollisuuden.
 • Asiantuntijoiden vetämät etäworkshopit pyörivät säännöllisesti mahdollistaen ajankohtaisista aiheista keskustelun vertaisryhmässä. Omien ajatusten jakaminen ja ideoiden vaihtaminen ja verkostojen rakentaminen samassa tilanteessa olevien kanssa lisäävät voimavaroja.
 • Keräämme palautetta valmennettavilta ja kehitämme palveluja yksilöitä kuunnellen. Seuraamme valmennusten vaikuttavuutta ja valikoimme parhaat metodit jatkoon.
 • Koulutamme sertifioituja valmentajiemme säännöllisesti mm. uusista teknologioista, lainsäädännön muutoksista ja valmennusmenetelmistä.

 

MPS:n ammattitaitoiset valmentajat ovat valmiina auttamaan organisaatioita ja uravalmennettavia ottamaan vastaan myös seuraavat vuosikymmenet ja viemään ihmisiä urallaan eteenpäin – edellä käyden.

 


MPS Outplacement – Muutos- ja uudelleensijoittumisen palvelut tukevat organisaatioita ja henkilöstöä, kun ajankohtaista ovat muutosneuvottelut, irtisanomiset, työllistymistä edistävä koulutus, uravalmennus ja muutosturva. MPS:llä on Suomessa yli 30 Outplacement-sertifioitua konsulttia ohjaamassa erilaisissa työurien muutostilanteissa, hyödyntäen samalla MPS:n vankkaa rekrytointi- ja suorahakuosaamista.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!