MPS Huolibarometri – 1. päivitys

Vauhti, jolla koronavirus alkoi levitä Euroopassa, yllätti taatusti monet

Samalla alkoi näyttää selvältä, että pian myös Suomea uhkaa sama tilanne ja hallitus aloitti pikaisesti valmiustilan asettamisen. Nyt huolestuneena odotamme, kuinka tässä tulee käymään. Onko toimenpiteillä ja kansalaisten ohjeistamisella saatu aikaiseksi lähtökohdat, joissa tarttumiskäyrä tulee olemaan matala ja pitkäkestoisempi, vai tapahtuuko meillä sama kuin Italiassa, jossa käyrä on ollut jyrkkä sekä kapea, mutta seuraukset samalla tuhoisat.

Myös me MPS-Yhtiöissä olemme seuranneet tilanteen kehittymistä hyvin huolestuneina. Meitä kuten kaikkia muitakin, huolestuttaa monet kriisiin liittyvät seikat; kauanko pahin vaihe kestää, kuinka paljon tartuntoja tulee, miten läheisemme pärjäävät, taloudelliset vaikutukset jne. Lista on pitkä ja huoli on suuri.

MPS:n Huolibarometri seuraa kriisin aiheuttaman huolen määrää

Loppuviikosta saimme idean rakentaa Huolibarometrin, jonka avulla voisimme seurata laajemminkin mm. kriisin aiheuttaman huolen määrää sen eri vaiheissa. Yhden päivän aikana suunnittelimme lyhyen kysymyslomakkeen sekä testasimme sen toimivuuden ja seuraavana päivänä laitoimme Huolibarometrin käyntiin. Saimme kyselyymme ensimmäisen vartin aikana yli 400 vastausta. Suurena yllätyksenä ei tullut se, että asia kiinnosti, mutta vastausten suuri määrä kyllä jossain määrin yllätti. Vastausaktiivisuus kertoo ihmisten huolesta sekä tarpeesta reflektoida sitä muiden kokemuksiin.

Mitä Huolibarometrissa kysytään?

Pyydämme vastaajia kertomaan, kuinka huolissaan on viimeisen vuorokauden aikana ollut pandemian vaikutuksista itseensä tai läheisiinsä. Miten paljon huoli vaikuttaa mielialaan sekä kykyyn suoriutua päivittäisistä askareista ja työstä. Kysymme myös, kuinka monta viikkoa uskoo pahimman kriisivaiheen kestävän. Edellisten lisäksi selvitämme vastaajien tunneilmastoa kriisin aikana, pyytämällä vastaajia valitsemaan listalta, sillä hetkellä parhaiten kuvaavat tuntemukset. Kolmantena kohtana selvitämme poikkeustilan vaikutuksia työhön ja toimeentuloon. Vastaajille on mahdollista antaa myös avointa kirjallista palautetta.

Kuinka suuri huoli ihmisillä tällä hetkellä on?

Vastanneista reilu 40 % kokee tällä hetkellä usein tai melkein koko ajan huolta itsestä tai läheisistä. Vastanneiden mieliala on olosuhteisiin nähden vielä aika hyvä, sillä vain 3 % vastanneista kertoo vaikutuksen olevan mielialaan erittäin suuri. Kolmanneksen mielialaan tilanne vaikuttaa vähän ja noin 40 prosenttiin jonkun verran. Vastanneiden toimintakykyyn tilanne ei vielä toistaiseksi kovin paljoa vaikuta, sillä noin 43 % vastanneista sanoo, että huoli ei vaikuta ollenkaan kykyyn suoriutua päivittäisistä tehtävistä ja vain yhdelle prosentille vastanneista vaikutus on erittäin suuri. Toisin sanoen huoli ihmisten keskuudessa on suuri, mutta mielialaan ja kykyyn suoriutua arjesta, kriisi vaikuttaa toistaiseksi melko vähän.

Keskimääräinen arvio kriisin pahimman vaiheen kestosta on noin 12 viikkoa kaikkien vastanneiden kesken. Nuorempi väestö arvioi kriisin pahimman vaiheen kestävän pidempään ja iäkkäämpi väestö arvioi sen kestävän vähemmän aikaa. Sukupuolen perusteella tarkasteltuna, miehet uskovat pahimman kriisivaiheen kestävän kauemmin kuin naiset. Yleisimmät tuntemukset ovat tällä hetkellä yhteenkuuluvuus, toiveikkuus, päättäväisyys, levottomuus sekä hyväksyntä.

Huolibarometri pidetään avoinna kriisin ajan

Tarkoituksena on Huolibarometrin avulla raportoida tuloksia säännöllisin väliajoin, mutta kuinka säännöllisesti riippuu monesta asiasta. Siihen vaikuttavat ainakin vastausten kertyminen sekä tilanteen kehittyminen. Toivottavasti voit jakaa linkkiä kyselyyn ja siihen voin käydä vastaamassa vaikka päivittäin. Mitä enemmän saamme vastauksia, sitä paremman kuvan saamme kullakin hetkellä vallitsevasta huolesta ja sen kehittymisestä.

Tulemme mahdollisesti tekemään kriisin aikana muita kertaluonteisia kyselyitä, jotka liittyvät poikkeustilanteeseen. Yksi todella monia koskettava aihe on ainakin etätyö, joten sen sujumisen sekä vaikutusten tarkempi selvittäminen kiinnostaa meitä. Otamme mielellämme ideoita muista kyselyaiheista vastaan, joten jos sinulla on asia, jota tulisi mielestäsi kriisin aikana selvittää kyselyn avulla, niin ole meihin yhteydessä.

Yritetään pysyä terveinä ja poissa ihmisjoukoista!

Huolibarometrin tuloksia pääset näkemään täällä.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!