Miten huomioin työyhteisön ja yksilöt muutostilanteessa?

Miten huomioin työ­yhteisön ja yksilöt muutos­tilanteessa? 

 

Työsuhteen päättyminen muutostilanteessa on haastavaa sekä työnantajalle että lähtevälle työntekijälle. Se rikkoo psykologisen sopimuksen, joka kuvaa niitä ääneen lausumattomia, molemminpuolisia odotuksia, joita työntekijä ja työnantaja tuovat työsuhteeseen. Työntekijä sitoutuu hoitamaan työnsä luotettavasti ja odottaa työnantajan palkitsevan lojaalisuudesta esimerkiksi etenemismahdollisuuksilla ja hyvällä kohtelulla. Työnantaja puolestaan odottaa työntekijältä luotettavaa työpanosta vastineeksi työsuhteen turvatusta jatkuvuudesta.

Psykologisen sopimuksen rikkoutuminen koettelee työntekijän turvallisuuden tunnetta ja luottamusta työnantajaa kohtaan. Työntekijät voivat kokea stressiä ja jopa epätoivoa. Työhön sitoutuminen ja työn laatu kärsivät. Eikä tämä koske vain lähteviä työntekijöitä vaan myös jatkavaa henkilöstöä. He saattavat kokea syyllisyyden tunteita siitä, että he saavat jatkaa töitä samalla, kun toisten täytyy lähteä. Ja heilläkin epävarmuus voi kasvaa samalla, kun työteho, motivaatio sekä sitoutuneisuus työpaikkaan voivat laskea.


Olemme laatineet avuksesi oppaat muutos- ja vähennystilanteisiin

Löydät Muutosturvaoppaasta tietoa 1.1.2023 voimaan astuneesta muutosturvan lakimuutoksesta.

Lataa pdf-oppaat alta löytyvästä linkistä ja tutustu niihin rauhassa.

Tutustu oppaisiin


Viestintä on tärkeää muutoksessa

Työyhteisön muutostilanteessa johdon tehtävänä on luoda mahdollisimman avoin ja arvostava ilmapiiri. Jatkavalle henkilöstölle on syytä painottaa, että heidän osaamisensa on yhä tärkeää ja heitä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Esihenkilöt voivat ohjata henkilöstöä keskittymään niihin asioihin, joihin he voivat vaikuttaa. Mahdollisuus keskustella muutostilanteessa yhdessä vähentää käytäväpuheita ja huhuja. 

MPS_opc-thinking-woman-02

Muutostilanteiden suunnittelu alkaa jo kauan ennen muutosneuvotteluja. On tärkeää ymmärtää, mikä on strategisesti tärkeää osaamista organisaatiossa, jotta voidaan selkeästi viestiä mahdollisten irtisanomisten perusteet. Roolit ja vastuut on pohdittava etukäteen, jotta irtisanomisten jälkeen ei mene liikaa aikaa tyhjäkäynnille ja ihmettelylle.

Aktiivinen tiedottaminen tukee hallinnan tunnetta ja auttaa henkilöstöä keskittymään omiin tehtäviinsä. Jo sen tiedottaminen, ettei tilanteesta ole mitään uutta kerrottavaa, auttaa henkilöstöä hahmottamaan tilanteen kulkua. Jatkavaa henkilöstöä voi myös helpottaa tieto siitä, miten irtisanottuja tuetaan uudelle uralle, joten siitäkin kannattaa viestiä avoimesti. Näin työnantaja osoittaa myös huolehtivansa yhteiskuntavastuusta.

 

Esihenkilöiltä vaaditaan paljon muutostilanteessa

Muutostilanteessa ei tule unohtaa esihenkilöitä ja HR-henkilöstöä, jotka huolehtivat irtisanomiskeskustelujen läpiviennistä. He kaipaavat tietoa paitsi tilanteeseen liittyvästä lainsäädännöstä, myös muutoksen läpiviennin inhimillisestä puolesta. Esihenkilöt haluavat tietää, miten he voivat hoitaa irtisanomiskeskustelut mahdollisimman arvostavassa ja kunnioittavassa hengessä sekä miten he voivat auttaa jatkavaa henkilöstöä ja tarjota näille tukea muutoksen käsittelyyn.

MPS:n kokeneet muutoskonsultit tietävät, mitä eri henkilöstöryhmät kaipaavat muutostilanteessa. Lähteville tarjoamme sekä henkistä tukea että asiantuntevaa apua nopeaan uudelleen työllistymiseen tai muun ratkaisun löytymiseen. Jatkavalle henkilöstölle ja esihenkilöille tarjoamme tietoa ja tukea muutoksen käsittelyyn sekä henkilöstöstä ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen kuormittavan tilanteen keskellä.


Olemme laatineet avuksesi oppaat muutos- ja vähennystilanteisiin

Löydät Muutosturvaoppaasta tietoa 1.1.2023 voimaan astuneesta muutosturvan lakimuutoksesta.

Lataa pdf-oppaat alta löytyvästä linkistä ja tutustu niihin rauhassa.

Tutustu oppaisiin


MPS Outplacement – Muutos- ja uudelleensijoittumisen palvelut tukevat organisaatioita ja henkilöstöä, kun ajankohtaista ovat muutosneuvottelut, irtisanomiset, työllistymistä edistävä koulutus, uravalmennus ja muutosturva. MPS:llä on Suomessa yli 30 Outplacement-sertifioitua konsulttia ohjaamassa erilaisissa työurien muutostilanteissa, hyödyntäen samalla MPS:n vankkaa rekrytointi- ja suorahakuosaamista.

Lue lisää Outplacementista ja sen hyödyistä: https://www.mps.fi/palvelualue/outplacement

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!