Kun katsoit minuun, kaiken muun mä unohdin

Mikä on onnistuneen coaching-tapaamisen lopputulos?

Onko se merkittävä vasta silloin, kun se on mitattavissa rahassa? Vai onko sen arvo mitattavissa sillä, että coachattava on saanut oivalluksen, pystynyt päästämään jostain irti ja saamaan jotain uutta tilalle? Koko kaari edellyttää luottamusta ja ajatusta siitä Anna Erikssonin laulun sanoin ”kun katsoit minuun, kaiken muun mä unohdin”. Coachin läsnäolo, kuuntelu ja havainnointi coaching-tapaamisessa ovat avaintekijöitä coachattavan auttamiseen.

 

”Coachini kuunteli ja oli vuorovaikutustilanteessa läsnä. Hän ei pyrkinyt antamaan valmiita vastauksia, vaan tuki seuraavien välietappien löytymisessä.”

 

Ja juurikin ne kysymykset, ne ovat coachin tärkeimmät työvälineet. Ilona Rauhala kirjoittaa kirjassaan Keskustelun voima kysymyksestä näin: “Kysymys on avain lukkoon, ja se avaa portteja ja ovia, joita ihmisen mieli on täynnä. Osa porteista on kiinni ja osa on auki. Esittämällä toiselle kysymyksen sinä ikään kuin ojennat hänelle avaimen, ja hän voi itse miettiä, ottaako hän avaimen vastaan ja käyttääkö hän sitä.”

 

“Coaching-prosessi oli täynnä tärkeitä oivalluksia ja konkreettisia, eteenpäin vieviä tekoja. Aloin kokea tietoisempaa vastuuta siitä, miten itse pystyn toimimaan niin, että edistän haluamiani asioita. Coachini tarkkanäköinen, oivaltava ja lämmin läsnäolo tekee yhteisistä keskusteluista avoimia, rakentavia ja luottamusta herättäviä.“

 

Niin, onnistunut coaching-tapaaminen, miten se määritellään? International Coaching Federationin coachingin määritelmässä sanotaan, että coaching inspiroi coachattavaa henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Voidaan siis todeta, että jos coaching-tapaamisessa syntyy em. liittyvää oivallusta ja sen kautta muutosta coachattavan toimissa, niin tapaaminen on ollut onnistunut. Välillä oivallus tulee siinä hetkessä ja välillä ajan myötä.

Ryhmästä tukea?

Yksi mielenkiintoinen ulottuvuus coachingin saralla on ryhmäcoaching. Siinä ryhmän jäsenillä on coaching-prosessissa sama teema, mutta omat tavoitteet yhteisen teeman alla. Ryhmäcoachinigissa vertaisten tuki ja luottamukselliset keskustelut antavat paljon. Kokemuksemme mukaan ryhmäcoaching on mainio keino syventää valmennuksen tuomia hyötyjä. Olemme saaneet olla mukana ryhmäcoachingvalmennuksissa, jotka ovat olleet ryhmälle jopa käänteentekeviä, kun ymmärretään, että kollegat työstävät aivan samoja asioita kuin itse – mutta niistä ei ole koskaan puhuttu ääneen.


Blogin kirjoittajat: Minna Hirsimäki ja Sari Oinaanoja, MPS:n työelämän business coachingin asiantuntijat

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!