Kertooko työhakemuksesi sen, mitä työnantaja haluaa kuulla?

Miten kertoa itsestä juuri se, mikä työnantajaa kiinnostaa?

”Työskentelin vuosina 2000–2005 tehtävässä se ja se, vuosina 2005–2010 olin yrityksessä Mikälie Oy, vuosina 2010–2017 tehtävässä xxxx, …Olen joustava ja oma-aloitteinen tiimipelaaja ja etsin uusia haasteita…Sopisin varmasti hyvin ilmoittamaanne tehtävään.” Vakuuttaako? Ei ehkä. Työhakemuksen ei tarvitse olla repäisevä, mutta sen pitää kertoa lukijalle jotain sellaista, mitä pelkkä luettelo aiemmista työpaikoista ei kerro. Oletko miettinyt hakemustekstiäsi lukijan näkökulmasta? Miten kertoa työkokemuksesta ja omasta itsestä juuri se, mikä työnantajaa kiinnostaa?

Siinä missä sama CV käy moneen työpaikkahakuun, tehtäväkohtainen hakemuskirje voi tuntua raskaalta laadittavalta joka kerta uudestaan. Kiusaus voi olla suuri käyttää samaa hakemustekstiä jokaisessa haussa. Hakemuskirjeellä on kuitenkin oma tarkoituksensa, ja pienikin lisäpanostus on vaivan arvoista. Nasevaa hakemusta laadittaessa kyse on yhtä paljon siitä mitä kirjoittaa kuin siitä mitä jättää pois.

Keskity olennaiseen

Hakemus on aina kirje vastaanottajalle. Jos jokin on työnantajan näkökulmasta yhdentekevää, sen paikka ei ole hakemuksessa. Jos taas jokin tarjoaa työnantajalle lisäarvoa, se on tarpeellista. Jos hakemastasi tehtävästä on julkaistu työpaikkailmoitus, hakemus on aina vastaus ilmoitukseen; hyvä hakemus kuvaa osaamistasi hakuilmoituksessa mainittuihin vaatimuksiin liittyen.

Koska hakemuksia lukevat ihmiset, työhakemuksille voi olla vaihtelevia odotuksia. Yhdellä toimialalla voidaan odottaa muodollisempaa tyyliä, toisella taas sujuvampaa kynää, kolmannella tyyli saa olla esimerkiksi henkilökohtaisempi. Vaikka jo työpaikkailmoitus antaa vinkkejä siihen, minkä tyyppinen hakemus on paikallaan, erityistä apua voi olla muusta taustatyöstä: tutki yrityksen nettisivuja, tai jos rekrytoiva esimies antaa lisätietoja puhelimitse, käytä tämä tilaisuus hyödyksi.

Minun kokemukseni – minun taitoni?

Työhakemuksen ei pitäisi ikinä olla pelkkää aiempien tehtävien luetteloa tai CV:n toistoa. Lähtökohtana pitäisi aina olla haettava tehtävä ja sellaiset taidot, jotka hyödyttäisivät tulevaa työnantajaa. Mikä on ydinosaamistasi, kuinka hyvä siinä olet, mitä erityistä olet tehnyt ja missä roolissa? Monet omat taidot voivat tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta hakemasi tehtävän kannalta ne voivat olla tärkeitä.

Jos hakemasi työ poikkeaa paljon nykyisestä, olet vaihtamassa alaa tai työkokemuksesi on suppea, omien taitojen kriittinen tarkastelu ja niiden avaaminen lukijalle on erityisen tärkeää. Miten osaamistasi voidaan soveltaa juuri tähän työtehtävään? Jopa oma opintoala tai harrastus ovat voineet kehittää kykyjä ja taitoja, jotka omasta mielestä ovat tavanomaisia mutta tulevalle työnantajalle arvokkaita ja kiinnostavia.

On helppoa sortua kuvailemaan itseään ympäripyöreillä tai kuluneilla fraaseilla, kuten ”yhteistyökykyinen”, ”sosiaalinen” tai ”joustava”. Jos omakehu on vaikea laji, apua kannattaa pyytää ystävältä tai nykyiseltä kollegalta. Usein toinen henkilö näkee ominaisuutesi ja työskentelytapasi objektiivisemmin kuin sinä itse. Toinen henkilö osaa ehkä ottaa kantaa myös siihen, mitkä asiat potentiaalista työnantajaa voisivat kiinnostaa ja mitkä ei.

”Miksi haet paikkaa?”

Miksi kiinnostuit tehtävästä? Tämä on yksi vaikeimmista asioista esittää työhakemuksessa, mutta viimeistään työhaastattelussa kysymys yleensä tulee vastaan. Paras olisi, jos innostus hakemaasi työpaikkaa kohtaan välittyisi jo työhakemuksesta; jos saman hakemuksen voisi lähettää vastauksena lähes mihin tahansa työhakuun, ei siitä todennäköisesti välity kiinnostusta juuri kyseiseen tehtävään. Tyytymättömyys nykyiseen työpaikkaan ei ole väärin, mutta sitä ei ehkä kannata tuoda esille heti alkuun eikä siinä pitäisi velloa liikaa.

Jos jokin kohta hakemuksessasi herättää kysymyksiä, ne kannattaa yrittää selventää ennen hakemuksen lähettämistä. Työnantajaa muuten tuskin kiinnostaa esimerkiksi syntymäpaikkasi tai perhetilanteesi, mutta jos asut aivan eri paikkakunnalla kuin missä hakemasi tehtävä sijaitsee, voi olla hyvä mainita, miten työssäkäynnin aikoo järjestää. Jos hakemuksen lukijalle jää liian monta avointa kysymystä, hakemus lentää helposti hylättyjen pinoon.

Muistilista:

Tee nämä kolme asiaa työhakemusta kirjoittaessasi:

  1. Ajattele lukijan näkökulmaa.
  2. Kerro osaaminen selkeästi.
  3. Tiivistä.


Vältä näitä:

  • Poista kuluneet fraasit.
  • Älä kuvaa osaamista ylimalkaisesti.
  • Älä käytä lyhenteitä, jos et ole 100 % varma, että vastaanottaja tuntee ne!

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!