Johtaminen on tekemistä – ei olemista!

Mitä teet työksesi?
Olen johtaja.

 

Moni johtajaksi nimitetty on saavuttanut tärkeän uratavoitteensa ja lähes välittömästi tehtävässä aloitettuaan kokee sellaista tyytyväisyyttä asemaansa ja tehtäväänsä, että oman toiminnan reflektointi ja altistuminen niin palautteelle kuin kehittymisellekin jää vajaaksi.

Osalla johtajista tämä tyytyväisyys ”jää päälle”, eikä omaan kehittymiseen panostaminen tahdo käynnistyä pitemmälläkään tähtäimellä. Tulee tunne, että tässä on hyvä olla ja muiden tulee ponnistella johtajan tavoitteiden täyttämiseksi.

Seurauksena on usein huonoa johtamista. Se voi johtaa johtamisen arvosteluun, tiimin työtyytyväisyyden laskuun ja ristiriitoihin johtajan ja työntekijöiden välillä – ja lopulta johtajan arvostuksen laskuun.

 

Miten tämän voisi välttää?

 

Lainaan aluksi amerikkalaista johtamisen professoria, John Maxwellia, jonka luoma malli johtajana kehittymisen portaista on toiminut itselleni vahvana ohjurina johtajuuden kehittymisessä.

  1. Mallissa ensimmäinen porras on nimitys johtajaksi. Tällä portaalla ihmiset seuraavat johtajaa vain aseman vuoksi, mutta johtaja ei ole nimityksen myötä muuttunut paremmaksi ihmiseksi.
  2. Toisella portaalla pitää hankkia oikeutus johtaa. Tämä tulee alaisilta, jotka alkavat luottaa johtajaan, joka on heitä lähellä ja kuuntelee.
  3. Kolmas porras edellyttää aikaansaamista ja tulosta, sillä kukaan ei halua kuulua häviäjien joukkoon. Tällöin joutuu usein myös tekemään vaikeita päätöksiä ja jotkut kokevat pettymyksiä.
  4. Neljännellä portaalla ihmisten kehittäminen nousee keskiöön ja johtajan fokuksen pitää olla siinä, miten huomenna ollaan parempia kuin tänään!
  5. Viides porras on huippu, jossa ihmisen seuraavat sinua sen vuoksi kuka olet ja mitä olet heille tehnyt – eivät sen vuoksi mikä asemasi on.

Jokainen voi olla hyvä johtaja

 

Johtajana kehittymisen portaat perustuu lähtökohtaan, että jokainen voi olla hyvä johtaja.

Kulkeakseen noita portaita eteenpäin on tehtävä joka päivä työtä oman johtajuuden kehittämiseksi. Kovalla karismalla varustettu johtaja voi olla hetken hyvä johtaja, mutta pitkällä tähtäimellä menestyy sellainen henkilö, joka on valmis altistamaan itsensä kehittymiselle, palautteelle ja alaisten palvelemiselle joka päivä.

On tehtävä johtamisen tekoja, jotka ovat hyödyksi johdettaville. Ja vähäisin näistä ei ole johtajan omaan kehittymiseen ja kasvuun panostaminen. Hyvän johtajan tekoihin kuuluu jatkuva oppiminen ja kehittyminen.


Iiro Pohjanoksa on MPS-Yhtiöiden senior partner, hallituksen jäsen sekä kehitysjohtaja. Hän konsultoi, valmentaa ja coachaa yritysasiakkaita sekä johtoa yli 20 vuoden kokemuksella. Iiro on saanut vuoden 2022 Corporate INTL:n International Leadership Development Consultant of the Year -palkinnon.


Iiro Pohjanoksan blogi on julkaistu myös Suomen Nuorkauppakamareiden Johtaja-lehdessä.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!