Hoida muutostilanteet mallikkaasti – myös pienissä organisaatioissa

Hoida muutostilanteet mallikkaasti

 

Henkilöstövähennystilanteet ovat yleensä niitä epämukavimpia asioita työelämässä. Jos työpaikalla ei ole yhteisesti mietittyjä sääntöjä ja prosesseja, saattaa moni asia unohtua.

Muutoksissa huomioon otettavia seikkoja on paljon. Pienissä- ja keskisuurissa yrityksissä HR:n rooli ja tehtävänkuva on usein laajempi, jolloin erilaisia tehtäviä on erityisen paljon työn alla saman aikaisesti.

Kun työnantaja hoitaa irtisanomistilanteet asiallisesti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen sekä tarjoaa lähteville parhaan mahdollisen tuen, se osoittaa työnantajan olevan vastuullinen ja välittävä.  Työnantajamielikuva pysyy lisäksi mahdollisimman hyvänä haastavassa tilanteessa, mikä voi olla pienelle yritykselle hyvin tärkeää jatkoa ajatellen.

Mitä on huomioitava, jos täytyy irtisanoa henkilöstöä?

brand-laptopwork4Ensimmäiseksi on hyvä tietää mitä lainsäädännössä kerrotaan muutosturvasta. Muutosturvaan tuli muutoksia vuoden 2023 alusta, erityisesti yli 55-vuotiaiden osalta. Heitä halutaan tukea uuden uran alkuun entistä vahvemmin ja mahdollistaa esimerkiksi osa-aikaisen työn jatkuminen omassa työpaikassa.

Toiseksi pelkkä muutosturvanlainsäädännön huomiointi ei takaa lähtevän eikä jatkavan henkilöstön hyvinvointia. Hyvin suunniteltu ja kommunikoitu muutos sekä erityisesti monipuolinen tuki irtisanotuille muutostilanteessa on tärkeää. Näin organisaatio kykenee mahdollisimman kivuttomasti normaaliin työskentelyyn vähennysten jälkeen. Muutostukea kannattaakin tarjota kaikille lähteville ei pelkästään muutosturvan piirissä oleville. Tällä on suuri vaikutus positiivisesti työnantajakuvaan.

Yksilöllinen outplacement-palvelu auttaa irtisanottuja

Irtisanotuille kannattaa hankkia laadukas tuki uuden ratkaisun löytämiseksi. Yleensä tuki on yksilöllinen, laadukas outplacement-valmennus. Yksilöllisessä outplacement-valmennuksessa ohjataan ja tuetaan henkilöä hänen tavoitteitaan ja uramotiivejaan kuunnellen ja sparraten.  Outplacement-valmennus edistää uuden työpaikan etsinnässä,  mahdollisessa yrittäjyydessä tai lisä- tai uudelleenkouluttautumisessa.  Hyvää outplacement-kumppania etsiessä kannattaa varmistaa, että valmentajilla on valmiudet sparrata valmennettavia ko. toimialalla ja heiltä löytyy ajankohtaista osaamista ja tietoa työmarkkinatilanteesta.

Myös henkinen tuki on tässä vaiheessa tärkeää, jotta irtisanotulle ei jäisi negatiivinen kokemus tilanteesta. Kun työpaikan menetyksestä voi keskustella ja tilanteen voi käydä läpi oman nimetyn outplacement-valmentajan kanssa luottamuksellisesti, ei irtisanotulla ole todennäköisesti tarvetta puhua ikävässä hengessä aiemmasta työnantajastaan. Samalla hän pääsee omassa muutoksen käsittelyssä eteenpäin.  

Tukea jatkavalle henkilöstölle kohti uutta

Jatkavaa henkilöstöä myös helpottaa tieto, että irtisanottuja autetaan uuteen alkuun. Hekin voivat kokea monenlaisia tunteita muutostilanteessa. Toiset kokevat helpotusta siitä, että saavat jatkaa työssään. Toiset taas voivat kokea syyllisyyttä siitä. Jatkavaa henkilöstöä auttaa aktiivinen ja läpinäkyvä viestintä sekä mahdollisuus puhua muutostilanteesta avoimesti. Jatkavalle henkilökunnalle on usein hyvä tarjota myös ulkopuolista yhteisvalmennusta, kun halutaan tukea heitä muutoksessa kohti uutta toimintatapaa. 


MPS on toiminut outplacement-palvelujen suunnannäyttäjänä ja pioneerina jo vuodesta 1987. Outplacement-valmennettavamme ovat usealta eri toimialalta ja hyvin erilaisista rooleista; asiantuntijasta esihenkilöön ja johtajaan. Voit ladata muutosturvaoppaamme sivuiltamme. Opas kiteyttää muutosturvasäännökset, joita työnantajan on noudatettava, jos hän joutuu vähentämään henkilöstöä taloudellisista tai tuotannollisista syistä.

Lue lisää Outplacementista ja sen hyödyistä: https://www.mps.fi/palvelualue/outplacement


 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!