Eettinen stressi, arvojen mukainen toiminta ja luottamuksen rakentaminen

Kyteekö teidän organisaatiossanne eettinen stressi?

Eettinen stressi on salakavala asia. Siitä kärsivät kyselyjen ja tutkimusten mukaan etenkin sote-alan henkilöstö ja kuntatyöntekijät, mutta se voi koskea jokaista, joka kokee tekevänsä työtään omien arvojensa vastaisesti.

Miten eettistä stressiä voisi tunnistaa varhaisemmin? Ja miten voisi rakentaa kulttuuria, jossa sitä ei synny?

Kesäkuun MPS Prewise -webinaariin saimme vieraaksi Katariina Lindholmin, joka työskentelee Med Groupissa Ihmiset ja yhteisöt -johtajana. Katariina on koulutukseltaan psykologi, joka on tehnyt eettisen kuormittuneisuuden ja työhyvinvoinnin yhteydestä lisensiaatintyönsä. Työssään hän on järjestelmällisesti edistänyt arvojen mukaista toimintaa. Miten?

 

"Puhumalla ja näyttämällä, missä arvojen mukainen toiminta on toteutunut, kannustamalla. Asioita pitää joskus tehdä puheet ensin. On tärkeää keskustella yhdessä perustehtävästä: Miksi teemme tätä työtä, miksi yrityksemme on olemassa? Kun tarkoitus ja päämäärä sisältää vastuullisen, eettisen näkökulman, on sen mukaista kulttuuriakin helpompi rakentaa. Ja liiketoimintakin on tällöin kestävämmällä pohjalla. Tämä edellyttää tietysti ohjausta ylimmältä taholta: vastuullisuuden ja eettisyyden on oltava myös hallituksen agendalla."

 

Samaa sanoo myös Blackrock-investointipankin johtaja Larry Fink viime vuodenvaihteen sijoittajakirjeessään. Arvonluonti onkin eettisen ja vastuullisen toiminnan moderni viitekehys. Perinteinen jako kolmeen (ekonominen, ekologinen, sosiaalinen) johtaa helposti vastakkainasetteluun ja epätasapainoon.

Ja jokainen voi vaikuttaa omassa vaikutuspiirissään esimerkiksi ilmapiiriin. Kun onnistumiset näkyvät työyhteisössä, hyvä vaikutus voi levitä jo yhdenkin ihmisen teoista laajemmalle organisaatioon.

 

Katariinan sanoin: "Jokainen meistä haluaa toimia eettisesti ja oikein. Kun ihmisiä kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli, innostus leviää ja tarttuu."

 


Me MPS:llä tarjoamme apua tämän innostuksen kasvattamiseen, eettisen johtamisen kehittämiseen ja eettisten toimintatapojen juurruttamiseen.

Katso myös kirjoittajan lukuvinkit:

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!