35 vuotta Outplacement-palveluita Suomessa

MPS outplace-alan pioneerinä ja kehittäjänä

 

MPS:n Uudelleensijoittamisen eli Outplacement-palvelut ja muutoksen hallinnan tuki täyttävät tänä vuonna 35 vuotta. Olemme olleet ensimmäisinä toteuttamassa kyseisiä palveluita Suomessa ja kehittäneet jatkuvasti valmennustoimintaamme käsi kädessä modernin rekrytoinnin ja suorahaun toimintojen kanssa. Nykyisellään MPS:n tarjoaa kattavan valikoiman palveluita koko työsuhteen elinkaareen tarpeisiin henkilöstön kehittämisestä ja tutkimuksesta, verkko-oppimiseen ja johdon mentorointiin. MPS on kokonaisuudessaan toiminut noin 50 vuotta organisaatioiden ylimmän johdon strategisena kumppanina.

marcus-herold

Miten tähän on päästy ja mitä olemme oppineet matkalla? Haastattelimme aiheesta näin outplacementin juhlavuonna MPS:n perustajaa, edellistä toimitusjohtajaa ja visionääriä ja nykyistä hallituksen puheenjohtajaa Marcus Heroldia

Outplacement oli uusi palvelu Suomessa

1980-luvun nousukaudella irtisanominen oli vielä tabu. Irtisanottu johtaja saattoi aamulla laittaa puvun päälle ja lähteä ulos, jotta perhe ei tietäisi mitä on tapahtunut. Ajateltiin, että irtisanottu henkilö olisi jotenkin huono ja heikko.

Marcus Heroldin mukaan ajatus siitä, että irtisanottu henkilö olisi muita huonompi, oli jo tuolloin aikansa elänyt. Kysymys oli vain siitä, ettei henkilö toiminut itselleen sopivassa tehtävässä tai johtamis- ja yrityskulttuurissa oli ristiriita henkilön omien arvojen suhteen. Henkilö ei päässyt käyttämään vahvuuksiaan tietyssä ympäristössä. Herold halusi muuttaa tätä ajattelutapaa ja on elämäntyöllään osaltaan vaikuttanut Suomessa irtisanomisiin liittyvän asenneilmaston muutokseen.

Herold osallistui 1980-luvulla Genevessä ensimmäiseen eurooppalaiseen outplacement-konferenssiin ja päätti tuoda palvelun Suomeen. Hän ryhtyi yhdysvaltalaisen kumppanin opeilla kehittämään Suomessa uudelleensijoittumisen palveluja vuonna 1987. Nykyisin MPS on osa kansainvälistä Career Star Group outplacement-verkostoa.

Alussa Herold keskittyi kouluttamaan markkinaa. Outplacement-palvelusta ei oltu kuultu eikä ajateltu sen olevan edes tarpeen. 1990-luvun lama kuitenkin osoitti, että kuka tahansa saattaa tulla irtisanotuksi. Tällöin markkina oli jo valmis outplacement-palveluihin. Yritykset havahtuivat siihen, että kriisissäkin on pidettävä huolta tulevaisuuden työnantajakuvasta.

Johtajakin tarvitsee tukea muutostilanteessa

Johtajia paljon valmentanut Herold näkee irtisanomisessakin jotain positiivista: johtaja on vahvempi kuin koskaan kokemuksen jälkeen. Jokainen muutostilanteessa oleva hyötyy syvällisestä itsearvioinnista, joka MPS:llä sisältyy valmennuksiin. Irtisanomisen läpikäyminen ja itsetuntemuksen vahvistaminen toimivat hyvänä pohjana uuden urasuunnan etsinnälle.brand-laptopwork4 

Muutostilanteessa olevalle johtajalle Marcus Heroldilla on viesti: pysähdy, ota itsellesi aikaa, keskustele tilanteestasi sekä kuuntele asiantuntijoita ja ympäristöäsi. Oli tämä henkilö sitten outplacement-valmentaja tai vaikka ystävä. Jokainen voi lukea netistä työnhakuvinkkejä. Mutta se ei korvaa toisen ihmisen tukea ja sparrausta. Katso eteenpäin ja luo itsellesi mahdollisuuksia hienolle uudelle uralle. Hyvään itsetuntoon pohjautuva avoin, aito ja laadukas itsensä ”brändääminen” avaa yllättäen ovet monellekin vaihtoehdolle urallasi.

Muutos koskee yrityksessä jokaista

Myös muutosvalmennukset esihenkilöille, joiden tehtävänä on käydä irtisanomiskeskusteluja ja johtaa jatkavaa henkilöstöä, tulivat varhain mukaan MPS:n palveluihin. Yritykset ajattelivat osaavansa hoitaa irtisanomiskeskustelut ja muutostilanteet itse. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että muutoskonsultoinnista on paljon hyötyä yritykselle, jonka täytyy vähentää henkilöstöä. Organisaatioiden keskijohto ja moni henkilö johdosta voivat olla kokemattomia hoitamaan irtisanomistilanteita. Hyvin toteutettu kokonaisviestintä on oleellinen osa prosessia. Tavoitteena on varmistaa, että sekä lähtevää että jatkavaa henkilöstöä kohdellaan arvokkaasti ja heille annetaan hyvä työrauha muutoksesta huolimatta.

MPS jatkaa outplacement-palvelujen parissa pioneerina ja kehittäjänä. Tärkeintä Heroldin mukaan palvelujen tuottamisessa on yrityksen omat ihmiset. Kuten MPS:n sloganissakin sanotaan: Companies are made up of people.

Herold toteaa lopuksi, että jokainen meistä haluaa tehdä kaikkensa välttääkseen irtisanomisen. Tähän voi parhaiten vaikuttaa käyttämällä coachia tai mentoria uran aikana.MPS Outplacement – Muutos- ja uudelleensijoittumisen palvelut tukevat organisaatioita ja henkilöstöä, kun ajankohtaista ovat muutosneuvottelut, irtisanomiset, työllistymistä edistävä koulutus, uravalmennus ja muutosturva. MPS:llä on Suomessa yli 50 Outplacement-sertifioitua konsulttia ohjaamassa erilaisissa työurien muutostilanteissa, hyödyntäen samalla MPS:n vankkaa rekrytointi- ja suorahakuosaamista.

 


 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!