MPS-Yhtiöiden urapalveluiden rekisteri

Sisältö
Ladataan...

Tietosuojaseloste

Päivitetty 27.1.2022.

1 Rekisterinpitäjä

MPS-Yhtiöt Oy
Y-tunnus: 0201148-3
Keilaranta 17 C, 02150 Espoo
+358 (0)20 7469 400
privacy@mps.fi

2 Rekisteriasiat

Rekisteriasioissa ota yhteyttä osoitteeseen privacy@mps.fi .

3 Rekisterin nimi

MPS Urapalveluiden rekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilyttäminen

Rekisterin tietoja käytetään MPS:n urapalveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen. Rekisteröity voi itse antaa suostumuksen tietojensa käyttöön rekrytoinnin tai erilaisten kohdennettujen kampanjoiden yhteydessä. Tietoja voidaan tällöin käyttää uusista työmahdollisuuksista viestimiseen tai oman uran ja ammatillisen osaamisen kehittämisen palveluiden tarjoamiseen sekä erilaisten kyselyiden ja tutkimusten toteuttamiseen.

Yritysasiakkaille tarjottavissa palveluissa käsittelemme urapalveluosallistujien tietoja oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyn työnantajan ja MPS:n välisen yhteistyö- tai sopimussuhteen pohjalta. Tällöin rekisteröity voi lisäksi itse antaa suostumuksensa MPS:n muiden palveluiden markkinoinnin ja viestinnän tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja käytetään myös MPS-Yhtiöiden liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakaskokemuksen parantamiseen.

Määräaikaisten urapalveluiden kuten uudelleensijoittumisohjauksen tietoja säilytetään vähintään prosessin ajan ja korkeintaan kaksi vuotta. Muiden palveluiden osalta tietoja säilytetään kunnes rekisteröity peruu suostumuksensa tai tieto on tunnistettu vanhentuneeksi. Tietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

5 Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot vaihtelevat tarjottavan palvelun mukaan. Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

- yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- työ- ja koulutustaustaan liittyvät tiedot
- työllistymiseen ja urakehitykseen liittyvät tiedot ja toiveet
- palvelujen osana käytettävien persoonallisuustestien tai muiden kehittymisen työkalujen tuottamat tiedot
- rekisteröidyn tallentamat tai toimittamat dokumentit kuten ansioluettelot ja hakemukset
- rekisteröidyn MPS:n uraportaaliin tai muihin työkaluihin tallentamat tiedot
- videohaastattelukysymysten vastaustallenteet
- muut rekisterin tarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot
- rekisteröidyn tekemät valinnat suoramarkkinointiin ja viestintään liittyen

6 Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Yritysasiakkaat luovuttavat hankkimiensa palveluiden osalta osallistujien yhteystietoja MPS:lle palveluiden tarjoamista varten.

7 Tietojen siirrot ja luovutukset

Tietoja siirretään urapalveluiden yhteydessä mahdollisesti käytettävien persoonallisuus- ja kykytestien toimittajille, jotka ovat MPS:n alihankkijoina henkilötietojen käsittelijöitä.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä muihin tarkoituksiin ilman tietojen antajan lupaa, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääosin Euroopan talousalueella. Jotkin yhteistyökumppanimme voivat käsitellä tietoja EU:n ulkopuolella. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneita noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään rekistereihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterit ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9 Tarkastus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, poistaa tai oikaista tiedot sekä rajoittaa niiden käsittelyä. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta tai oikaisusta) on tehtävä rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeella tai kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

10 Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tai vastustaa tietojensa käsittelyä (oikeutettu etu). Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle epäkohdista henkilötietojen käsittelyssä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

11 Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka

Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

Toimintamme kehittämiseksi käytämme Google Analyticsin ja Leadfeederin analytiikkapalveluja. Näiden avulla kerätään sivustolla kävijöiltä IP-osoitteet sekä sivustolla liikkumiseen liittyvää käyttödataa, jotta voimme paremmin kohdentaa palvelujamme. Evästeiden käytöstä voit lukea lisää tietosuojasivultamme. Facebook Pixel ja LinkedIn Insight Tag analytiikkatyökaluja käytetään palvelun asiakkaan verkkosivukäyttäytymisen ymmärtämiseen sekä markkinoinnin kohderyhmien rakentamiseen sekä markkinoinnin sisältöjen näyttämiseen oikeille henkilöille.

12 Muutokset tähän selosteeseen

Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.