Mitä tehdä irtisanomisen jälkeen?

Irtisanomisen jälkeen moni asia askarruttaa

Irtisanomisen yhteydessä moni asia askarruttaa ja edellyttää huomiotasi. Työstetään työnhaun dokumentit kuntoon. Otetaan modernit työnhaun kanavat ja metodit haltuun. Löydetään piilotyöpaikat ja suunnataan voimavarat kohti motivoivan uuden uran suunnan löytämistä. Varmistetaan löydettävyytesi informatiivisella ja osuvalla Linkedin-profiililla ja sisäistetään verkostojen tärkeys. Harjoitellaan hyvän haastateltavan tekniikat. Mietitään muutoskouluttautumisen vaihtoehdot ja tutkitaan ajankohtaiset asiasisällöt.

Kuulostaako hengästyttävältä?

Tukea valmentajalta pystyvyysuskon horjuessa

Osa meistä on muutoksenkin keskellä täynnä energiaa kohti uutta, mutta usein uramuutoksen matkalla pystyvyysuskomme horjuu. Irtisanomisten yhteydessä yksi kyseenalaistaa ammatillista osaamistaan, toinen epäilee työllistymisen mahdollisuuksiaan ja kolmas pelkää jo etukäteen mahdollisen uuden työn haasteiden tuomaa kuormitusta.

Uudelleensijoittumisvalmennus on enemmän kuin CV:n ja hakemusten viilausta tai nykypäivän työnhakustrategioita. Se on ihmisten kohtaamista ja pystyvyyden tukemista kohti uutta: Minä osaan, minä pystyn ja tätä minä haluan.

Onnistunut työnhaku vaatii itsevarmuutta ja tavoitteellisuutta, usein myös sinnikkyyttä ja pettymysten sietoa. Uudelleensijoittumisvalmennuksen konsultit ovat käytössäsi nostaakseen pystyvyyttäsi tarpeen mukaan: Osaan kertoa ja tuoda esiin, mitä osaan. Vain yrittämällä uudelleen voin onnistua. Juuri tähän minun on mielekkäintä energiani kohdistaa.

Ota tuki vastaan

Työnantaja tukee lain mukaan irtisanomisten yhteydessä muutosturvapalveluilla jokaista yli 5 vuotta työsuhteessa ollutta, yli 30 hengen organisaatiossa työskennellyttä. Uudelleensijoittumisen valmennus eli Outplacement on keskeinen osa tätä turvaa. Se kannattaa ottaa vastaan.


MPS:n psykologikonsultti ja uravalmentaja Esa Komonen kertoo videolla mm. mitä uudelleensijoittumisvalmennus tarkoittaa, mitä MPS:n tarjoamalta valmennukselta voi odottaa sekä mitä hyötyä valmennuksesta on.


Tarjoamme myös johtajan uudelleensijoittumisvalmennusta, Executive Outplacementia, josta voit lukea lisää täältä.


 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!